Zaburzenia odżywiania

 

Zaburzenia odżywiania to realizowanie nieprawidłowego wzorca odżywiania, którego przejawem może być dostarczanie nadmiernych, bądź niedostatecznych ilości pożywienia.

 

Do zaburzeń odżywiania zaliczamy: anoreksję (jadłowstręt psychiczny), bulimię (żarłoczność psychiczna), ortoreksję (strach przed niezdrowym jedzeniem), zespół jedzenia nocnego oraz zespół gwałtownego objadania się.

 

Przyczyny zaburzeń odżywiania

 

Na przyczyny zaburzeń odżywiania wpływ ma szeregu czynników: psychologicznych, biologicznych, środowiskowych, osobowościowych, kulturowych.

Niejednokrotnie zaburzenia te są wynikiem poczucia braku kontroli nad własnym życiem.

Dla chorych osób sposób odżywiania się jest często jedynym aspektem w życiu, nad którym mają władzę.

 

Rodzaje zaburzeń odżywiania

 

Anorkesja – najczęściej swój początek ma ok. 15 roku życia i polega na podejmowaniu działań mających na celu obniżenie masy ciała, poniżej normy odpowiedniej dla danego wieku. Osoba chora pomimo utraty wagi dalej uważa, że jest otyła, co związane jest z nieprawidłową percepcją własnego ciała.

 

Bulimia – początek zachorowania następuje ok.18 – 24 rokiem życia. Choroba charakteryzuje się występowaniem napadów objadania się, po których osoba chora podejmuje czynności mające przeciwdziałać skutkom objadania. Czynności te to najczęściej: prowokowanie wymiotów albo stosowanie środków przeczyszczających.

 

Ortoreksja – jest to strach przed niezdrowym jedzeniem. Osoby z tym zaburzeniem ściśle kontrolują jakość spożywanych posiłków, co po pewnym czasie przeradza się w obsesję.

 

Zespół jedzenia nocnego – spożywanie co najmniej połowy dziennej racji pokarmowej po godzinie 19 oraz poranny głód.

 

Zespół gwałtownego objadania się - napady objadania się, podczas których jednostka zjada w czasie krótszym niż 2 godziny ilość pokarmu niemożliwą do skonsumowania przez osobę zdrową. Po epizodzie objadania pojawia się poczucie winy oraz obniżenie nastroju.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta, Psycholog kliniczny

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia oraz studia podyplomowe psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki.

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta

Nazywam się Edyta Jatczak i wdrażam skuteczne metody, aby pomóc zrozumieć siebie i umożliwić przyjęcie nowych postaw wobec różnych sytuacji życiowych.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV