Motywacja

 

Motywacja jest to siła, która pcha nas do wykonania określonego działania.

 

Motywacja wpływa na zainicjowanie zadania, obranie odpowiedniego kierunku jego realizacji oraz pozwala nam na utrzymanie wcześniej obranego kierunku.

 

Motywacja pozwala nam dążyć do realizacji celu pomimo przeciwności czy niesprzyjających warunków.

 

Rodzaje motywacji

 

Motywację możemy podzielić na:

motywację wewnętrzną oraz zewnętrzną.

 

Motywacja wewnętrzna występuje wtedy, gdy wykonujemy daną czynność tylko i wyłącznie dlatego, że sprawia nam ona przyjemność, jest zgodna z naszymi zainteresowaniami, bez presji i bez wymogów narzucanych z zewnątrz.

Wykonujemy dane zadanie, ponieważ sami chcemy, a nie dlatego żeby uzyskać profity.

 

Przeciwieństwem jest motywacja zewnętrzna, która wzbudzana jest wymogami narzuconymi z zewnątrz.

Podejmowanie się realizacji jakiegoś działania następuje po to, aby uzyskać jakieś korzyści bądź uniknąć nieprzyjemności.

 

Motywacja – jak skutecznie realizować zadania

 
Bez wątpienia najskuteczniejszą formą motywacji jest ta pochodząca z wewnątrz.
 
Działania podejmowane w wyniku wzbudzenia tego rodzaju motywacji są zgodne z naszymi pragnieniami, celami a w związku z tym skutkują najlepszą efektywnością realizacji zadań.
Wzbudzenie tego rodzaju motywacji zwiększa również szansę na kontynuację realizacji celu, nawet wtedy, gdy wystąpią niekorzystne okoliczności.
 
Warto zatem postarać się wzbudzać u siebie motywację wewnętrzną wtedy, gdy zależy nam na szybkim i skutecznym wykonaniu danego zadania.
 
"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney