Dysleksja

 

Co to jest dysleksja?

 

Termin dysleksja służy zwykle określaniu szeregu trudności w nauce występujących zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Zaburzenia obejmować mogą kilka obszarów, w szczególności: kłopoty z pisaniem poprawnym pod względem ortograficznym, zaburzenia w nauce matematyki czy trudności z czytaniem.

 

Dysleksja rozwojowa u dzieci – terapia

 

O dysleksji rozwojowej mówi się wówczas, gdy problemy pojawiają się już od urodzenia dziecka. Specjalista może postawić diagnozę wówczas, gdy dziecko osiągnie 10 lat. Nie oznacza to jednak, że już wcześniej nie występują objawy mogące świadczyć o rozwoju dysleksji.

 

Bardzo ważne, by jak najszybciej rozpocząć terapię, która nie tylko zmniejszy trudności w nauce, ale także pomoże dziecku radzić sobie z problemami w życiu społecznym. W przypadku braku terapii dysleksja rozwojowa może doprowadzić do zwiększenia się problemów z uczeniem się dziecka oraz obniżenia jego samooceny.

 

Dysleksja u dorosłych – realny problem

 

Dysleksja nie jest schorzeniem, które można wyleczyć w pełni. Z tego względu cierpią na nią nie tylko dzieci, ale również dorośli. Niekiedy osoby dorosłe nie są świadome przyczyn własnych problemów z liczeniem, czytaniem czy pisaniem.

<

 

Dysleksja - leczenie i terapia

 

W takich przypadkach odpowiednia diagnoza oraz późniejsze leczenie mogą przyczynić się do ograniczenia trudności, które w skrajnych przypadkach, w przypadku ich nie leczenia, mogą skutkować wyłączeniem się osoby z życia społecznego.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Brenna

Po próbie podjęcia badań na froncie nauki zostałem mężem i ojcem i kiedy koledzy z seminarium doktoranckiego zostawali profesorami UJ ja "roztrwaniałem" wysokiej jakości wiedzę pomagając ludziom.

Specialist avatar

Coach, Mediator, Mentor, Doradca zawodowy, Katowice

Absolwent uczelni wyższych: technicznej i ekonomicznej, posiadający dyplom MBA, studia podyplomowe z zakresu coaching i NLP oraz uzyskane certyfikaty Coach ICI i Practitioner In the Art of NLP. Posiada doświadczenie w zarządzaniu kilkusetosobową grupą pracowników.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV