Rodzaje problemów psychicznych

DDA
"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney