Schizofrenia

 

Schizofrenia jest to choroba psychiczna, w przebiegu której występują zaburzenia myślenia, spostrzegania, zaburzenia ekspresji emocjonalnej, dezintegracja osobowości, zaburzenia motoryczne oraz wycofanie społeczne.

 

Początek choroby najczęściej obserwuje się w okresie młodości lub wczesnej dorosłości.

 

Objawy schizofrenii:

 

Zaburzenia myślenia – osoba chora wypowiada zdania pozbawione sensu, jednocześnie zachowując zasady poprawnych wypowiedzi. Łączy zdania w taki sposób, że odbiorca nie jest w stanie wywnioskować sensu wypowiedzi.

 

Zaburzenia percepcji – osoba chora na schizofrenię nie jest w stanie odbierać dużej ilości informacji docierających do niej w tym samym czasie. W przebiegu choroby pojawiają się halucynacje schizofreniczne, w postaci omamów słuchowych, wzrokowych bądź węchowych.

 

Zaburzenia afektu – brak reakcji emocjonalnej, bądź w znacznym stopniu jej obniżenie, nawet w odpowiedzi na dramatyczne wydarzenia. Pojawia się również tzw. anhedonia, czyli niezdolność do przeżywania radości i szczęścia.

 

Zaburzenia tożsamości – utrata poczucia własnej osoby, brak połączenia z własną tożsamością, brak pewności co do płci i innych aspektów swojego ciała. Może pojawiać się poczucie połączenia ze wszechświatem czy Bogiem.

 

Zaburzenia motoryczne – pojawienie się niestandardowych ruchów. Może przybierać różne formy, od hiperaktywności do zmniejszonej ruchliwości czy nieporadności.

 

Leczenie schizofrenii

 

W leczeniu schizofrenii stosuje się leki przeciwpsychotyczne oraz terapię indywidualną i terapię rodzin.

Psychoterapia indywidualna w znacznym stopniu poprawia funkcjonowanie chorego w społeczeństwie, który po przebytych atakach schizofrenii może mieć problem z powróceniem do normalnego funkcjonowania.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney