Doskonalenie osobowości, czyli praca nad sobą

Co to jest osobowość?

 

Osobowość jest to zbiór wszystkich cech danego człowieka, które warunkują jego zachowanie w określonych sytuacjach. Jest to całość myśli, emocji i zachowań nadająca spójność życiu człowieka.

 

Kształtowanie się osobowości jest procesem, który rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie. Pewne cechy osobowości możemy zmieniać poprzez własny rozwój. Proces doskonalenia osobowości jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala nam na wzrastanie i zmianę tych nawyków, które blokują nasz wewnętrzny rozwój.  Wyróżnia się pięć głównych cech osobowości takich jak: sumienność, ekstrawersja, ugodowość, otwartość na doświadczenia, neurotyzm. Różni ludzie posiadają różne natężenie wyżej wymienionych cech.

 

Pięć głównych cech osobowości

 

Jedną z teorii osobowości jest tzw. Wielka Piątka, która zakłada, że osobowość człowieka składa się z pięciu cech, których natężenie jest różne w zależności od konkretnej osoby. Do składowych Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości należą:

  • sumienność – osoby posiadające tę cechę charakteryzują się dużym zorganizowaniem, skrupulatnością, punktualnością. Zawsze dotrzymują danego słowa i większość zadań wykonują o czasie. Osoby mało sumienne nie przykładają większej wagi do terminowości oraz mają tendencje do częstego spóźniania się,
  • ekstrawersja – osoby uzyskujące wysokie wyniki na skali ekstrawersji lubią przebywać wśród innych ludzi. Czerpią z nich energię do działania. Nie lubią samotności i ponad wszystko cenią sobie kontakt z innym człowiekiem,
  • ugodowość – osoby ugodowe są zazwyczaj przyjacielskie, ciepłe, zawsze chętne do pomocy drugiemu człowiekowi. Angażują się w działania prospołeczne,
  • otwartość na doświadczenia – osoby takie charakteryzują się nieprzewidywalnością, chęcią odkrywania nowych dziedzin życia. Szybko się nudzą i poszukują nowych doświadczeń. Mają tendencję do preferowania sportów ekstremalnych,
  • neurotyzm – osoby neurotyczne charakteryzują się brakiem stabilności emocjonalnej. Są odbierane przez otoczenie jako przewrażliwione na swoim punkcie. Mają tendencję do reagowania w sposób impulsywny.

5_cech_osobowosci.png

 

Na czym polega doskonalenie osobowości?

 

Pomimo tego, że niektóre cechy naszej osobowości mogą być trudne do zmiany, nad wieloma aspektami możemy pracować. Odblokowanie naszego wewnętrznego potencjału oraz zmiana cech osobowości blokujących własny rozwój jest to tzw. proces doskonalenia osobowości. Doskonalenie osobowości może być dokonywane poprzez zmianę istniejących nawyków, sposobów myślenia bądź rozwijanie umiejętności.

 

Doskonalenie osobowości może następować samoistnie w wyniku postępującego czasu, a wraz z nim posiadania coraz większego doświadczenia życiowego. Bardzo często zdarza się, że wraz z wiekiem jesteśmy bardziej skłonni do refleksji nad sobą i własnym życiem, co stymuluje nas do zmiany.

 

Praca na sobą nie musi oznaczać od razu wprowadzenia do swojego życia radykalnych zmian. Pierwsze co należy zrobić, to zdać sobie sprawę z tego, że pewne aspekty naszej osobowości wpływają negatywnie na nasze życie. Samoświadomość stanowi pierwszy etap rozwoju. W sytuacji, gdy zdajemy sobie sprawę z blokad, które uniemożliwiają wewnętrzny rozwój, możemy zacząć pracę nad zmianą zachowania. Ważne jest, aby proces ten postępował małymi krokami, bez presji i z sympatią do samego siebie.

 

Co możemy zyskać, pracując nad sobą?

 

Praca nad sobą stanowi nieodzowny element rozwoju naszego wewnętrznego potencjału. Niejednokrotnie proces ten nie jest łatwy, ponieważ wiąże się z uświadomieniem sobie swoich cech, które często przez lata były wypierane. Samoświadomość jest jednak konieczna, do tego, aby móc dokonać zmian we własnej osobowości, a co za tym idzie poprawy komfortu własnego życia.

 

Pracując nad sobą, możemy wpłynąć na zmianę dysfunkcjonalnych nawyków powtarzanych przez wiele lat, a w rezultacie, wprowadzić powiew świeżości do swojego życia. Rozwijając swoje umiejętności, niwelujemy uczucie stagnacji oraz odzyskujemy poczucie kontroli nad własnym życiem. Doskonalenie osobowości bardzo często skutkuje przywróceniem wiary we własne możliwości, wzrostem motywacji do działania, poprawą nastroju oraz podwyższeniem samooceny.

 

Praca nad osobowością w Avigon

 

Pomimo tego, że nad wieloma aspektami naszej osobowości jesteśmy w stanie pracować sami, zdarza się, że potrzebujemy osoby, która pomoże nam w przejściu tego procesu.

Specjaliści, z którymi można umówić się na spotkanie poprzez platformę Avigon, dysponują wiedzą oraz umiejętnościami mogącymi pomóc w procesie doskonalenia osobowości.

 

Praca z coachem, trenerem lub mentorem polega na cyklicznym spotkaniach, w których trakcie poprzez rozmowę, odpowiednie zadawanie pytań i wsłuchiwanie się w potrzeby klienta, specjalista jest w stanie doradzić i pomóc w dobraniu odpowiedniej ścieżki rozwoju.

Terapia osobowości bardzo często przynosi dobre efekty w postaci zmiany dotychczasowego, blokującego rozwój sposobu działania oraz niejednokrotnie wpływa na wydobycie wewnętrznego potencjału, co skutkuje zwiększeniem poczucia szczęścia.

 


 

opracowanie
mgr Barbara Wróblewska

 

Literatura:

Doliński D., Strelau J. (2008). Psychologia podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie  Wydawnictwo Psychologiczne.

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Terapeuta uzależnień, Pakiet praca

Jestem mgr psychologii. Pomagam zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Pracuję z osobami w kryzysie psychologicznym, zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, żałobą, stratą, interwencją kryzysową. Pomagam przechodzić przez sytuacje związane z rozwodem.

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta, Psycholog młodzieży, Psychotraumatolog, Terapeuta uzależnień

Jestem psychologiem, psychoteraerapeutą uzależnień i współuzależnienia, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR. Zajmuję się prowadzeniem terapii indywidulanej i grupowej dla dorosłych i młodzieży .


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV