Przywództwo

przywodztwo.jpg

 

Czym jest przywództwo?

 

Przywództwo to wykonywanie/sprawowanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną, odgrywanie roli przywódcy.

 

Przywództwo to jedna z najważniejszych cech, którą powinien posiadać każdy, kto chce odnosić sukcesy w życiu. Jest to umiejętność wpływania na innych, motywowania ich do działania i osiągania wspólnych celów. Przywództwo oznacza działania przywódcy, który dzięki autorytetowi, specyficznym cechom osobowości albo dzięki zajmowanemu stanowisku narzuca innym swoje przekonania, ustala cele, kieruje i scala grupę.

 

Relacja pomiędzy przywódcą a jego zwolennikami zwykle opiera się na dobrowolności uznania jednostki za przywódcę.

 

Przywództwo nie jest związane z pozycją czy stanowiskiem, ale z osobowością, umiejętnościami i działaniami.

 

Przywództwo dzieli się na wiele rodzajów, w zależności od sytuacji, celów i grupy ludzi, którą się kieruje. Bez względu na to, jakie konkretne cechy posiada lider, musi on przede wszystkim być autentyczny, niezależny i pewny siebie, bo tylko wtedy może inspirować swoich podwładnych.

 

Przywództwo w organizacji

 

Przywództwo w organizacji składa się z kilku elementów. Po pierwsze, lider musi zawsze działać transparentnie i zapewniać swoich pracowników o swojej uczciwości i kierowanie się ratyfikowanymi wzorcami postępowania. W tym celu warto dbać o właściwą komunikację z podwładnymi.

 

Po drugie, liderzy powinny zawsze postępować zgodnie z zasadami równości i szanować innych. Kulturalne zachowanie i otwartość na różnorodność sprawiają, że ludzie chętniej przystąpią do pracy w danej organizacji i podejmą się jej rozwijania.

 

W ujęciu procesowym ważne jest, aby lider był w stanie wyróżnić kluczowe cele i strategie organizacji. Do tego potrzebuje on zarówno wiedzy, jak i odpowiednich umiejętności. Może przy tym sięgać po informacje od swojego zespołu, jak również korzystać z doświadczeń innych liderów.

 

Ważną cechą przywódcy w pracy zespołowej jest uważna obserwacja, czyli umiejętność monitorowania sytuacji wewnątrz organizacji i reagowania na bieżąco na sygnały płynące z otoczenia lub pracowników.

 

Kierownictwo da się rozwijać dzięki szkoleniom, samorozwojowi i zwiększaniu zdolności zarządzania. Jednak na początku pojawienia się w danym zespole, prócz umiejętności wiedzy technicznej, ważne są przede wszystkim cechy osobowościowe i empatia. Dzięki temu projekt można skutecznie poprowadzić, a zadowolenie pracowników z pracy będzie prowadziło do osiągnięcia lepszych wyników.

 

Rodzaje i typy przywództwa

 

 • Autokratyczne przywództwo — polega na podejmowaniu decyzji i zarządzaniu zgodnie z własnymi poglądami i woli bez wzięcia pod uwagę opinii innych.
 • Demokratyczne przywództwo — opiera się na uczestnictwie pracowników w podejmowaniu decyzji i współpracy w celu osiągnięcia wspólnych celów.
 • Laissez-faire ("Niech się stanie") - w takim przywództwie, lider unika lub podejmuje niewiele decyzji, a pracownicy mają pełną wolność w podejmowaniu działań.
 • Transformacyjne przywództwo — charakteryzuje się silnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, motywacją, inspiracją i kreatywnością.
 • Synergiczne przywództwo — to podejście, które skupia się na tworzeniu zespołu i współpracy, by osiągnąć lepsze wyniki.
 • Sytuacyjne przywództwo — opiera się na dostosowaniu stylu przywództwa do sytuacji, w której się znajduje, i potrzeb pracowników.
 • Charakteryzujące się wyczuciem — to przywództwo, które opiera się na takich cechach jak empatia, inteligencja emocjonalna i zdolność do rozpoznania potrzeb pracowników.
 • Autentyczne przywództwo — to sposób prowadzenia, który opiera się na autentycznym stylu i zachowaniach przywódcy, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników.
 • Przywództwo służebne — to podejście, które skupia się na pomaganiu innym i odgrywaniu roli lidera jako osoby, która służy innym.

 

Jakie cechy powinien mieć przywódca?

 

Przywódca powinien mieć wiele cech, takich jak:

 • Wizja — musi mieć wyraźny cel i plan działań.
 • Komunikatywność — powinien umieć komunikować swoje cele i motywować pracowników.
 • Empatia — powinien umieć rozumieć potrzeby i problemy swoich pracowników.
 • Zaangażowanie — musi być zaangażowany w swoją pracę i poświęcać się dla dobra firmy oraz pracowników.
 • Umiejętność podejmowania decyzji — powinien być zdolny do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
 • Umiejętność zarządzania — powinien umieć zarządzać czasem, zasobami i ludźmi.
 • Nastawienie na wyniki — powinien dążyć do osiągnięcia celów i budować kulturę osiągania wyników w firmie.

 

Rozwijaj swoje cechy przywódcze

 

Nad rozwijaniem swoich cech przywódczych można pracować m.in przy wsparciu specjalistów z portalu Avigon.pl. Istnieją różne sposoby, takie jak szkolenia, coaching, rozwijanie swojego stylu przywództwa, a także otoczenie się inspirującymi ludźmi i mentorami. Ważne jest również refleksyjne podejście do swoich działań, aby wyciągnąć wnioski i uczyć się na swoich błędach.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach, Pakiet wsparcie, Dla Santander Bank Polska, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Psycholog kliniczny, Trener, Coach kryzysowy, Life Coach

Psycholog, absolwentka UKSW. W 2014 roku pozyskała tytuł PhD w dziedzinie psychologii medycznej za pracę naukową w temacie kompetencji komunikacyjnych i społecznych. Od wielu lat pracuje jako psycholog, w tym z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta

Żyjemy w czasach,w których "życie boli", a każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu, że ludzie cierpią, cierpią w samotności.
Tak nie musi być, a co ważniejsze, tak nie może być.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV