Niska samoocena

 

Samoocena, jest to względnie stała opinia na temat własnej osoby. Dotyczy ona takich aspektów jak: wygląd fizyczny, relacje interpersonalne, cechy charakteru.

Samoocena jest dla nas wskaźnikiem naszego statusu w społeczeństwie.

 

Niska samoocena pojawia się, gdy u danej osoby występuje negatywna postawa wobec siebie. Konsekwencją tego jest brak wiary we własne możliwości, poczucie bycia gorszym od innych oraz unikanie wyzwań w obawie przed niepowodzeniem.

 

Przyczyna niskiej samooceny jest najczęściej wynikiem zbyt surowego wychowania w dzieciństwie, krytyki rodziców, oczekiwań niemożliwych do zrealizowania.

 

Przejawy niskiej samooceny:

 

  • wycofanie, nieśmiałość, lęk przed zmianą, doszukiwanie się winy we własnym zachowaniu;
  • pesymizm, nadwrażliwość na krytykę, perseweratywność (długie przeżywanie sytuacji stresowej);
  • problemy z podejmowaniem decyzji, brak motywacji do działania;
  • nadmierny perfekcjonizm, chęć wyręczania innych osób.

 

Konsekwencje niskiej samooceny:

 

  • tendencja do pojawiania się stanów depresyjnych oraz lękowych;
  • gorsze radzenie sobie z trudnościami życiowymi;
  • brak poczucia własnej skuteczności;
  • podatność na zranienie, brak umiejętności postawienia granic;
  • skłonność do wchodzenia w tzw. „toksyczne” związki.

 

Jak podnieść samoocenę

 

Aby skutecznie podwyższyć samoocenę należy w pierwszym etapie znaleźć przyczynę jej zaniżenia.

W tym celu należy udać się do psychoterapeuty, który umożliwi dojście do źródła problemu. Następnie przy użyciu skutecznych technik, nieprawidłowe wytworzone postawy względem własnej osoby, zostaną zastąpione tymi właściwymi.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney