Praca nad osobowością - terapia

 

Co to jest osobowość?

 

Osobowość jest to zbiór wszystkich cech danego człowieka, które warunkują jego zachowanie w określonych sytuacjach. Jest to całość myśli, emocji i zachowań nadająca spójność życiu człowieka.

 

Kształtowanie się osobowości jest procesem, który rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie. Pewne cechy osobowości możemy zmieniać poprzez własny rozwój.

 

Wyróżnia się pięć głównych cech osobowości takich jak: sumienność, ekstrawersja, ugodowość, otwartość na doświadczenia, neurotyzm. Różni ludzie posiadają różne natężenie wyżej wymienionych cech.

 

Pięć głównych cech osobowości

 

Sumienność – osoby posiadające tę cechę charakteryzują się dużym zorganizowaniem, skrupulatnością, punktualnością. Zawsze dotrzymują danego słowa i większość zadań wykonują o czasie. Osoby mało sumienne nie przykładają większej wagi do terminowości oraz mają tendencje do częstego spóźniania.

 

Ekstrawersja – osoby uzyskujące wysokie wyniki na skali ekstrawersji lubią przebywać wśród innych ludzi. Czerpią z nich energię do działania. Nie lubią samotności i ponad wszystko cenią sobie kontakt z innym człowiekiem.

 

Ugodowość – osoby ugodowe są zazwyczaj przyjacielskie, ciepłe, zawsze chętne do pomocy drugiemu człowiekowi. Angażują się w działania prospołeczne.

 

Otwartość na doświadczenia – osoby takie charakteryzują się nieprzewidywalnością, chęcią odkrywania nowych dziedzin życia.  Szybko się nudzą i poszukują nowych doświadczeń. Mają tendencję do preferowania sportów ekstremalnych.

 

Neurotyzm – osoby neurotyczne charakteryzują się brakiem stabilności emocjonalnej. Są odbierane przez otoczenie jako przewrażliwione na swoim punkcie. Mają tendencje do reagowania w sposób impulsywny.

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV