Coaching motywacyjny

Dlaczego coaching motywacyjny?

 

Motywacja jest to siła, która pcha nas do wykonania określonego działania.

 

Motywacja wpływa na zainicjowanie zadania, obranie odpowiedniego kierunku jego realizacji oraz pozwala nam na utrzymanie wcześniej obranego kierunku.

 

Motywacja pozwala nam dążyć do realizacji celu pomimo przeciwności czy niesprzyjających warunków.

 

Rodzaje motywacji

 

Motywację możemy podzielić na:

motywację wewnętrzną oraz zewnętrzną.

 

Motywacja wewnętrzna występuje wtedy, gdy wykonujemy daną czynność tylko i wyłącznie dlatego, że sprawia nam ona przyjemność, jest zgodna z naszymi zainteresowaniami, bez presji i bez wymogów narzucanych z zewnątrz.

Wykonujemy dane zadanie, ponieważ sami chcemy, a nie dlatego żeby uzyskać profity.

 

Przeciwieństwem jest motywacja zewnętrzna, która wzbudzana jest wymogami narzuconymi z zewnątrz.

Podejmowanie się realizacji jakiegoś działania następuje po to, aby uzyskać jakieś korzyści bądź uniknąć nieprzyjemności.

 

Motywacja – jak skutecznie realizować zadania

 

Bez wątpienia najskuteczniejszą formą motywacji jest ta pochodząca z wewnątrz.

 

Działania podejmowane w wyniku wzbudzenia tego rodzaju motywacji są zgodne z naszymi pragnieniami, celami a w związku z tym skutkują najlepszą efektywnością realizacji zadań.

Wzbudzenie tego rodzaju motywacji zwiększa również szansę na kontynuację realizacji celu, nawet wtedy, gdy wystąpią niekorzystne okoliczności.

 

Warto zatem postarać się wzbudzać u siebie motywację wewnętrzną wtedy, gdy zależy nam na szybkim i skutecznym wykonaniu danego zadania.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psycholog młodzieży, Psycholog z dojazdem do domu

Współpracuje niezależnie od kultury, wyznawanej religii, systemu wartości LGBT-friendly.

Sesje prowadzę w sposób sprzyjający budowie relacji opartej o, poczucie bezpieczeństwa, dobierając odpowiednią technikę, oraz formę wsparcia.

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta uzależnień

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką uzależnień (certyfikat nr SP/1924/2022). Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii oraz 4-letnie kształcenie w Szkole Doktorskiej Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV