Terapia wypalenia zawodowego | Wsparcie psychologa

terapia wypalenia zawodowego

 

Z wypaleniem zawodowym mamy do czynienia, kiedy praca zawodowa przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, jest przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które kiedyś sprawiało mu przyjemność.

Jest to zawsze efekt chronicznego stresu w pracy, który nie był odpowiednio załagodzony.

 

Objawy wypalenia zawodowego:

 

  1. Brak satysfakcji z pracy. 
  2. Przepracowanie i ciągłe poczucie zmęczenia. 
  3. Unikanie kontaktu z przełożonymi i współpracownikami. 
  4. Niskie poczucie własnej wartości.
  5. Problemy ze snem.
  6. Wahania nastrojów i negatywne emocje.
  7. Cynizm i poczucie bezsensu. 
  8. Problemy zdrowotne i zwiększona skłonność do używek.

 

Na zespół wypalenia zawodowego szczególnie narażone są osoby nadwrażliwe, samotne i bierne, a także pracoholicy, którzy utożsamiają się ze swoją pracą.

Wśród zawodów szczególnie narażonych na zespól wypalenia zawodowego wymienić należy przedstawicieli takich zawodów jak psycholog, lekarz, handlowiec, nauczyciel albo pielęgniarka.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Coach, Pakiet wsparcie, Coach kryzysowy, Life Coach, Warszawa

Pasjonują mnie rozmowy z ludźmi. Wierzę, że jesteśmy jedynymi osobami, które mogą wykorzystać swój potencjał - kwestia czasu, odpowiedniej pracy i co ważne - spotkania tego właściwego człowieka na swojej drodze.

Specialist avatar

Mentor, Psycholog biznesu, Trener, Life Coach, Warszawa

Specjalizuje się w pracy w OBSZARZE WYPALENIA ZAWODOWEGO i JOB CRAFTINGU. Pracuję w oparciu o wyniki najnowsze badań naukowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych, w oparciu o własną metodologię.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV