Psychoza

psychoza.jpg

Psychoza to stan umysłu charakteryzujący się występowaniem zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości.

Osoba chora widzi i słyszy rzeczy, których w rzeczywistości nie ma. W przebiegu psychozy pojawiają również zaburzenia myślenia.

 

Do chorób w których występują stany psychotyczne zaliczamy: schizofrenię, zaburzenia schizoafektywne, psychozy reaktywne (reakcja na traumatyczną sytuację), psychozy egzogenne (wywołane czynnikami zewnętrznymi).

 

Objawy stanu psychotycznego

 

Urojenia – są to zaburzenia myślenia polegające na posiadaniu przekonań, które nie mają swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Osoba chora, jest przekonana o swoich racjach i nie przyjmuje do wiadomości, że może być inaczej. Przykładem takiego urojenia może być przeświadczenie, że inne osoby potrafią czytać w myślach.

 

Halucynacje - doświadczenia zmysłowe nie wywołane żadnym bodźcem realnie istniejącym. Osoba chora może słyszeć i widzieć rzeczy, których nie ma w rzeczywistości.

 

Przyczyny psychozy

 

Przyczyną powstawania psychozy jest zaburzenie w obrębie neuroprzekaźników w mózgu. Zaburzenie to może być wywołane alkoholem, substancjami psychoaktywnymi, ale także chorobami somatycznymi (guz mózgu).

 

Leczenie psychozy

 

Leczenie psychozy w głównej mierze opiera się na podawaniu leków przeciwpsychotycznych.

 

Stosowana jest również psychoterapia, która jest w stanie pomóc osobie chorej zrozumieć schorzenie i nauczyć się z nim żyć. Psychoterapia prowadzona jest w stanie remisji (wygaszenia objawów chorobowych).

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psychoterapeuta

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Czteroletnie Studium Psychoterapii we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego Polikliniki MSWiA w Zielonej Górze.

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta uzależnień

Obecnie pracuję jako terapeutka w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, a dokładnie w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla młodzieży w Otwocku.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV