Przywództwo

przywodztwo.jpg

 

Przywództwo to wykonywanie/sprawowanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną, pełnienie roli przywódcy.

 

Przywództwo oznacza działania przywódcy, który dzięki autorytetowi, specyficznym cechom osobowości albo dzięki zajmowanemu stanowisku narzuca innym swoje przekonania, ustala cele, kieruje i scala grupę.

 

Relacja pomiędzy przywódcą a jego zwolennikami zwykle opiera się na dobrowolności uznania jednostki za przywódcę.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psychoterapeuta, Interwent kryzysowy, Psycholog z dojazdem do domu, Katowice

Jestem psychoterapeutą w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt (Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie) oraz ostatniego roku studiów psychologicznych na kierunku Psychologia kliniczna człowieka dorosłego (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Specialist avatar

Psychoterapeuta, Coach, Terapeuta, Trener, Life Coach, Strumień

Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV