Zaburzenia pamięci – leczenie online

problemy_z_pamiecia.jpg

 

Pamięć jest to podstawowy proces psychiczny, dzięki któremu jesteśmy w stanie gromadzić informacje, i odtwarzać je wtedy, gdy są nam potrzebne.

 

Zaburzenia w obrębie pamięci możemy podzielić na jakościowe:

złudzenia pamięciowe (zniekształcone wspomnienia), kryptomnezje (przypisywanie sobie słów wypowiedzianych przez kogoś innego), konfabulacje (wypełnienie luk w pamięci, sytuacjami które nie miały miejsca)

oraz ilościowe:

hipermnezja (zdolność zapamiętywania i przypominania sobie informacji w zakresie większym niż reszta populacji), hipomnezja (niewielkie zaburzenia w zakresie zapamiętywania), amnezja (utrata wspomnień z określonego okresu).

 

Przyczyny zaburzeń pamięci

 

Zaburzenia pamięci są najczęściej skutkiem występowania chorób takich jak: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, otępienie czołowo – skroniowe, niedoczynność tarczycy, niedobór witaminy B1, B12, stwardnienie rozsiane.

 

Zaburzenia pamięci mogą być również spowodowane czynnikami psychologicznymi takimi jak: przebyte traumy, wstrząs psychiczny, depresja, choroba alkoholowa.

 

Objawy zaburzeń pamięci

 

Zaburzenia dotyczące pamięci krótkotrwałej charakteryzują się niemożnością przypomnienia sobie informacji z ostatnich godzin, minut. Gdy problemy obejmują pamięć długotrwałą, chorzy mają trudności z przypomnieniem sobie zdarzeń sprzed kilku lat.

Częstymi objawami są również: zaburzenia koncentracji, trudność w skupieniu uwagi, zdenerwowanie, obwinianie innych.

 

Leczenie zaburzeń pamięci

 

Leczenie zaburzeń pamięci zależne jest od czynnika, który te zaburzenia wywołał. W przypadku chorób Alzheimera czy Parkinsona leczenie skupia się przede wszystkim na opóźnieniu rozwoju choroby.

Gdy problemy z pamięcią są wynikiem niedoborów, konieczne jest wdrożenie suplementacji. W przypadku choroby alkoholowej, konieczna jest wizyta u terapeuty uzależnień.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Psycholog młodzieży, Psycholog sportu, Trener

Jestem Ula.
Skończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W trakcie studiów byłam na specjalności - Relacje między ludzkie, a potem wybrałam się na specjalizację - Sport i aktywność fizyczna.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii. Ukończyłam Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna i psychoterapia. Jestem w trakcie 4 letniego kursu przygotowującego mnie do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV