Rozwój osobisty

rozwoj_osobisty.jpg

 

Rozwój osobisty to dążenie do maksymalizacji ludzkiego potencjału. Jest procesem trwającym całe życie człowieka, polegającym na stawaniu się lepszym człowiekiem oraz usprawnianiu ludzkiego życia w określonych obszarach. Może on odbywać się poprzez takie działania jak np. rozwój kariery zawodowej, podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności, zwiększanie świadomości czy samodoskonalenie.

 

Generalnie rozwój osobisty poprawia jakość życia i pomaga w realizacji marzeń i planów.

 

Praktyczne kroki na drodze rozwoju osobistego mogą zostać podjęte na różnych płaszczyznach. Niektóre z nich to:

 • zwiększanie samoświadomości;
 • samodoskonalenie
 • identyfikacja oraz zwiększanie wykorzystania własnego potencjału;
 • rozwijanie swoich talentów i mocnych stron;
 • poprawa jakości życia;
 • realizacja marzeń i planów;
 • zaspokajanie własnych ambicji;
 • lepsza organizacja czasu, w tym czasu pracy;
 • określanie i realizacja tzw. planowanego rozwoju osobistego (PDP);
 • zdobywanie wiedzy;
 • doskonalenie umiejętności i nauka nowych;
 • pokonywanie barier utrudniających uczenie się nowych umiejętności;
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • regularna ocena posiadanych umiejętności (samoocena);
 • zwracanie uwagi na umiejętności, które nie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu (związane z nimi zadania można delegować);
 • zwiększanie osobistej zamożności;
 • inicjowanie przedsiębiorczości lub (zamiennie) osobistej autonomii finansowej;
 • poprawa zdrowia, w tym zdrowia psychicznego itd.

 

Rozwój osobisty może także obejmować pomaganie innym ludziom w osiąganiu ich osobistych celów. Może się to odbywać poprzez pełnienie takich ról jak np. coach, pedagog lub doradca zawodowy.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Pakiet wsparcie, Dla Santander Bank Polska, Terapeuta, Interwent kryzysowy

Jestem psychologiem, terapeutą i interwentem kryzysowym.

Od ponad dziesięciu lat pracuję indywidualnie z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej, wspieram w szukaniu rozwiązań, pomagam znaleźć cel w życiu lub na najbliższy czas, prowadzę edukację psychologiczną.

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Terapeuta, Psycholog młodzieży, Life Coach

Nazywam się Magdalena Wiśniewska. Jestem psychologiem, coachem i terapeutą DBT. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, certyfikat Erickson Coaching International we Wszechnicy UJ. Ukończyłem szkolenie z umiejętności DBT w Centrum DBT Emocje.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV