Zdrada

 

Zdrada jest to niezwykle trudne emocjonalnie wydarzenie, które znajduje się na liście najbardziej stresogennych sytuacji w życiu.

O zdradzie możemy mówić wtedy, gdy złamane zostały ustalone przez oboje partnerów zasady.

 

Z badań wynika, że dla kobiet o wiele cięższa do zniesienia jest zdrada emocjonalna, natomiast dla mężczyzn zdrada fizyczna.

 

Zdrada emocjonalna

 

Zdrada emocjonalna jest to zaangażowanie, poświęcanie czasu, zwierzanie się, okazywanie troski drugiej osobie w tajemnicy przed partnerem. Relacja oparta na emocjach może trwać latami i nie musi prowadzić do zaangażowania seksualnego.

Jest to rodzaj zdrady, który jest szczególnie trudny dla kobiet, ponieważ wiąże się z przekierowaniem zasobów emocjonalnych partnera w kierunku innej kobiety.

 

Zdrada fizyczna

 

Zdrada fizyczna to przekroczenie granicy fizyczności z osobą inną niż nasz partner. W każdym związku granice te postawione są gdzie indziej, dlatego zdradą może być zarówno obcowanie płciowe z inną osobą, ale także pocałunek czy przytulenie.

Zdrada fizyczna jest bardziej dotkliwa dla mężczyzn niż dla kobiet.

 

Konsekwencje zdrady

 

Główną konsekwencją zdrady jest utrata zaufania do partnera. Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn następuje spadek samooceny, obniżenie poczucia własnej wartości. Kobiety zaczynają wątpić w swoją atrakcyjność, czują się bezużyteczne.

Częstym skutkiem tego jest kryzys w związku i myśli o rozstaniu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skontaktować się z terapeutą par, ponieważ zdrada nie musi przekreślać szansy na wspólną przyszłość.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney