Skuteczna komunikacja interpersonalna

 

Co to jest komunikacja?

 

Komunikacja to proces przekazywania informacji.

W najprostszym modelu komunikacyjnym nadawca przekazuje komunikat za pomocą odpowiedniego kanału komunikacyjnego. Odbiorca otrzymuje komunikat i odpowiada na niego, co powoduje wystąpienie tzw. sprzężenia zwrotnego.

 

Nadrzędną rolę w komunikacji w biznesie pełni wypowiedź, czyli komunikat, który musi być odpowiednio dobrany pod względem tzw. kodu językowego.

 

 

Komunikację można podzielić na 2 rodzaje:

 

1. Komunikacja werbalna

Komunikacja werbalna podstawowy sposób ludzkiej komunikacji interpersonalnej.

Odbywa się poprzez wykorzystanie języka naturalnego, czyli mowy jako środka komunikacji, a nośnikiem są słowa.

 

2. Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna to zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, uczuciach, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikacja niewerbalna obejmuje mowę ciała, kontakt wzrokowy, gesty, mimikę, dźwięki, ale również sposób ubierania czy fakt noszenia okularów.

Komunikacja niewerbalna może odgrywać nawet większą rolę niż komunikacja werbalna, ponieważ ok. 2/3 zapamiętanego przekazu powstaje właśnie na podstawie komunikacji niewerbalnej.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Dla Santander Bank Polska, Trener, Radom

Jestem psychologiem, absolwentką społecznej psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SPWS oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS. Ukończyłam kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i dalej szkolę się w tym podejściu.

Specialist avatar

Coach, Mentor, Doradca zawodowy, Trener, Life Coach, Kraków

Trener biznesu, mentor, coach. Posiadam 17-letnie doświadczenie zawodowe, a od 11 lat jestem związana z zarządzaniem projektami w branży IT. W toku lat pracy poznałam różnej skali organizacje, od kilkunastoosobowych z kapitałem lokalnym po międzynarodowe korporacje.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV