Choroba sieroca

 

Czym jest choroba sieroca?

 

To zespół poważnych zaburzeń w rozwoju dziecka, które dotyczą zarówno jego sfery psychicznej, jak i fizycznej. Nazywana inaczej depresją anaklityczną lub nieorganicznym zespołem opóźnienia rozwoju choroba sieroca dotyka niemowlęta oraz starsze dzieci.

 

Mimo że pojawia się w młodym wieku, jej skutki rzutują na dorosłość, utrudniając funkcjonowanie społeczne i przejawiając się skłonnością do depresji.

 

Choroba sieroca – przyczyny

 

Główną przyczyną choroby jest pozbawienie dziecka kontaktu z matką lub inną osobą z kręgu najbliższych. Zerwana więź może być spowodowana śmiercią rodzica bądź jego złym stanem zdrowia psychicznego lub fizycznego.

 

Choroba sieroca u dzieci może pojawić się także w sytuacji, gdy sprawowana nad nimi opieka jest niewłaściwa, ograniczona wyłącznie do czynności pielęgnacyjnych. Brak bliskości i uwagi skutkuje poczuciem porzucenia i lęku. Niezaspokojona potrzeba bezpieczeństwa prowadzi do szeregu objawów psychicznych, a często także somatycznych.

 

Choroba sieroca – objawy

 

Do najczęstszych objawów choroby należą zaburzenia łaknienia i snu, niepokój, pobudzenie, bujanie się i ssanie kciuka. Starsze dzieci mają problemy z komunikacją z otoczeniem i nie potrafią nawiązywać relacji z innymi.

 

Choroba sieroca u dorosłych objawia się niskim poczuciem własnej wartości, brakiem umiejętności interpersonalnych, nawracającymi lękami i skłonnością do depresji.

 

Do fizycznych objawów należą nietrzymanie moczu oraz zaburzenia wzrostu i wagi.

 

Choroba sieroca – diagnoza i leczenie

 

Wczesna, trafnie postawiona diagnoza ma ogromne znaczenie dla skuteczności leczenia. Chorobę można zdiagnozować na podstawie charakterystycznych objawów oraz analizy środowiska rodzinnego dziecka.

 

Terapia choroby sierocej

 

Rozpoznana choroba sieroca u dzieci wymaga błyskawicznej interwencji. Indywidualnie dobrana terapia oraz stała pomoc psychologa mogą ograniczyć rozwój zaburzeń i negatywny wpływ trudnej sytuacji rodzinnej na funkcjonowanie dziecka w przyszłości.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach, Psycholog biznesu, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Pedagog, Terapeuta uzależnień, Doradca zawodowy, Mówca, Trener, Wrocław

Jestem
Psychologiem, psychoterapeuta, pedagogiem z 20 letnim doświadczeniem.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Dla Santander Bank Polska, Pakiet wsparcie, Poznań

Jestem psychologiem z wieloletnim bogatym doświadczeniem zawodowym. Ukończyłem Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiowałem na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia doktoranckie.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV