UE

Avigon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Implementacja dedykowanej e-platformy informatycznej
realizującej innowacyjną adaptację procesów biznesowych B2B oraz B2C”

Celem projektu jest: zwiększenie konkurencyjności w branży telemedycyny dzięki wdrożeniu platformy internetowej umożliwiającej
znalezienie i dostęp do odpowiedniego specjalisty, wykorzystując medium internetu jako głównego kanału komunikacji

Efektem projektu jest:

  • wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych poprzez automatyzację procesów m.in. zawieranie umów pomiędzy terapeutą oraz pacjentem na odległość, w dowolnym momencie bez udziału pracownika firmy.
  • digitalizacja treści, wszystkie procesy zachodzą automatycznie lub półautomatycznie z zastosowaniem elektronicznej wymiany danych. Cyfrowe certyfikaty SLL zapewniają poufność i bezpieczeństwo użytkowników projektu
  • wejście na nowe rynki zbytu, poszerzając ofertę nowych usług z zakresu telemedycyny, rozszerzając dotychczasowy rynek odbiorców w kraju i zagranicą
  • rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie dzięki założeniu wielojęzyczności portalu
  • wdrażanie zrównoważonego rozwoju, uwzględnione są potrzeby osób niepełnosprawnych

Całkowita wartość projektu: 941.442,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 347.680,00 zł


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV