DDA

dda.jpg

 

Czym jest syndrom DDA?

 

DDA to skrót od wyrażenia Dorosłe Dzieci Alkoholików. Mianem tym określa się osoby wychowane w rodzinach, w których jeden lub oboje rodziców było uzależnionych od alkoholu.

 

Patologiczne warunki wychowania kształtują w osobach DDA cechy obronne, utrudniające funkcjonowanie w dorosłym życiu. Dziecko alkoholika stara się nie rzucać w oczy i podporządkować panującym w rodzinie zasadom – to sposób na przetrwanie w środowisku, w którym na rodzicach nie można polegać. Człowiek od najmłodszych lat uczy się, aby tłumić emocje i udawać, że patologiczna sytuacja nie występuje. Robi to na wzór rodziców, starających się ukryć alkoholizm przed sąsiadami, rodziną i znajomymi.

 

Osoby z syndromem DDA zmagają się z szerokim wachlarzem trudnych emocji, takich jak:

 

  • stale odczuwane zagrożenie,
  • niska samoocena,
  • obniżona koncentracja,
  • daleko idący samokrytycyzm,
  • potrzeba kontroli,
  • lęk przed bliskością,
  • nieufność,
  • poczucie wstydu,
  • nieustanny niepokój.

 

Problemem jest również brak silnej tożsamości i odpowiednich wzorców zachowań, wynikających z wychowania w rodzinach alkoholowych. Dzieci często przejmują role, które powinni pełnić rodzice, przez co są w stanie skupić się na zrozumieniu własnych potrzeb dopiero w wieku 30-40 lat.

 

Leczenie i terapia DDA przez internet

 

Dorosłe dzieci alkoholików są w stanie przezwyciężyć trudności z pomocą grupowej terapii DDA. Celem leczenia jest wyposażenie osób DDA w umiejętności społeczne niezbędne do budowania rodziny.

 

Podczas terapii online osoby DDA mają szansę zrozumieć i poradzić sobie z faktem, że nie miały odpowiedniego dzieciństwa, na nowo ustalić relacje z rodzicami, uporządkować życie osobiste i zaplanować przyszłość.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Interwent kryzysowy, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Psychotraumatolog

Jestem psychologiem, arteterapeutą, ukończyłam studia i uzyskałam tytuł magistra psychologii na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie, Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Terapeuta uzależnień, Pakiet praca

Jestem mgr psychologii. Pomagam zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Pracuję z osobami w kryzysie psychologicznym, zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, żałobą, stratą, interwencją kryzysową. Pomagam przechodzić przez sytuacje związane z rozwodem.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV