Zarządzanie Karierą

 

Kariera zawodowa to ciąg pełnionych funkcji i zajmowanych stanowisk w firmie lub w ramach danego zawodu, a także kolejne etapy rozwoju człowieka w jego życiu zawodowym.

 

Celem zarządzania karierą jest osiągnięcie osobistych celów, spełnienie własnych ambicji, podniesienie kwalifikacji, nabycie nowego doświadczenia i umiejętności, a także spełnienie oczekiwań firmy.

 

Wg M. Armstronga zarządzanie karierą składa się z dwóch procesów:

  1. planowanie kariery - określa rozwój pracowników w obrębie organizacji zgodnie z jej potrzebami i wynikami, możliwościami oraz preferencjami pracowników. Planowanie kariery jest kluczowym procesem zarządzania karierą.
  2. zarządzanie następstwami - ma na celu doprowadzenie do tego, aby organizacja posiadała menedżerów, którzy będą jej w przyszłości potrzebni do zaspokojenia różnych potrzeb.

 

Planowanie kariery powinno być sterowane przez organizację i uwzględniać strategie rozwojowe mające na celu zaspokajanie potrzeb organizacji.

Nie mniej ważne jest dbanie o rozwój wszystkich pracowników, a nie tylko, którzy mają większe ambicje.

Wszyscy pracownicy powinni być zachęcani do wykorzystywania i rozwijania swoich umiejętności i predyspozycji oraz do zdobywania nowych doświadczeń.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Pedagog, Łódź

Jestem psychologiem o specjalności kliniczna i zdrowia, specjalistą zdrowia publicznego oraz pedagogiem.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Jestem również Biegłym Sądowym ds. alkoholowych.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog, Terapeuta, Mediator, Interwent kryzysowy, Psycholog biznesu, Psycholog kliniczny, Trener, Gdańsk

Jeżeli cierpisz, doświadczasz życiowych trudności, tkwisz w toksycznym związku, codzienne obowiązki Cię przytłaczają, konflikty z innymi Cię niszczą, chcesz coś w swoim życiu zmienić, ale boisz się konsekwencji, obawiasz się reakcji znajomych na wizytę u psychologa, nie ma w Twoim najbliższym oto


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV