Samorealizacja

 

Samorealizacja jest to proces, którego celem jest dążenie do wzrostu i rozwoju własnej osoby.

Możliwe jest to dzięki odkryciu własnych możliwości oraz uświadomienie sobie celów które chcemy osiągnąć.

 

Proces samorealizacji nie może być wynikiem presji zewnętrznej. Jego istotą jest wykonywanie działań, które są w zgodzie z naszą osobą.

Samorealizacja to poczucie wolności, niezależności i samodzielności.

 

Jak osiągnąć samorealizację

 

Samorealizacja jest procesem, co oznacza, że trwa przez całe życie i nie ma jednoznacznie określonego końca.

 

Kluczem samorealizacji jest odnalezienie swoich najgłębszych potrzeb i dążenie do ich spełnienia.

Etap poszukiwania jest niezwykle ważny, gdyż dopiero po jego przejściu jesteśmy w stanie określić, co tak naprawdę sprawia, że czujemy się szczęśliwi. W dzisiejszym świecie, który nakłada na nas ogromną presje, często te podstawowe potrzeby są zepchnięte w głąb nas. Według teorii samorealizacji robienie rzeczy, które są w zgodzie z naszymi zainteresowaniami sprawia, że przepełnia nas szczęście i wewnętrzny spokój.

 

Co może zakłócać proces samorealizacji

 

Proces samorealizacji może być zakłócony przez wymogi i presje zewnętrzną.

Prowadzi to do odrzucania swoich naturalnych potrzeb i dążeń, oraz skupieniu się na realizowaniu tych narzuconych z zewnątrz.  Presja płynąca z otoczenia nie musi być czynnikiem negatywnie wpływającym na nasz rozwój, natomiast warunkiem tego jest niezapominanie o swoich naturalnych potrzebach i dbanie o ich zaspokajanie.

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV