Problemy wychowawcze z dziećmi

 

Problemy wychowawcze możemy zdefiniować jako zachowania odbiegające od normy, uporczywe oraz niepodatne na zmianę, przy zastosowaniu standardowych metod wychowawczych.

 

Trudności wychowawcze mogą dotyczyć relacji dziecko - rodzina, jak również dziecko – szkoła. Problemy te wynikają z trudności dziecka w przystosowaniu się do wymagań ze strony rodziców lub nauczycieli.

 

Przyczyny problemów wychowawczych z dziećmi

 

Przyczyny mogą mieć różne podłoże związane ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym bądź tkwiącym w dziecku.

 

Otoczenie rodzinne jest niezwykle ważne w procesie kształtowania się zachowań dziecka.

Trudności mogą być wynikiem niezaspokojonych podstawowych potrzeb bądź obserwowania niewłaściwych postaw rodziców.

Przyczyna może tkwić również w środowisku szkolnym. Nauczyciel nie dostrzegający indywidualnych potrzeb i predyspozycji dziecka, może wpływać na powstawanie irytacji i frustracji ze strony ucznia.

 

Problemy wychowawcze u dzieci szkolnych:

 

  • agresja fizyczna (wdawanie się w bójki, przepychanki);
  • brak zainteresowania nauką,
  • nieumiejętność dostosowania się do panujących zasad w szkole;
  • wagary, ucieczki, kradzieże;
  • palenie papierosów;
  • agresja (najczęściej słowna) skierowana do rodziców i nauczycieli.

 

Jak poradzić sobie z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze?

 

W pierwszym etapie najważniejsza jest próba znalezienia przyczyny zachowania dziecka. W zależności od tego, co jest powodem trudności, skuteczne będą inne metody zaradcze.

 

Jeżeli nie jest możliwe odnalezienie przyczyny problemów przez rodziców, należy skontaktować się ze specjalistą psychologiem, który pomoże wskazać źródło zachowań dziecka.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Kobyłka

Psycholog z pasji. Specjalizuję się w konsultacjach rodzicielskich online dla rodziców małych dzieci. Pracuję w zgodzie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Jestem osobą empatyczną, bardzo wierzę w drugiego człowieka i w jego skuteczność w działaniu.

Specialist avatar

Psycholog, Psycholog biznesu, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Psycholog sportu, Mówca, Trener, Kraków

Wykształcenie:
*studia magisterskie - Instytut Psychologii Stosowanej UJ
*AWF i UJ – Moduł specjalizacyjny – psychologia sportu
*Postgraduate Level Intensive Course of Sport and Exercise Psychology w ramach European Master in Sport and Exercise Psychology


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV