Dysleksja

leczenie_dysleksji.jpg

Co to jest dysleksja?

 

Termin dysleksja służy zwykle określaniu szeregu trudności w nauce występujących zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Zaburzenia obejmować mogą kilka obszarów, w szczególności: kłopoty z pisaniem poprawnym pod względem ortograficznym, zaburzenia w nauce matematyki czy trudności z czytaniem.

 

Dysleksja rozwojowa u dzieci – terapia

 

O dysleksji rozwojowej mówi się wówczas, gdy problemy pojawiają się już od urodzenia dziecka. Specjalista może postawić diagnozę wówczas, gdy dziecko osiągnie 10 lat. Nie oznacza to jednak, że już wcześniej nie występują objawy mogące świadczyć o rozwoju dysleksji.

 

Bardzo ważne, by jak najszybciej rozpocząć terapię, która nie tylko zmniejszy trudności w nauce, ale także pomoże dziecku radzić sobie z problemami w życiu społecznym. W przypadku braku terapii dysleksja rozwojowa może doprowadzić do zwiększenia się problemów z uczeniem się dziecka oraz obniżenia jego samooceny.

 

Dysleksja u dorosłych – realny problem

 

Dysleksja nie jest schorzeniem, które można wyleczyć w pełni. Z tego względu cierpią na nią nie tylko dzieci, ale również dorośli. Niekiedy osoby dorosłe nie są świadome przyczyn własnych problemów z liczeniem, czytaniem czy pisaniem.

<

 

Dysleksja - leczenie i terapia

 

W takich przypadkach odpowiednia diagnoza oraz późniejsze leczenie mogą przyczynić się do ograniczenia trudności, które w skrajnych przypadkach, w przypadku ich nie leczenia, mogą skutkować wyłączeniem się osoby z życia społecznego.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Pedagog, Psychodietetyk, Trener

Jestem psychodietetykiem, psychopedagogiem z 30-letnim doświadczeniem pracy diagnostyczno – terapeutycznej oraz trenerem Integracji Sensorycznej.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Interwent kryzysowy, Psycholog młodzieży, Psychodietetyk, Trener, Dla Santander Bank Polska, Pakiet wsparcie

Witam,


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV