Rozwój organizacji

Rozwój organizacji to zagadnienie obejmujące zespół metod prowadzących do zmian i doskonalenia organizacji.

Pojęcie rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstwa odnosi się do procesu obejmującego ciąg następujących po sobie i wzajemnie uzależnionych zmian stanów rzeczy. Proces ten przebiega w czasie, w którym kolejno następujące po sobie zmiany są uporządkowane i utrzymują się względnie trwale (aż do powstania sytuacji kryzysowej).

 

Każda organizacja ma swój własny cykl rozwojowy, jednakże występują tak zwane teorie cyklu życia wskazujące na występowanie podobieństw w rozwoju przedsiębiorstw

 

Typowe fazy cyklu życia organizacji:

  1. Faza kreacji, gdy organizacja jest mała i zaczyna się rozwijać
  2. Dojrzałość organizacyjna
  3. Schyłek organizacji.

 

Najbardziej popularną teorię cyklu życia organizacji zaprezentował Larry Greiner. Model Greinera zakłada, że każde rozwiązanie dla organizacji zawiera w sobie zarodek kryzysu.

 

Model Larrego Greinera

  1. Faza przedsiębiorczości - wzrost przez kreatywność, podstawowym celem jest przetrwanie i rozwój organizacji. Faza zakończona jest kryzysem przywództwa
  2. Faza kolektywności – nacisk położony na ustalanie celów i procedur, ale następuje dalszy wzrost organizacji. W tej facie dochodzi do kryzysu autonomii. Jego rozwiązaniem jest delegowanie uprawnień decyzyjnych.
  3. Faza delegacji – obejmuje proces decentralizacji uprawnień. Dzięki temu organizacja staje się dużo bardziej elastyczna i następuje dalszy wzrost organizacji. Jednak w fazie tej może pojawić się kryzys kontroli.
  4. Faza formalizacji – pojawia się biurokracja. Organizacja rośnie w organizmy kontroli, a jej struktura jest coraz bardziej zintegrowana i sformalizowana. Nadużywanie biurokracji skutkuje pojawieniem się kryzysu teczkowego.
  5. Faza współpracy – przełamanie rutyny i stopniowa decentralizacja. Etap pracy zespołowej, co wpływa na skuteczność rozwoju organizacji. Następnym etapem jest kryzys odnowy, który zachodzi w wyniku zbyt dużego otwarcia na zewnątrz i spłaszczenia struktur.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Doradca zawodowy, Trener, Life Coach, Psycholog z dojazdem do domu

Cześć :)

Specialist avatar

Psycholog z dojazdem do domu

Doświadczenie zdobyłam między innymi na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze oraz na oddziale neurologicznym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV