Leczenie nietrzymania moczu u dzieci

 

Nietrzymanie moczu określa się jako mimowolne oddawanie moczu przynajmniej dwa razy w miesiącu u dzieci pomiędzy piątym a szóstym rokiem życia i przynajmniej raz w miesiącu u starszych.

 

Ze względu na społeczne skutki tego schorzenia takie jak wyśmiewanie przez rówieśników, brak możliwości wyjazdu na obóz w obawie przed wystąpieniem incydentu, dolegliwość ta może stwarzać warunki dla pojawienia się poważniejszych problemów psychicznych.

 

Przyczyny nietrzymania moczu

 

Przyczyną mimowolnego oddawania moczu mogą być zarówno czynniki fizyczne jak i psychiczne. Wady w obrębie układu moczowego, nieprawidłowa budowa, mogą skutkować mimowolnym oddawaniem moczu.

 

Czynnikiem natury psychologicznej mającym bezpośredni wpływ na wystąpienie tego zaburzenia jest stres, traumatyczne przeżycia, nagła zmiana sytuacji życiowej.

 

Kiedy możemy mówić o nietrzymaniu moczu?

 

Istnieją kryteria, które pozwalają nam określić, czy u naszego dziecka występuje to zaburzenie.

 

Tymi kryteriami są: częste oddawanie moczu do łóżka lub w ubranie, powtarzanie się nietrzymania moczu przynajmniej 2 razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy, wiek dziecka wynosi przynajmniej 5 lat, a zachowanie nie jest wynikiem przyjmowania leków.

 

Moczenie się - leczenie online

 

W leczeniu stosuje się środki ograniczające ilość moczu oraz leki przeciwdepresyjne.

 

Skutecznym sposobem jest leczenie psychoterapeutyczne z zastosowaniem technik behawioralnych.

Techniki behawioralne wykazują wysoką skuteczność na poziomie 75% i przynoszą najlepsze rezultaty u dzieci poniżej 12 roku życia.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta, Psycholog młodzieży, Kobyłka

Psycholog, terapeuta młodzieży i dorosłych w nurcie integratywnym, konsultant rodzinny. W swojej pracy aktywnie wspieram rodziców małych dzieci, Polonię za granicą oraz osoby, które doświadczają różnych trudności życiowych i potrzebują pomocy.

Specialist avatar

Coach, Terapeuta, Pedagog, Terapeuta uzależnień, Life Coach, Żary

Przede wszystkim jestem człowiekiem:) Jestem terapeutą- towarzyszem dla którego najważniejsze jest dobro rozmówcy. Od kilku lat pracuję z ludźmi, którzy doświadczyli wiele trudności w swoim życiu. Towarzyszę im w drodze do poprawy komfortu i jakości ich życia.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV