Mutyzm - leczenie i terapia online

Co to jest mutyzm?

 

Mutyzm to zaburzenie polegające na braku bądź ograniczeniu mowy własnej, przy jednoczesnym rozumieniu mowy innych osób.

 

Jest to schorzenie, które występuje zarówno u dzieci jak i osób dorosłych.

 

Rodzaje mutyzmu

 

Mutyzm całkowity przejawia się w całkowitym braku mowy.

Osoba dotknięta mutyzmem całkowitym może wydawać z siebie dźwięki bądź krzyki.

Rozumie co mówią do niej inne osoby i odpowiada używając gestów.

 

Mutyzm sytuacyjny występuje wtedy, gdy następuje ograniczenie mowy w konkretnych sytuacjach (np. dziecko przestaje się odzywać w szkole, natomiast w domu mówi normalnie).

Zaburzenie to jest najczęściej przejściowej i mija wraz z oswojeniem sytuacji stresowej.

 

Mutyzm wybiórczy występuje wtedy, gdy dziecko wybiera sobie konkretne osoby do których się odzywa, a w stosunku do innych osób milczy (najczęściej dzieci z mutyzmem wybiórczym porozumiewają się jedyni z członkami najbliższej rodziny).

 

Mutyzm – przyczyny

 

Przyczyny mutyzmu to: wady w obrębie aparatu mowy, zaburzenia komunikacji (jąkanie), autyzm, alkoholizm i przemoc w rodzinie, nowe sytuacje stresowe, traumatyczne przeżycia, surowe wychowanie.

 

Mutyzm – leczenie i terapia

 

W leczeniu mutyzmu bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie terapii, tak aby zaburzenie nie utrwaliło się.

 

Najczęściej stosowanym sposobem leczenia jest terapia u psychoterapeuty.

Najskuteczniejszą metodą jest stosowanie w pracy z dzieckiem technik behawioralnych, które opierają się na wdrażaniu przez dziecko prawidłowych zachowań, oraz usunięcie tych utrwalonych, które są niekorzystne.

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV