Uzależnienie

 

Uzależnienie jest to nabyta, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania określonej substancji.

Przyczyną takiego zachowania jest próba zmniejszenia napięcia, które chwilowo jest rozładowywane poprzez czynności mające wartość nagradzającą.

 

Najczęstszymi rodzajami uzależnień są: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera, telefonu, seksu.

Głównym skutkiem jest utrata kontroli oraz przedkładanie uzależnienia ponad inne sfery życia.

 

Objawy uzależnienia:

 

  • przymus przyjmowania danej substancji bądź wykonywania określonej czynności;
  • podporządkowanie swojego życia uzależnieniu;
  • pojawienie się zespołu abstynencyjnego po zmniejszeniu bądź ograniczeniu spożywania substancji, który odczuwany jest jako negatywny;
  • wykształcenie się tolerancji (potrzeba przyjmowania coraz większych dawek w celu osiągnięcia rezultatu takiego jak na początku);
  • przeznaczenie większości czasu na pozyskanie środka uzależniającego bądź na wykonywanie czynności uzależniającej;
  • uporczywe przyjmowanie substancji lub wykonywanie czynności, pomimo świadomości negatywnych konsekwencji wynikających z takiego zachowania;
  • nieudane próby wyjścia z nałogu;
  • stosowanie technik mających na celu usprawiedliwienie własnego zachowania, przy jednoczesnym obwinianiu innych osób.

 

Leczenie uzależnienia

 

Podstawowym warunkiem leczenia jest chęć osoby uzależnionej do wyjścia z nałogu.

 

Leczenie polega na terapii indywidualnej, mającej na celu nauczenie chorego w jaki inny sposób może radzić sobie z narastającym napięciem.

Często stosowana jest również terapia grupowa, która stanowi duże wsparcie na drodze do wyjścia z nałogu.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Dla Santander Bank Polska, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Psycholog biznesu, Doradca zawodowy, Trener, Life Coach, Dla McD, Sosnowiec

Jestem psychologiem, coachem i trenerem z zakresu rozwoju osobistego. Należę do tych szczęśliwych ludzi, którzy ze swojej pasji uczynili życie zawodowe. W ramach indywidualnych sesji udzielam wsparcia, towarzyszę ludziom w ich procesach zmiany i odkrywaniu siebie.

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Dla Santander Bank Polska, Pakiet wsparcie, Interwent kryzysowy, Doradca zawodowy, Trener, Coach kryzysowy, Dla McD, Warszawa

Prowadzę konsultacje dla osób doświadczających różnych trudności życiowych i będących w kryzysie. Pomagam moim klientom w wyjściu z kryzysu i wspieram ich w skutecznym oraz trwałym wprowadzaniu pożądanych zmian w życiu zawodowym i osobistym.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV