UE

Avigon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich (dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP) pn. „Rozbudowa platformy do zdalnego kontaktu terapeuty z pacjentem sposobem na przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 na działalność wnioskodawcy”.

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego portalu internetowego służącego do zdalnej komunikacji terapeutów i innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego z pacjentami. Inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związane z wybuchem pandemii COVID-19 i poszukiwaniem narzędzi bezpiecznego prowadzenia terapii w warunkach izolacji społecznej, a także reakcją na zmiany w prawie, które wprowadzono w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Efektem projektu jest:

  • poszerzenie funkcjonalności portalu o narzędzia umożliwiające pracę lekarzy psychiatrów,
  • nowe rozwiązania usprawniające pracę specjalistów, w tym udostępnienie usługi prowadzenia superwizji online i terapii grupowej,
  • poszerzenie funkcjonalności portalu o narzędzia umożliwiające prowadzenie szkoleń i webinarów online,
  • nowe rozwiązania umożliwiające prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wejście na nowe rynki zbytu, poszerzając ofertę nowych usług z zakresu telemedycyny, rozszerzając dotychczasowy rynek odbiorców w kraju i zagranicą.

Całkowita wartość projektu: 825 945,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 570 775,00 zł

 

fundusze_eu_logo.png


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV