Przywództwo

 

Przywództwo to wykonywanie/sprawowanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną, pełnienie roli przywódcy.

 

Przywództwo oznacza działania przywódcy, który dzięki autorytetowi, specyficznym cechom osobowości albo dzięki zajmowanemu stanowisku narzuca innym swoje przekonania, ustala cele, kieruje i scala grupę.

 

Relacja pomiędzy przywódcą a jego zwolennikami zwykle opiera się na dobrowolności uznania jednostki za przywódcę.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Terapeuta uzależnień, Rosanów

Jestem mgr psychologii. Pracuję z dziećmi i dorosłymi. Zajmuję się pomocą osobom w kryzysie, młodzieżą, rodzicami, osobami niedostosowanymi społecznie. Pracując w szkole bliski jest mi temat dzieci z ADHD, Autyzmem, Aspergerem oraz dzieci w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Specialist avatar

Psycholog, Psycholog młodzieży, Zawiercie

Jestem psychologiem i pracuję z osobami
Pracuję w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej, głównie z osobami starszymi - pacjenci terminalni.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV