Kompetencje i umiejętności komunikacyjne

 

Czym są kompetencje komunikacyjne?

 

Kompetencja komunikacyjna jest to jednostkowa umiejętność używania języka odpowiednio do odbiorcy komunikatu oraz do okoliczności towarzyszących procesowi komunikacji.

Kompetencja ta oznacza zatem umiejętność stosowania reguł gramatycznych, konstruowania wypowiedzi poprawnych i adekwatnych do danej sytuacji.

 

Kluczowa kompetencja komunikacyjna

Podstawową jednostką kompetencji komunikacyjnej jest wypowiedź, czyli komunikat – najczęściej językowy, który przybiera postać zdania lub zbioru zdań.

 

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV