Psychoterapia dla ofiar mobbingu

mobbing.jpg

 

Mobbing - co to jest?

 

Mobbing jest to działanie skierowane do pracownika, polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu, zastraszaniu, izolowaniu od innych współpracowników, celowym nieprzekazywaniu informacji.

 

Działanie to skutkuje wywołaniem u pracownika obniżenia samooceny, przydatności zawodowej, poniżenia, ośmieszenia.

 

Przejawy mobbingu w pracy

 

Mobbing może przybierać różne formy.

Są to na przykład: wyśmiewanie, drwienie, cyniczne zachowania, przerywanie pracownikowi w połowie zdania, krzyk, agresja, grożenie utratą pracy, wyśmiewanie w obecności innych współpracowników, ciągłe dokładanie nowych obowiązków, izolowanie od innych pracowników, celowe nieprzekazywanie ważnych informacji, negowanie naszych kompetencji, blokowanie możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

 

Skutki mobbingu

 

Skutkiem mobbingu jest przede wszystkim obniżenie poczucia własnej wartości, spadek samooceny, ciągły stres, bezsenność, poczucie, że jest się osobą nieprzydatną, rozdrażnienie, brak motywacji, pojawienie się uczucia bezradności, obniżenie nastroju, ryzyko zachorowania na depresje.

 

Jak się ochronić przed mobbingiem?

 

W przypadku, gdy czujemy, że nasz pracodawca przekracza granice mamy prawo dochodzić swoich praw. Bardzo ważne jest zdobycie dowodów na to, że pracodawca stosuje wobec nas mobbing.

 

Gdy w wyniku mobbingu doszło do rozstroju zdrowia, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy.

 

Ponieważ mobbing to długotrwały, wyniszczający naszą psychikę proces, warto udać się do psychologa, który pomoże na nowo odbudować samoocenę i poczucie własnej wartości.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach, Dla Santander Bank Polska, Terapeuta uzależnień, Dla McD, Warszawa

Psycholog
Psychoterapeuta integracyjny w trakcie szkolenia
Terapeuta uzależnień i współuzależnień w trakcie certyfikacji
Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 18 roku życia
Prowadzi psychoterapię, diagnozę i terapię uzależnień i współuzależnień, coaching

Specialist avatar

Coach, Psycholog, Psychoterapeuta, Warszawa

Pomagam osobom:


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV