Uzależnienie

uzaleznienie.png

 

Uzależnienie jest to nabyta, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania określonej substancji.

Przyczyną takiego zachowania jest próba zmniejszenia napięcia, które chwilowo jest rozładowywane poprzez czynności mające wartość nagradzającą.

 

Najczęstszymi rodzajami uzależnień są: uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera, telefonu, seksu.

Głównym skutkiem jest utrata kontroli oraz przedkładanie uzależnienia ponad inne sfery życia.

 

Objawy uzależnienia:

 

  • przymus przyjmowania danej substancji bądź wykonywania określonej czynności;
  • podporządkowanie swojego życia uzależnieniu;
  • pojawienie się zespołu abstynencyjnego po zmniejszeniu bądź ograniczeniu spożywania substancji, który odczuwany jest jako negatywny;
  • wykształcenie się tolerancji (potrzeba przyjmowania coraz większych dawek w celu osiągnięcia rezultatu takiego jak na początku);
  • przeznaczenie większości czasu na pozyskanie środka uzależniającego bądź na wykonywanie czynności uzależniającej;
  • uporczywe przyjmowanie substancji lub wykonywanie czynności, pomimo świadomości negatywnych konsekwencji wynikających z takiego zachowania;
  • nieudane próby wyjścia z nałogu;
  • stosowanie technik mających na celu usprawiedliwienie własnego zachowania, przy jednoczesnym obwinianiu innych osób.

 

Leczenie uzależnienia

 

Podstawowym warunkiem leczenia jest chęć osoby uzależnionej do wyjścia z nałogu.

 

Leczenie polega na terapii indywidualnej, mającej na celu nauczenie chorego w jaki inny sposób może radzić sobie z narastającym napięciem.

Często stosowana jest również terapia grupowa, która stanowi duże wsparcie na drodze do wyjścia z nałogu.

leczenie_uzaleznien.jpg

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Dla Santander Bank Polska, Pakiet praca

Posiadam tytuł biegłego sądowego z dziedziny psychologii. Zajmuję się terapią psychologiczną, diagnozą i opiniowaniem. Opiniuje w sprawach rodzinnych i rozwodowych; medycznych i orzeczniczych.

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Terapeuta uzależnień, Pakiet praca

Jestem mgr psychologii. Pomagam zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Pracuję z osobami w kryzysie psychologicznym, zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, żałobą, stratą, interwencją kryzysową. Pomagam przechodzić przez sytuacje związane z rozwodem.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV