Zespół stresu pourazowego (PTSD)

zespol-stresu-pourazowego-ptsd.jpg

 

Zespół stresu pourazowego (PTSD) to zaburzenie powstałe w wyniku doświadczenia silnej i długotrwałej sytuacji stresowej, której konsekwencją jest upośledzenie codziennego funkcjonowania.

W wyniku tego osoba doświadczająca PTSD znajduje się w stanie ciągłego napięcia emocjonalnego.

 

Charakterystyczne w przebiegu tego zespołu jest również pojawianie się tzw. flashbacków, czyli uporczywie nawracających wspomnień traumatycznego wydarzenia.

 

Kryteria diagnostyczne PTSD:

 

  • przeżycie, bądź bycie świadkiem traumatycznego wydarzenia oraz wystąpienie silnego strachu w reakcji na to wydarzenie;
  • traumatyczne doświadczenie jest ciągle doświadczane na nowo w postaci nawracających wspomnień, snów, złudzeń czy omamów;
  • unikanie wszelkich bodźców mogących mieć powiązanie z traumatycznym doświadczeniem;
  • trwałe objawy nadpobudliwości (niewystępujące przed urazem) przejawiające się w trudnościach w zasypianiu, rozdrażnieniu i wybuchach gniewu, trudnościach z koncentracją, wyolbrzymianiu reakcji przestrachu;
  • zaburzenia powodują znaczące obniżenie samopoczucia, upośledzenie kontaktów społecznych oraz zawodowych.

 

Leczenie PTSD

 

W leczeniu stosuje się środki farmakologiczne w postaci leków przeciwdepresyjnych oraz przeciwlękowych, które znacząco wpływają na zmniejszenie się koszmarów nocnych oraz flashbacków.

 

Badania wykazały, że leczenie farmakologiczne nie łagodzi takich objawów jak: lęk uogólniony oraz dystans wobec najbliższych.

W przypadku tych symptomów skuteczna jest terapia ekspozycji, która polega na przeżywaniu w wyobraźni wydarzenia traumatycznego w obecności terapeuty. Pacjent opisuje emocje i przeżycia związane z traumą, które do tej pory były skrywane i wypierane. Metoda ta okazała się skuteczna w walce z objawami zespołu stresu pourazowego.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Terapeuta, Mediator, Psycholog dziecięcy, Psycholog kliniczny, Pedagog, Doradca zawodowy

Daniel Masłowski - psycholog, pedagog, terapeuta.
Ukończyłem Psychologię Kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Pedagogikę (praca socjalna i resocjalizacja) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Specialist avatar

Psychoterapeuta, Terapeuta, Interwent kryzysowy, Trener, Life Coach

Mariola Pajdowska... Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Socjolog, Doradca psychospołeczny. W 2010 roku ukończyła Studia podyplomowe gdzie zdobyła tytuł Dyplomowanego Trenera Biznesu, trenera rozwoju osobistego. W 2011 ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV