Zarządzanie Karierą

 

Kariera zawodowa to ciąg pełnionych funkcji i zajmowanych stanowisk w firmie lub w ramach danego zawodu, a także kolejne etapy rozwoju człowieka w jego życiu zawodowym.

 

Celem zarządzania karierą jest osiągnięcie osobistych celów, spełnienie własnych ambicji, podniesienie kwalifikacji, nabycie nowego doświadczenia i umiejętności, a także spełnienie oczekiwań firmy.

 

Wg M. Armstronga zarządzanie karierą składa się z dwóch procesów:

  1. planowanie kariery - określa rozwój pracowników w obrębie organizacji zgodnie z jej potrzebami i wynikami, możliwościami oraz preferencjami pracowników. Planowanie kariery jest kluczowym procesem zarządzania karierą.
  2. zarządzanie następstwami - ma na celu doprowadzenie do tego, aby organizacja posiadała menedżerów, którzy będą jej w przyszłości potrzebni do zaspokojenia różnych potrzeb.

 

Planowanie kariery powinno być sterowane przez organizację i uwzględniać strategie rozwojowe mające na celu zaspokajanie potrzeb organizacji.

Nie mniej ważne jest dbanie o rozwój wszystkich pracowników, a nie tylko, którzy mają większe ambicje.

Wszyscy pracownicy powinni być zachęcani do wykorzystywania i rozwijania swoich umiejętności i predyspozycji oraz do zdobywania nowych doświadczeń.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta uzależnień

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, obecnie w trakcie akredytowanego kursu psychoterapii w podejściu psychodynamicznym z elementami psychodramy. Pracuję w sposób integracyjny, łączę elementy poznanych nurtów terapeutycznych.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog biznesu, Psycholog młodzieży, Psychodietetyk, Doradca zawodowy, Trener

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie 4-letniego akredytowanego szkolenia, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, terapeutą Racjonalnej Terapii Zachowania.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV