Manie

 

Mania jest to zaburzenie psychiczne, którego głównymi objawami są: podwyższony nastrój, euforia, rozdrażnienie, zwiększenie napędu psychoruchowego.

 

Osoba, która jest w stanie manii ma poczucie, że nic złego się z nią nie dzieje ponieważ jej nastrój jest bardzo dobry.

Nie uważa za potrzebne korzystanie z jakiejkolwiek pomocy i reaguje złością i agresją na próby nakłaniana jej do podjęcia leczenia.

 

Osoba w manii nie jest w stanie kontrolować swojego zachowania, może robić rzeczy ryzykowane bądź niezgodne z prawem.

Może mieć również tendencje do zachowań zupełnie do tej osoby niepodobnych (np. nadmierne picie alkoholu, wydawanie pieniędzy).

 

U chorego mogą również występować urojenia.

 

Przyczyny manii

 

Główną przyczyną manii jest wzrost aktywności serotoniny oraz noradrenaliny (jest to sytuacji przeciwna do depresji).

 

Epizody manii mogą pojawiać się również w leczeniu depresji przy użyciu leków przeciwdepresyjnych.

 

Objawy manii:

 

  • brak zahamowań;
  • ciągła gonitwa myśli, problemy z koncentracją uwagi;
  • zwiększony napęd psychoruchowy;
  • słowotok;
  • lekkomyślność, brak krytycyzmu;
  • skłonność do zachowań ryzykownych;
  • zawyżona samoocena oraz pewność siebie;
  • zmniejszona potrzeba snu.

 

Leczenie manii

 

W leczeniu manii głównie stosuje się terapię farmakologiczną w postaci leków przeciwpadaczkowych oraz przeciwpsychotycznych.

 

Niezbędna jest również psychoedukacja dla członków rodziny osoby zmagającej się z epizodami manii, tak aby mogli jak najskuteczniej pomóc bliskiej osobie.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney