Niska samoocena - terapia i leczenie

 

Co to jest samoocena?

 

Samoocena, jest to względnie stała opinia na temat własnej osoby. Dotyczy ona takich aspektów jak: wygląd fizyczny, relacje interpersonalne, cechy charakteru.

Samoocena jest dla nas wskaźnikiem naszego statusu w społeczeństwie.

 

Zaniżona samoocena

 

Problemy z samooceną pojawiają się, gdy u danej osoby występuje negatywna postawa wobec siebie. Konsekwencją tego jest brak wiary we własne możliwości, poczucie bycia gorszym od innych oraz unikanie wyzwań w obawie przed niepowodzeniem.

 

Przyczyna obniżonej samooceny jest najczęściej wynikiem zbyt surowego wychowania w dzieciństwie, krytyki rodziców, oczekiwań niemożliwych do zrealizowania.

 

Przejawy niskiej samooceny:

 

  • wycofanie, nieśmiałość, lęk przed zmianą, doszukiwanie się winy we własnym zachowaniu;
  • pesymizm, nadwrażliwość na krytykę, perseweratywność (długie przeżywanie sytuacji stresowej);
  • problemy z podejmowaniem decyzji, brak motywacji do działania;
  • nadmierny perfekcjonizm, chęć wyręczania innych osób.

 

Konsekwencje niskiej samooceny:

 

  • tendencja do pojawiania się stanów depresyjnych oraz lękowych;
  • gorsze radzenie sobie z trudnościami życiowymi;
  • brak poczucia własnej skuteczności;
  • podatność na zranienie, brak umiejętności postawienia granic;
  • skłonność do wchodzenia w tzw. „toksyczne” związki.

 

Niska samoocena - jak leczyć?

 

Aby skutecznie podwyższyć samoocenę należy w pierwszym etapie znaleźć przyczynę jej zaniżenia.

W tym celu należy udać się do psychoterapeuty, który umożliwi dojście do źródła problemu. Następnie przy użyciu skutecznych technik terapeutycznych, nieprawidłowe wytworzone postawy względem własnej osoby, zostaną zastąpione tymi właściwymi.

 

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV