Borderline

borderline.png

 

Osobowość borderline (ang. borderline personality disorder) - czyli tak zwana osobowość z pogranicza lub pograniczne zaburzenie osobowości.

Najbardziej typowe dla osobowości borderline jest niezwykle silne pragnienie bardzo bliskiej, wyłącznej relacji z drugą osobą i jednoczesny lęk przed „pochłonięciem” przez drugą osobę i lęk przed porzuceniem przez nią.

 

Objawy pogranicznego zaburzenia osobowości:

 

  •  impulsywność w różnych sferach życia - impulsywne korzystanie z używek, jedzenia, ryzykowne zachowania seksualne, groźby lub próby samobójcze, impulsywne wydawanie pieniędzy, zachowania autodestrukcyjne oraz stosowanie przemocy i agresji;
  • problemy w radzeniu sobie z lękiem;
  • wewnętrzna pustka i niepokój, przewaga negatywnych uczuć - dominują negatywne emocje takie jak: niepokój, złość, panika, wściekłość, smutek, frustracja, wstyd, znudzenie i stres;
  • problemy z silnymi afektami i uczuciami - eskalowanie stanów uczuciowych, chwiejność nastroju, nieadekwatne napady złości;
  • paniczny lęk przed porzuceniem, zazdrość, zaborczość, brak poczucia bezpieczeństwa w związkach;
  • unikanie pozytywnych doświadczeń z innymi i odsuwanie się od osób życzliwych;
  • zaburzone poczucie własnej wartości;
  • trudność w jednoczesnym odbieraniu „dobrych” i „złych” aspektów innych osób - skłonność do skrajnych ocen, postawa wobec innych od uwielbienia i idealizacji do nienawiści i dewaluacji;
  • groźby lub działania samobójcze i samouszkadzające.

 

Osobowość borderline - przyczyny

 

Wśród przyczyn borderline wymienia się:

słowne, emocjonalne, fizyczne lub seksualne maltretowanie dzieci, poważne zaniedbywanie dzieci, długotrwałą rozłąkę dziecka z opiekunami, przeżyte w dzieciństwie traumy, występujące w dzieciństwie niekorzystne czynniki środowiskowe, wpływ negatywnie nastawionych do dziecka i krytycznych rodziców. Niektórzy badacze wskazują na przyczyny genetyczne.

 

Borderline: leczenie

 

W leczeniu borderline stosuje się leczenie farmakologiczne oraz psychoterapię.

 

W ekstremalnych sytuacjach, na przykład przy próbach samobójczych lub kiedy występuje zagrożenie podjęcia takiej próby, hospitalizuje się czasowo pacjentów.

 

Więcej o borderline na blogu: Borderline – charakterystyka zaburzenia osobowości borderline

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psychoterapeuta, Terapeuta, Pedagog, Lublin

Jestem pedagogiem resocjalizacji oraz certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz szkolenie z mediacji sądowych. Jako kotrener współprowadziłam szkolenia umiejętności społecznych dla nauczycieli, wychowawców i rodzin zastępczych.

Specialist avatar

Psychoterapeuta, Coach, Terapeuta, Interwent kryzysowy, Trener, Life Coach, Olsztyn

Terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, coach, doradca zawodowy, trener


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV