Zespół stresu pourazowego (PTSD)

zespol-stresu-pourazowego-ptsd.jpg

 

Zespół stresu pourazowego (PTSD) to zaburzenie powstałe w wyniku doświadczenia silnej i długotrwałej sytuacji stresowej, której konsekwencją jest upośledzenie codziennego funkcjonowania.

W wyniku tego osoba doświadczająca PTSD znajduje się w stanie ciągłego napięcia emocjonalnego.

 

Charakterystyczne w przebiegu tego zespołu jest również pojawianie się tzw. flashbacków, czyli uporczywie nawracających wspomnień traumatycznego wydarzenia.

 

Kryteria diagnostyczne PTSD:

 

  • przeżycie, bądź bycie świadkiem traumatycznego wydarzenia oraz wystąpienie silnego strachu w reakcji na to wydarzenie;
  • traumatyczne doświadczenie jest ciągle doświadczane na nowo w postaci nawracających wspomnień, snów, złudzeń czy omamów;
  • unikanie wszelkich bodźców mogących mieć powiązanie z traumatycznym doświadczeniem;
  • trwałe objawy nadpobudliwości (niewystępujące przed urazem) przejawiające się w trudnościach w zasypianiu, rozdrażnieniu i wybuchach gniewu, trudnościach z koncentracją, wyolbrzymianiu reakcji przestrachu;
  • zaburzenia powodują znaczące obniżenie samopoczucia, upośledzenie kontaktów społecznych oraz zawodowych.

 

Leczenie PTSD

 

W leczeniu stosuje się środki farmakologiczne w postaci leków przeciwdepresyjnych oraz przeciwlękowych, które znacząco wpływają na zmniejszenie się koszmarów nocnych oraz flashbacków.

 

Badania wykazały, że leczenie farmakologiczne nie łagodzi takich objawów jak: lęk uogólniony oraz dystans wobec najbliższych.

W przypadku tych symptomów skuteczna jest terapia ekspozycji, która polega na przeżywaniu w wyobraźni wydarzenia traumatycznego w obecności terapeuty. Pacjent opisuje emocje i przeżycia związane z traumą, które do tej pory były skrywane i wypierane. Metoda ta okazała się skuteczna w walce z objawami zespołu stresu pourazowego.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Coach, Terapeuta, Pedagog, Terapeuta uzależnień, Life Coach

Przede wszystkim jestem człowiekiem:) Jestem terapeutą- towarzyszem dla którego najważniejsze jest dobro rozmówcy. Od kilku lat pracuję z ludźmi, którzy doświadczyli wiele trudności w swoim życiu. Towarzyszę im w drodze do poprawy komfortu i jakości ich życia.

Specialist avatar

Psycholog, Pakiet wsparcie

Jestem empatycznym i spokojnym psychologiem zainteresowanym rozwojem swojej kariery w kierunku psychoterapii Gestalt. Moją pracę wyróżnia kierowanie się etyką zawodową oraz chęć zrozumienia drugiej osoby.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV