Przywództwo

 

Przywództwo to wykonywanie/sprawowanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną, pełnienie roli przywódcy.

 

Przywództwo oznacza działania przywódcy, który dzięki autorytetowi, specyficznym cechom osobowości albo dzięki zajmowanemu stanowisku narzuca innym swoje przekonania, ustala cele, kieruje i scala grupę.

 

Relacja pomiędzy przywódcą a jego zwolennikami zwykle opiera się na dobrowolności uznania jednostki za przywódcę.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Wrocław

Piszę „Cześć, jestem Jurek”i dalej nie mam pojęcia jak ciekawie mówić o sobie, chociaż mam wiele zainteresowań.

Specialist avatar

Coach, Terapeuta, Pedagog, Mówca, Life Coach, Płock

Z zawodu pedagog społeczny, z pasji i zauroczenia rozwojem – coach ICC, Terapeutka TSR (Terapii Skierowanej na Rozwiązaniach)


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV