Borderline - psychoterapia i leczenie

leczenie borderline

 

Osobowość borderline (ang. borderline personality disorder) - czyli tak zwana osobowość z pogranicza lub pograniczne zaburzenie osobowości.

Najbardziej typowe dla osobowości borderline jest niezwykle silne pragnienie bardzo bliskiej, wyłącznej relacji z drugą osobą i jednoczesny lęk przed „pochłonięciem” przez drugą osobę i lęk przed porzuceniem przez nią.

 

Objawy pogranicznego zaburzenia osobowości:

 

  • impulsywność w różnych sferach życia - impulsywne korzystanie z używek, jedzenia, ryzykowne zachowania seksualne, groźby lub próby samobójcze, impulsywne wydawanie pieniędzy, zachowania autodestrukcyjne oraz stosowanie przemocy i agresji;
  • problemy w radzeniu sobie z lękiem;
  • wewnętrzna pustka i niepokój, przewaga negatywnych uczuć - dominują negatywne emocje takie jak: niepokój, złość, panika, wściekłość, smutek, frustracja, wstyd, znudzenie i stres;
  • problemy z silnymi afektami i uczuciami - eskalowanie stanów uczuciowych, chwiejność nastroju, nieadekwatne napady złości;
  • paniczny lęk przed porzuceniem, zazdrość, zaborczość, brak poczucia bezpieczeństwa w związkach;
  • unikanie pozytywnych doświadczeń z innymi i odsuwanie się od osób życzliwych;
  • zaburzone poczucie własnej wartości;
  • trudność w jednoczesnym odbieraniu „dobrych” i „złych” aspektów innych osób - skłonność do skrajnych ocen, postawa wobec innych od uwielbienia i idealizacji do nienawiści i dewaluacji;
  • groźby lub działania samobójcze i samouszkadzające.

 

Osobowość borderline - przyczyny

 

Wśród przyczyn borderline wymienia się:

słowne, emocjonalne, fizyczne lub seksualne maltretowanie dzieci, poważne zaniedbywanie dzieci, długotrwałą rozłąkę dziecka z opiekunami, przeżyte w dzieciństwie traumy, występujące w dzieciństwie niekorzystne czynniki środowiskowe, wpływ negatywnie nastawionych do dziecka i krytycznych rodziców. Niektórzy badacze wskazują na przyczyny genetyczne.

 

Borderline: leczenie

 

W leczeniu borderline stosuje się leczenie farmakologiczne oraz psychoterapię.

 

W ekstremalnych sytuacjach, na przykład przy próbach samobójczych lub kiedy występuje zagrożenie podjęcia takiej próby, hospitalizuje się czasowo pacjentów.

 

Więcej o borderline na blogu: Borderline – charakterystyka zaburzenia osobowości borderline

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Leszno

Dzień Dobry,

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Trener, Warszawa

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem szkoleniowym oraz naukowcem. Moją pasją jest łączenie efektów pracy naukowej własnej, jak i zespołów naukowych z całego świata z praktycznym przełożeniem tej wiedzy na pracę terapeutyczną z indywidualnym człowiekiem oraz pracę szkoleniową z grupami.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV