Problemy wychowawcze z dziećmi

problemy-wychowawcze-z-dziecmi.jpg

 

Problemy wychowawcze możemy zdefiniować jako zachowania odbiegające od normy, uporczywe oraz niepodatne na zmianę, przy zastosowaniu standardowych metod wychowawczych.

 

Trudności wychowawcze mogą dotyczyć relacji dziecko - rodzina, jak również dziecko – szkoła. Problemy te wynikają z trudności dziecka w przystosowaniu się do wymagań ze strony rodziców lub nauczycieli.

 

Przyczyny problemów wychowawczych z dziećmi

 

Przyczyny mogą mieć różne podłoże związane ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym bądź tkwiącym w dziecku.

 

Otoczenie rodzinne jest niezwykle ważne w procesie kształtowania się zachowań dziecka.

Trudności mogą być wynikiem niezaspokojonych podstawowych potrzeb bądź obserwowania niewłaściwych postaw rodziców.

Przyczyna może tkwić również w środowisku szkolnym. Nauczyciel nie dostrzegający indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka, może wpływać na powstawanie irytacji i frustracji ze strony ucznia.

 

Problemy wychowawcze u dzieci szkolnych:

 

 

Jak poradzić sobie z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze?

 

W pierwszym etapie najważniejsza jest rozmowa, próba znalezienia przyczyny zachowania dziecka. W zależności od tego, co jest powodem trudności, skuteczne będą inne metody zaradcze.

 

Jeżeli nie jest możliwe odnalezienie przyczyny problemów przez rodziców, należy skontaktować się ze specjalistą psychologiem, który pomoże wskazać źródło zachowań dziecka.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psychoterapeuta, Terapeuta, Mediator, Pedagog, Terapeuta uzależnień

Jestem pedagogiem resocjalizacji, certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i psychoterapeutą systemowym. Ukończyłam Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz szkolenie z mediacji sądowych.

Specialist avatar

Psychoterapeuta, Psychodietetyk, Terapeuta uzależnień, Trener

Nie zajmuję się wieloma pacjentami/klientami. 7 osób w tygodniu to już konflikt interesów, a większość terapeutów ma ich znacznie więcej o zgrozo. Najważniejszy jest kontakt między nami, dzięki czemu tworzy się zaangażowanie.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV