Zaburzenia odżywiania

 

Zaburzenia odżywiania to realizowanie nieprawidłowego wzorca odżywiania, którego przejawem może być dostarczanie nadmiernych, bądź niedostatecznych ilości pożywienia.

 

Do zaburzeń odżywiania zaliczamy: anoreksję (jadłowstręt psychiczny), bulimię (żarłoczność psychiczna), ortoreksję (strach przed niezdrowym jedzeniem), zespół jedzenia nocnego oraz zespół gwałtownego objadania się.

 

Przyczyny zaburzeń odżywiania

 

Na przyczyny zaburzeń odżywiania wpływ ma szeregu czynników: psychologicznych, biologicznych, środowiskowych, osobowościowych, kulturowych.

Niejednokrotnie zaburzenia te są wynikiem poczucia braku kontroli nad własnym życiem.

Dla chorych osób sposób odżywiania się jest często jedynym aspektem w życiu, nad którym mają władzę.

 

Rodzaje zaburzeń odżywiania

 

Anorkesja – najczęściej swój początek ma ok. 15 roku życia i polega na podejmowaniu działań mających na celu obniżenie masy ciała, poniżej normy odpowiedniej dla danego wieku. Osoba chora pomimo utraty wagi dalej uważa, że jest otyła, co związane jest z nieprawidłową percepcją własnego ciała.

 

Bulimia – początek zachorowania następuje ok.18 – 24 rokiem życia. Choroba charakteryzuje się występowaniem napadów objadania się, po których osoba chora podejmuje czynności mające przeciwdziałać skutkom objadania. Czynności te to najczęściej: prowokowanie wymiotów albo stosowanie środków przeczyszczających.

 

Ortoreksja – jest to strach przed niezdrowym jedzeniem. Osoby z tym zaburzeniem ściśle kontrolują jakość spożywanych posiłków, co po pewnym czasie przeradza się w obsesję.

 

Zespół jedzenia nocnego – spożywanie co najmniej połowy dziennej racji pokarmowej po godzinie 19 oraz poranny głód.

 

Zespół gwałtownego objadania się - napady objadania się, podczas których jednostka zjada w czasie krótszym niż 2 godziny ilość pokarmu niemożliwą do skonsumowania przez osobę zdrową. Po epizodzie objadania pojawia się poczucie winy oraz obniżenie nastroju.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psychoterapeuta, Terapeuta, Interwent kryzysowy, Pedagog, Terapeuta uzależnień

Jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo- behawioralnym, co pozwoli mi na poszerzenie kompetencji. Dodatkowo pracuję w szkołach, gdzie zajmuję się dziećmi i młodzieżą oraz pozostaję w stałym kontakcie z ich rodzicami.

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta uzależnień, Trener

Szanowni Państwo,
jako psycholog, który niejedno w życiu przeżył uważam, że najważniejsze jest empatyczne podejście do Klienta. Profesjonalizm profesjonalizmem,


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV