Mobbing

 

Mobbing jest to działanie skierowane do pracownika, polegające na długotrwałym i uporczywym nękaniu, zastraszaniu, izolowaniu od innych współpracowników, celowym nieprzekazywaniu informacji.

 

Działanie to skutkuje wywołaniem u pracownika obniżenia samooceny, przydatności zawodowej, poniżenia, ośmieszenia.

 

Przejawy mobbingu

 

Mobbing może przybierać różne formy.

Są to na przykład: wyśmiewanie, drwienie, cyniczne zachowania, przerywanie pracownikowi w połowie zdania, krzyk, agresja, grożenie utratą pracy, wyśmiewanie w obecności innych współpracowników, ciągłe dokładanie nowych obowiązków, izolowanie od innych pracowników, celowe nieprzekazywanie ważnych informacji, negowanie naszych kompetencji, blokowanie możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego.

 

Skutki mobbingu

 

Skutkiem mobbingu jest przede wszystkim obniżenie poczucia własnej wartości, spadek samooceny, ciągły stres, bezsenność, poczucie, że jest się osobą nieprzydatną, rozdrażnienie, brak motywacji, pojawienie się uczucia bezradności, obniżenie nastroju, ryzyko zachorowania na depresje.

 

Jak się ochronić przed mobbingiem?

 

W przypadku, gdy czujemy, że nasz pracodawca przekracza granice mamy prawo dochodzić swoich praw. Bardzo ważne jest zdobycie dowodów na to, że pracodawca stosuje wobec nas mobbing.

 

Gdy w wyniku mobbingu doszło do rozstroju zdrowia, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy.

 

Ponieważ mobbing to długotrwały, wyniszczający naszą psychikę proces, warto udać się do psychologa, który pomoże na nowo odbudować samoocenę i poczucie własnej wartości.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney