Psychoza

psychoza.jpg

Psychoza to stan umysłu charakteryzujący się występowaniem zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości.

Osoba chora widzi i słyszy rzeczy, których w rzeczywistości nie ma. W przebiegu psychozy pojawiają również zaburzenia myślenia.

 

Do chorób w których występują stany psychotyczne zaliczamy: schizofrenię, zaburzenia schizoafektywne, psychozy reaktywne (reakcja na traumatyczną sytuację), psychozy egzogenne (wywołane czynnikami zewnętrznymi).

 

Objawy stanu psychotycznego

 

Urojenia – są to zaburzenia myślenia polegające na posiadaniu przekonań, które nie mają swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Osoba chora, jest przekonana o swoich racjach i nie przyjmuje do wiadomości, że może być inaczej. Przykładem takiego urojenia może być przeświadczenie, że inne osoby potrafią czytać w myślach.

 

Halucynacje - doświadczenia zmysłowe nie wywołane żadnym bodźcem realnie istniejącym. Osoba chora może słyszeć i widzieć rzeczy, których nie ma w rzeczywistości.

 

Przyczyny psychozy

 

Przyczyną powstawania psychozy jest zaburzenie w obrębie neuroprzekaźników w mózgu. Zaburzenie to może być wywołane alkoholem, substancjami psychoaktywnymi, ale także chorobami somatycznymi (guz mózgu).

 

Leczenie psychozy

 

Leczenie psychozy w głównej mierze opiera się na podawaniu leków przeciwpsychotycznych.

 

Stosowana jest również psychoterapia, która jest w stanie pomóc osobie chorej zrozumieć schorzenie i nauczyć się z nim żyć. Psychoterapia prowadzona jest w stanie remisji (wygaszenia objawów chorobowych).

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Terapeuta, Mentor, Psycholog biznesu, Psycholog kliniczny, Psychotraumatolog, Doradca zawodowy, Trener, Coach kryzysowy, Life Coach

Posiadam dwie ścieżki zawodowe. Pierwsza to obszar terapeutyczno-psychologiczny. Druga to obszar biznesowo-doradczo-coachingowy.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta

Nazywam się Artur Ulman, jestem psychologiem, pracuję w nurcie psychoanalitycznym.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV