Leczenie i terapia uzależnienia od seksu

   

seksoholizm.jpg

 

Co to jest seksoholizm?

 

Seksoholizm to uzależnienie od seksu, które przejawia się w potrzebie znacznej częstotliwości i różnorodności aktywności seksualnej. Należy do tzw. uzależnień behawioralnych. Osoba uzależniona traktuje seks jako najważniejszy element swojego życia, któremu podporządkowane są inne aspekty życia codziennego. Osoba chora odczuwa silny przymus uprawiania seksu, który stanowi formę rozładowania emocji. Uzależnieni od seksu dokonują destrukcyjnych czynności, nie zważając na konsekwencje. Bardzo często zaprzeczają i wypierają zaistniały problem oraz starają się manipulować otoczeniem.

 

Przyczyny seksoholizmu

 

Podstawową przyczyną uzależnienia od seksu, jak i każdego innego rodzaju uzależnienia, jest nieumiejętność regulacji emocji. Oznacza to, że osoba uzależniona w sytuacji skrajnych emocji (pozytywnych lub negatywnych), nie potrafi sobie z nimi radzić. Przyczyna tego może tkwić we wczesnodziecięcych doświadczeniach. W rodzinach osób uzależnionych często występowała przemoc psychiczna, fizyczna lub seksualna. Charakterystyczny dla tych rodzin jest brak przyzwolenia dla okazywania uczuć. Oziębłość ze strony rodziców oraz brak emocjonalnego wsparcia może prowadzić do angażowania się w destrukcyjne zachowania w życiu dorosłym.

Często osoby uzależnione od seksu pochodzą z rodzin, w których występowało uzależnienie od alkoholu bądź narkotyków. Może to świadczyć o pewnej genetycznej skłonności do uzależnienia, ale także o wyuczeniu się stosowania używek na podstawie obserwacji osób znaczących. Seksoholizm może współwystępować razem z depresją, a poszukiwanie kontaktu cielesnego z drugą osobą może być próbą odnalezienia wsparcia.

 

Objawy uzależnienia od seksu

 

Objawy seksoholizmu mogą być różne w zależności od konkretnej osoby. Pierwszymi objawami zazwyczaj jest częsta masturbacja, wyobrażanie sobie stosunków seksualnych, oglądanie filmów o tematyce pornograficznej. W przeważającej części dnia myśli osoby uzależnionej są podporządkowane czynnościom natury seksualnej. Odczuwa ona wewnętrzny przymus, nad którym nie ma kontroli. Często wiąże się to ze znacznym pogorszeniem życia społecznego oraz zawodowego.

W początkowym etapie uzależnienia, seksoholik wypiera i zaprzecza istnieniu problemu, co niestety skutkuje jego odmową uczestnictwa w terapii uzależnienia od seksu. W kolejnym etapie uzależnienia wszystkie działania osoby chorej sprowadzają się do inicjacji kontaktów seksualnych nawet z przypadkowymi osobami. Chory angażuje się w coraz bardziej ryzykowne zachowania seksualne. Osoba uzależniona nie myśli o konsekwencjach swoich działań, skupia się jedynie na rozładowaniu popędu, co daje jej uczucie ulgi. Niemożność rozładowania napięcia seksualnego skutkuje pojawieniem się „głodu”, który przejawia się w występowaniu lęku, niepokoju, rozdrażnienia oraz zaburzeń koncentracji. Zazwyczaj osoba uzależniona od seksu, dostrzega problem wtedy, gdy uzależnienie wpływa w znaczący sposób na relacje rodzinne i zawodowe.

 

Skutki uzależnienia od seksu

 

Uzależnienie od seksu niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Pomimo tego, że patogeneza tego rodzaju uzależnienia jest podobna do innych nałogów, często jego wystąpienie wiąże się z niezrozumieniem ze strony otoczenia.

 

Najczęstszym skutkiem uzależnienia od seksu jest zniszczenie więzów rodzinnych. Seksoholik, ukrywając swój nałóg, bardzo często okłamuje rodzinę, co wpływa na osłabienie relacji, a czasem ich bezpowrotne zerwanie.

 

Skupianie się jedynie na rozładowaniu własnego popędu powoduje, że osoba uzależniona nie angażuje się w żadne inne sfery życia. Niejednokrotnie wiąże się to z pogorszeniem funkcjonowania w sferze zawodowej, a w konsekwencji nawet z utratą dotychczasowego zajęcia. Konsekwencją uzależniania od seksu mogą być również problemy zdrowotne. Ze względu na przelotne kontakty seksualne z obcymi osobami seksoholicy narażeni są na wystąpienie chorób oraz dolegliwości seksualnych takich jak: AIDS, przedwczesny wytrysk czy wszelkiego rodzaju choroby weneryczne.

 

Leczenie seksoholizmu

 

W leczeniu uzależnienia od seksu najczęściej stosuje się połączenie psychoterapii z terapią farmakologiczną. W psychoterapii zazwyczaj stosuje się sesje indywidualne, czyli cykliczne spotkania psychoterapeuty z pacjentem. Skuteczna w leczeniu uzależnienia jest także terapia grupowa, podczas której osoby z podobnymi trudnościami stanowią dla siebie nawzajem grupę wsparcia.

 

Podczas sesji terapeutycznych osoby uzależnione od seksu uczą się jak radzić sobie z emocjami za pomocą innych narzędzi niż kontakty seksualne. Często seksoholik ma znacznie zaniżoną samoocenę oraz niskie poczucie własnej wartości. Praca terapeutyczna w dużej mierze skupia się na odbudowie pewności siebie tak, aby osoba uzależniona nie musiała wzmacniać swojej samooceny poprzez stosunki seksualne.

 

W sytuacji, gdy osoba uzależniona ma problem z kontaktem bezpośrednim (co zdarza się często w sytuacji uzależnienia od seksu), rozwiązanie stanowią konsultacje online.  Dzięki nim za pośrednictwem internetu może zostać przeprowadzona psychoterapia przez wykwalifikowanego terapeutę uzależnień.

 


opracowanie:

mgr Barbara Wróblewska

 

Literatura

Doliński D., Strelau J. (2008). Psychologia podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie  Wydawnictwo Psychologiczne.

 

 

  

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychotraumatolog

Pasjonuję się zachowaniem człowieka od kiedy pamiętam, a miłość do Psychologii rozwinęłam na studiach w Buckingham. Pogłębiłam swoją wiedzę o technikach pracy z pacjentem na szkoleniu Psychoterapeutycznym integratywnym we Wrocławiu.

Specialist avatar

Coach, Life Coach

Coaching partnerski to niezwykły czas dla dwojga osób jako pary – razem przyglądacie się przyszłości Waszego związku i planujecie jego dalszy rozwój. To może być dla Was niezwykłe pozytywne przeżycie! Zapewniam – pierwsza sesja jest całkowicie bezpłatna i bez żadnych dalszych zobowiązań!


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV