Epizody maniakalne - leczenie online

manie.png

 

Co to jest epizod maniakalny i mania?

 

Mania jest to zaburzenie psychiczne, którego głównymi objawami są: podwyższony nastrój, euforia, rozdrażnienie, zwiększenie napędu psychoruchowego.

 

Osoba, która jest w stanie manii ma poczucie, że nic złego się z nią nie dzieje ponieważ jej nastrój jest bardzo dobry.

Nie uważa za potrzebne korzystanie z jakiejkolwiek pomocy i reaguje złością i agresją na próby nakłaniana jej do podjęcia leczenia.

 

Osoba w manii nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania, może robić rzeczy ryzykowane bądź niezgodne z prawem.

Może mieć również tendencje do zachowań zupełnie do tej osoby niepodobnych (np. nadmierne picie alkoholu, wydawanie pieniędzy).

 

U chorego mogą również występować urojenia.

 

Mania – jedna z postaci zaburzeń nastroju

 

Mania jest zaburzeniem nastroju przeciwnym do depresji. Zaburzenie w postaci podwyższonego nastroju może przybrać następujące formy:

 

Hipomania – zaburzenie przypominające manię, jednak o mniejszym nasileniu objawów. Hipomanię można zdiagnozować, gdy stan wzmożonego nastroju utrzymuje się 4 dni. Towarzyszy mu większa aktywność, gadatliwość, większa energia i odczuwana mniejsza potrzeba snu.

 

Mania bez objawów psychotycznych – może zostać zdiagnozowana, gdy epizod maniakalny utrzymuje się co najmniej przez tydzień. Charakteryzuje się wzmożonym nastrojem, który jest silniejszy niż u chorych dotkniętych problemem hipomanii, gonitwą myśli, nienaturalnym podnieceniem, brakiem zahamowań, nadreaktywnością.

 

Mania z objawami psychotycznymi – poza objawami wzmożonego nastroju występują urojenia, agresja, natrętne myśli, słyszenie głosów.

mania_spektrum_nastroju_od_depresji_psychotycznej_przez_hipomanie_do_mani_psychotycznej.jpg

 

Przyczyny manii

 

Główną przyczyną manii jest wzrost aktywności serotoniny oraz noradrenaliny (jest to sytuacji przeciwna do depresji).

 

Epizody manii mogą pojawiać się również w leczeniu depresji przy użyciu leków przeciwdepresyjnych.

 

Objawy manii:

 

  • brak zahamowań;
  • ciągła gonitwa myśli, problemy z koncentracją uwagi;
  • zwiększony napęd psychoruchowy;
  • słowotok;
  • lekkomyślność, brak krytycyzmu;
  • skłonność do zachowań ryzykownych;
  • zawyżona samoocena oraz pewność siebie;
  • zmniejszona potrzeba snu.

 

Leczenie manii

 

W leczeniu manii głównie stosuje się terapię farmakologiczną w postaci leków przeciwpadaczkowych oraz przeciwpsychotycznych.

 

Niezbędna jest również psychoedukacja dla członków rodziny osoby zmagającej się z epizodami manii, tak aby mogli jak najskuteczniej pomóc bliskiej osobie.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Psycholog biznesu, Doradca zawodowy, Life Coach, Dla Santander Bank Polska, Pakiet praca

Czasami każdemu zdarza się, że nie ma ochoty wstać z łóżka, że lęk utrudnia podjęcie działania, że negatywne myśli nie dają się wyrzucić z głowy, że trudno jest poradzić sobie z silnymi emocjami.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV