Problemy wychowawcze z dziećmi

problemy-wychowawcze-z-dziecmi.jpg

 

Problemy wychowawcze możemy zdefiniować jako zachowania odbiegające od normy, uporczywe oraz niepodatne na zmianę, przy zastosowaniu standardowych metod wychowawczych.

 

Trudności wychowawcze mogą dotyczyć relacji dziecko - rodzina, jak również dziecko – szkoła. Problemy te wynikają z trudności dziecka w przystosowaniu się do wymagań ze strony rodziców lub nauczycieli.

 

Przyczyny problemów wychowawczych z dziećmi

 

Przyczyny mogą mieć różne podłoże związane ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym bądź tkwiącym w dziecku.

 

Otoczenie rodzinne jest niezwykle ważne w procesie kształtowania się zachowań dziecka.

Trudności mogą być wynikiem niezaspokojonych podstawowych potrzeb bądź obserwowania niewłaściwych postaw rodziców.

Przyczyna może tkwić również w środowisku szkolnym. Nauczyciel nie dostrzegający indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka, może wpływać na powstawanie irytacji i frustracji ze strony ucznia.

 

Problemy wychowawcze u dzieci szkolnych:

 

 

Jak poradzić sobie z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze?

 

W pierwszym etapie najważniejsza jest rozmowa, próba znalezienia przyczyny zachowania dziecka. W zależności od tego, co jest powodem trudności, skuteczne będą inne metody zaradcze.

 

Jeżeli nie jest możliwe odnalezienie przyczyny problemów przez rodziców, należy skontaktować się ze specjalistą psychologiem, który pomoże wskazać źródło zachowań dziecka.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Pedagog, Psychoonkolog

xxx

Specialist avatar

Psycholog, Pakiet wsparcie, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Pedagog

14 lat pracuje jako psycholog w szkołach. Na Ukraine i teraz już drugi rok w Polsce. W tym czasie pomogłam wielu uczniom ta ich rodzicom poprawić jakość ich życia, ucząc ich skutecznych technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i pomagając im zmienić wzorce zachowań.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV