Autoprezentacja

autoprezentacja.jpg

 

 

Co to jest autoprezentacja?

Autoprezentacja jest uznawana za podstawę funkcjonowania w życiu codziennym człowieka. Na jej definicję składają się zachowania niewerbalne oraz słowa i działania, które wysyłają komunikat do ludzi, jak chcielibyśmy być postrzegani. Wiedza na temat własnych technik autoprezentacji sprawia, że potrafimy ukazać się w jak najlepszym świetle, gdy tego najbardziej potrzebujemy.

Według Ervinga Goffmana nie raz tworzymy idealny konstrukt przedstawianego „Ja”, w celu uzyskania korzyści i osiągnięcia szczególnych celów.

 

Techniki autoprezentacji

W psychologii autoprezentacji wyszczególniono dwie techniki:
- obronną,
- asertywno-zdobywczą.


Przy przyjęciu techniki obronnej, osoba podejmuje wysiłek ochrony swojej zagrożonej tożsamości. Korzysta z wielu narzędzi, między innymi: usprawiedliwiania się, przepraszania, w celu przywrócenia pozytywnego obrazu siebie. Jednostka może również przyjmować postawę „ofiary” w nadziei uzyskania wsparcia od drugiej osoby.

Zupełnie odwrotną funkcję pełni technika asertywno- zdobywcza, która polega na utrwaleniu i umacnianiu swojej tożsamości. Taktykami często spotykanymi przy stosowaniu danej techniki są: pochlebstwa, przedstawianie się w lepszym świetle, uwypuklanie własnych zalet oraz asertywne zachowania.

 

Sztuka autoprezentacji

Ważnymi komponentami w autoprezentacji są:
1. Znajomość swoich mocnych stron (świadomość siebie),
2. Autentyczność (wiarygodność),
3. Wrażliwość, empatia wobec innych,
4. Asertywność,
5. Elastyczność w zachowaniu.

W sprzyjającej autoprezentacji przydadzą się również inne działania, wspierające dobry wizerunek np. aktywne słuchanie, które pomaga wzbudzić zaufanie i szacunek u odbiorcy.


W trakcie uważnego słuchania ważne jest:
- parafrazowanie wątków rozmowy,
- lustrowanie uczuć rozmówcy (w werbalny oraz niewerbalny sposób),
- wyjaśnianie,
- dawanie przestrzeni na wyrażanie własnych treści,
- podsumowywanie zebranych informacji,
- pozostawanie w kontakcie z rozmówcą.

Kontakt wzrokowy pozostaje wyjątkowo znaczącą czynnością, w trakcie rozmowy. Patrzenie na drugą osobę jest wyrazem zainteresowania, jednocześnie redukuje efekt rozproszenia.

 

Autoprezentacja — znaczenie komunikacji niewerbalnej

Komunikacja niewerbalna odgrywa wyjątkowo ważną rolę w kontakcie z drugim człowiekiem. Według badań, w skutecznym przekazywaniu komunikatu aż 55% zależy od naszej mowy ciała. W skład niewerbalnych komunikatów można zaliczyć: postawę, wykonywane ruchy ciała, mimika oraz tworzony lub minimalizowany dystans pomiędzy rozmówcami.

Prezentowana postawa wpływa na odbiór naszego „ja”; skulona poza może sygnalizować niskie poczucie wartości i niepewność, a wyprostowana — wysokie poczucie wartości i otwartość.

 

Autoprezentacja — podsumowanie

Znajomość cech dobrej autoprezentacji przydaje się na co dzień w kontakcie z drugim człowiekiem, ale również w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, biznesowych spotkań oraz prezentacji różnego rodzaju. W podanych sytuacjach staramy się wypaść w jak najlepszym świetle i dokładamy odpowiednich starań, by osiągnąć swój cel. Warto zwiększyć swoją samoświadomość, zwracając uwagę na sposób, w jaki się zachowujemy w sytuacjach społecznych, jak i również w okolicznościach narażonych na stres. Wiedza na ten temat może okazać się bezcennym darem na przyszłość.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach, Pakiet wsparcie, Dla Santander Bank Polska, Terapeuta, Interwent kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener, Coach kryzysowy

Jestem terapeutą TSR, Interwentem kryzysowym, psychologiem.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach, Terapeuta, Psycholog biznesu, Psycholog sportu, Mówca, Trener, Pakiet praca

Jestem psychologiem (psychologia stosowana UJ) pracującym w nurcie integracyjnym, w trakcie 4-letniego procesu kształcenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii im. J.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV