Samorealizacja

samorealizacja.jpg

Samorealizacja – co to jest?

 

Samorealizacja to proces, którego celem jest dążenie do wzrostu i rozwoju własnej osoby. Możliwe jest to dzięki odkryciu własnych możliwości oraz uświadomieniu sobie celów, które chcemy osiągnąć.

 

Ważność procesu samorealizacji bardzo często podkreślał wybitny psycholog – Abraham Maslow. Samorealizacja według Maslowa zakłada, że samodoskonalenie i rozwój są potrzebami znajdującymi się na szczycie tzw. hierarchii potrzeb. Aby rozpocząć proces samorealizacji, spełnione muszą zostać potrzeby niższego rzędu, do których zaliczamy: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności oraz uznania.

 

Potrzeba samorealizacji jest niezwykle ważna dla każdego człowieka, ponieważ pozwala na doskonalenie własnej osobowości oraz wpływa na poczucie sensu. Samorealizacja człowieka nie może być wynikiem presji zewnętrznej. Jej istotą jest wykonywanie działań, które są w zgodzie z naszą osobą. Dążenie do samorealizacji skutkuje pojawieniem się poczucia wolności, niezależności i samodzielności.

 

Cechy osób realizujących się

 

Rozpoczęcie procesu samorealizacji niejednokrotnie wpływa na zmianę funkcjonowania oraz percepcji rzeczywistości. Samorealizujący się człowiek żyje w zgodzie z własnymi pragnieniami oraz jest świadomy swoich niedoskonałości. W jego życiu dominuje spokój oraz akceptacja. W obliczu trudności skupia się na ich rozwiązaniu, nie na nadmiernym przeżywaniu.

 

Osoby realizujące się to takie, które mają autonomiczne poglądy, niepoddające się presji ze strony otoczenia. Kierują się własnymi wartościami, w wyniku czego ich życie jest oparte na stabilnych fundamentach. Ze względu na akceptację siebie takim, jakim się jest, skupienie na własnym rozwoju, a nie na rozwoju innych ludzi, osoby dążące do samorealizacji, potrafią wchodzić w głębokie relacje interpersonalne, oparte na akceptacji drugiego człowieka, empatii i zrozumieniu.

 

Jak osiągnąć samorealizację?

 

Droga do samorealizacji jest procesem, co oznacza, że trwa przez całe życie i nie ma jednoznacznie określonego końca. Rozwój wpływa na pojawienie się uczucia szczęścia, pozytywnych uczuć oraz poprawę zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Koncepcja samorealizacji zakłada, że kluczem jest odnalezienie swoich najgłębszych potrzeb i dążenie do ich spełnienia. Ważne jest, aby nie narzucać sobie presji, odkrywać siebie i swoje pragnienia powoli. Należy brać pod uwagę tylko nasze wewnętrzne cele, nie wymogi narzucone z zewnątrz. Rozwój polega także na podejmowaniu własnych, autonomicznych decyzji oraz dążeniu do bycia autorem własnego życia. Samoświadomość własnych dążeń i pragnień oraz dokonywanie wyborów zgodnych z własnymi wartościami są czynnikami warunkującymi proces samodoskonalenia.

 

Samorealizacja może dotyczyć różnych obszarów życia. Jednym z nich jest samorealizacja zawodowa. Jest to niezwykle ważny element naszej codzienności, dlatego samorealizacja w pracy stanowi fundament dla dobrostanu psychicznego. Możemy osiągnąć ją tylko poprzez wgląd we własną osobę i zastanowienie się, co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Może stanowić to impuls do zmiany i rozpoczęcia procesu samodoskonalenia. 

 

Etap poszukiwania jest niezwykle ważny, gdyż dopiero po jego przejściu, jesteśmy w stanie wprowadzić w życie zmiany rozpoczynające proces samorealizacji. W dzisiejszym świecie, który nakłada na nas ogromną presję, często te podstawowe potrzeby są zepchnięte w głąb nas. Według teorii samorealizacji robienie rzeczy, które są w zgodzie z naszymi zainteresowaniami, sprawia, że przepełnia nas poczucie radości, wolności oraz spokoju.

 

Co może zakłócać proces samorealizacji?

 

Proces samorealizacji może być zakłócony przez wymogi i presję zewnętrzną. W dzisiejszych czasach w wielu aspektach życia nie możemy podejmować decyzji w zgodzie ze sobą. Pełnimy wiele różnych ról, przez co nie starcza nam czasu i siły na zastanowienie się nad własnymi pragnieniami. Prowadzi to do odrzucania swoich naturalnych potrzeb i dążeń oraz skupieniu się na realizowaniu tych narzuconych z zewnątrz. Niespełnienie potrzeby samorealizacji skutkuje znacznym obniżeniem dobrostanu psychicznego, poczuciem niespełnienia oraz brakiem uczucia sensu w życiu.

 

Presja płynąca z otoczenia nie musi być czynnikiem negatywnie wpływającym na nasz rozwój, natomiast warunkiem tego jest niezapominanie o swoich naturalnych potrzebach i dbanie o ich zaspokajanie.

 

Wsparcie w samorealizacji – Avigon

 

Niekiedy zdarza się, że pomimo chęci, proces samorealizacji nie przebiega w taki sposób,  jakbyśmy tego oczekiwali. Dzieje się tak, ponieważ latami zakorzenione w nas nawyki, sposoby działania i odbierania rzeczywistości, utrudniają proces samodoskonalenia. W takich sytuacjach z pomocą mogą przyjść specjaliści, którzy znając odpowiednie techniki oraz narzędzia, umiejętnie pomogą we wprowadzeniu zmian w życie.

 

Platforma Avigon jest miejscem, w którym można znaleźć specjalistów z całej Polski, specjalizujących się m.in. we wsparciu w rozwoju osobistym. Skorzystanie z pomocy mentora czy coacha, może być impulsem do dalszych zmian i stanowić wsparcie w procesie przemiany dotychczasowego życia.

 


 

opracowanie
mgr Barbara Wróblewska

 

Literatura

Doliński D., Strelau J. (2008). Psychologia podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie  Wydawnictwo Psychologiczne.

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Pakiet wsparcie, Psycholog biznesu, Psycholog sportu, Trener, Life Coach

Jestem psychologiem, prowadzę konsultacje w oparciu o metody Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W moim kręgu zainteresowań leży psychologia optymalnego działania, w sporcie, na scenie i w życiu a także odporność psychiczna.

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Psycholog biznesu, Trener, Life Coach

Pracuję w sposób niekonwencjonalny. Łączę psychologię, coaching oraz ajurwedę. To pozwala mi na holistyczne podejście do tematu efektywności osobistej, zarządzania emocjami czy osiągania work life balance.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV