Komunikacja w życiu

 

Komunikacja to proces przekazywania informacji.

W najprostszym modelu komunikacyjnym nadawca przekazuje komunikat za pomocą odpowiedniego kanału komunikacyjnego. Odbiorca otrzymuje komunikat i odpowiada na niego, co powoduje wystąpienie tzw. sprzężenia zwrotnego.

 

Nadrzędną rolę w komunikacji w biznesie pełni wypowiedź, czyli komunikat, który musi być odpowiednio dobrany pod względem tzw. kodu językowego.

 

 

Komunikację można podzielić na:

 

1. Komunikację werbalną

Komunikacja werbalna podstawowy sposób ludzkiej komunikacji.

Odbywa się poprzez wykorzystanie języka naturalnego, czyli mowy jako środka komunikacji, a nośnikiem są słowa.

 

2. Komunikację niewerbalną

Komunikacja niewerbalna to zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, uczuciach, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikacja niewerbalna obejmuje mowę ciała, gesty, mimikę, dźwięki, ale również sposób ubierania czy fakt noszenia okularów.

Komunikacja niewerbalna może odgrywać nawet większą rolę niż komunikacja werbalna, ponieważ ok. 2/3 zapamiętanego przekazu powstaje właśnie na podstawie komunikacji niewerbalnej.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney