Psychoterapia dla ofiar mobbingu

mobbing.jpg

 

Mobbing - co to jest?

 

Mobbing jest to działanie skierowane do pracownika, polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu, zastraszaniu, izolowaniu od innych współpracowników, celowym nieprzekazywaniu informacji.

 

Działanie to skutkuje wywołaniem u pracownika obniżenia samooceny, przydatności zawodowej, poniżenia, ośmieszenia.

 

Przejawy mobbingu w pracy

 

Mobbing może przybierać różne formy.

Są to na przykład: wyśmiewanie, drwienie, cyniczne zachowania, przerywanie pracownikowi w połowie zdania, krzyk, agresja, grożenie utratą pracy, wyśmiewanie w obecności innych współpracowników, ciągłe dokładanie nowych obowiązków, izolowanie od innych pracowników, celowe nieprzekazywanie ważnych informacji, negowanie naszych kompetencji, blokowanie możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

 

Skutki mobbingu

 

Skutkiem mobbingu jest przede wszystkim obniżenie poczucia własnej wartości, spadek samooceny, ciągły stres, bezsenność, poczucie, że jest się osobą nieprzydatną, rozdrażnienie, brak motywacji, pojawienie się uczucia bezradności, obniżenie nastroju, ryzyko zachorowania na depresje.

 

Jak się ochronić przed mobbingiem?

 

W przypadku, gdy czujemy, że nasz pracodawca przekracza granice mamy prawo dochodzić swoich praw. Bardzo ważne jest zdobycie dowodów na to, że pracodawca stosuje wobec nas mobbing.

 

Gdy w wyniku mobbingu doszło do rozstroju zdrowia, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy.

 

Ponieważ mobbing to długotrwały, wyniszczający naszą psychikę proces, warto udać się do psychologa, który pomoże na nowo odbudować samoocenę i poczucie własnej wartości.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Psycholog biznesu, Trener, Warszawa

Specjalizuje się w pracy w OBSZARZE WYPALENIA ZAWODOWEGO.
Pracuję w oparciu o wyniki najnowsze badań naukowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych i własną metodologię.

Specialist avatar

Coach, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Mentor, Pedagog, Psychodietetyk, Trener, Coach kryzysowy, Life Coach, Pielgrzymowice

Masz poczucie, że rzeczy w Twoim życiu układają się nie tak, jakbyś chciała lub chciał? Nie masz jednak pomysłu, jak wprowadzić zmiany, żeby były skuteczne, a jednocześnie nie obciążyły Cię za bardzo? Może ostatnio nie dogadujesz się z partnerem lub dzieckiem albo szefem?


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV