Fobie społeczne i sytuacyjne

 

Co to jest fobia?

 

Fobia jest to stała reakcja strachu, która jest nieproporcjonalna do rzeczywistego zagrożenia.

Występowanie fobii może w dużym stopniu utrudniać codzienne funkcjonowanie człowieka.

 

Fobia występuje u około 7 – 9% społeczeństwa, częściej u kobiet.

 

Rodzaje fobii

 

Fobie możemy podzielić na:

fobie społeczne, fobie specyficzne (przed zwierzętami, przed wysokością, brudem, ciemnością itp.), fobie sytuacyjne (podróż samolotem, środki transportu, windy, tunele) oraz inne rodzaje fobii (przed udławieniem, zarażeniem się chorobą).

 

Fobia – przyczyny

 

Fobie w pewnym stopniu uwarunkowane są genetycznie. Na ich występowanie wpływ mają również nieprawidłowości w obrębie działania struktur mózgu.

 

Innym wyjaśnieniem przyczyn powstawania fobii jest pojawienie się jej po wystąpienia jakiegoś przykrego doświadczenia związanego z sytuacją bądź czynnikiem wywołującym uczucie niekontrolowanego strachu (pojawienie się fobii przed psami po ugryzieniu i napadnięciu przez psa).

 

Fobia – leczenie i terapia

 

Najczęstszymi metodami stosowanymi w leczeniu fobii są techniki behawioralne.

 

Stosuje się głównie tzw. odwrażliwianie, ekspozycje oraz modelowanie.

Każda z tych technik ma na celu zmniejszanie reakcji strachu na czynnik wywołujący fobie, poprzez stopniowy kontakt z tym czynnikiem. Odbywa się to w bezpiecznych dla pacjenta warunkach i po pewnym czasie następuje wygaszenie zaburzeń fobicznych.

 

Techniki te przynoszą dobre rezultaty, ponieważ poprawę wykazuje około 60 – 80% pacjentów.

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV