Wypalenie zawodowe

 

Z wypaleniem zawodowym mamy do czynienia, kiedy praca zawodowa przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, jest przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które kiedyś sprawiało mu przyjemność.

Jest to zawsze efekt chronicznego stresu w pracy, który nie był odpowiednio załagodzony.

 

Objawy wypalenia zawodowego:

  1. Brak satysfakcji z pracy. 
  2. Przepracowanie i ciągłe poczucie zmęczenia. 
  3. Unikanie kontaktu z przełożonymi i współpracownikami. 
  4. Niskie poczucie własnej wartości.
  5. Problemy ze snem.
  6. Wahania nastrojów i negatywne emocje.
  7. Cynizm i poczucie bezsensu. 
  8. Problemy zdrowotne i zwiększona skłonność do używek.

 

Na zespół wypalenia zawodowego szczególnie narażone są osoby nadwrażliwe, samotne i bierne, a także pracoholicy, którzy utożsamiają się ze swoją pracą.

Wśród zawodów szczególnie narażonych na zespól wypalenia zawodowego wymienić należy przedstawicieli takich zawodów jak psycholog, lekarz, handlowiec, nauczyciel albo pielęgniarka.

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV