Molestowanie

molestowanie_przyklady.jpg

Co to jest molestowanie?

Molestowanie można zdefiniować jako niepożądane zachowania seksualne, werbalne lub fizyczne zaloty o charakterze seksualnym, lub prośby o przysługi seksualne.
Zachowania seksualne uznaje się za niepożądane, gdy osoba staje się „obiektem” seksualnym, a sama uważa je za niemile widziane.


Molestowanie w miejscu pracy

Osoby molestowane są narażone na niepożądane zachowania seksualne w miejscu pracy:

 • Oddanie się takiemu zachowaniu jest w sposób wyraźny lub dorozumiany warunkiem zatrudnienia danej osoby.
 • Poddanie się lub odrzucenie takiego zachowania przez osobę stanowi podstawę decyzji o zatrudnieniu, mających wpływ na taką osobę.
 • Ofiara może wyrazić zgodę lub zgodzić się na określone zachowanie i aktywnie w nim uczestniczyć, nawet jeśli jest to obraźliwe i niedopuszczalne, w celu utrzymania pracy.


Molestowanie seksualne w dzieciństwie

Molestowaniem seksualnym nazywamy zachowania mające na celu upokorzenie i naruszenie przestrzeni intymnej drugiej osoby. Tego rodzaju działania mogą mieć miejsce na różnych etapach życia, często jednak zdarzają się przede wszystkim w dzieciństwie, gdy człowiek jest nieświadomy i niedoświadczony. Dziecko w tym okresie jest bezsilne na krzywdę, które je spotyka, a sprawca wykorzystuje jego bezbronność. Niestety wystąpienie wykorzystania seksualnego jest równoznaczne z nieprawidłowo postępującym rozwojem dziecka.

Tego rodzaju akt przemocy może mieć charakter bierny i prezentować się poprzez rozmowę, robienie zdjęć lub przejawiać się poprzez dotykanie ciała, pobudzanie narządów płciowych, całowanie oraz obnażanie własnych genitaliów. Na poziomie emocjonalnym wszystkie czynności seksualne bez wyrażonej, świadomej zgody są swoistym rodzajem gwałtu.


Skutki molestowania seksualnego

W dorosłym życiu molestowanie seksualne jest równie traumatycznym przeżyciem. Zostawia trwałą rysę na ciele, które zapamiętuje każdy niechciany dotyk. Powikłania nadużycia seksualnego mają podobne symptomy do zespołu stresu pourazowego.

Osoby, które doświadczyły molestowania seksualnego, najczęściej obawiają się odrzucenia, mają problem z zaufaniem i bliskością w relacjach. Spoczywa na nich obciążenie wywołujące zaburzenia somatyczne, osobowościowe oraz psychiczne.
Wszystkie schematy, jakimi te osoby się kierują w dorosłości, zostały zbudowane na bazie traumatycznych doświadczeń. Ofiary molestowania mają problem ze zbudowaniem stabilnego związku, ze względu na ambiwalentne uczucia związane z intymnością i bliskością.

Utrwalone myśli mogą przyjąć formę przekonań, że:
- nie zasługują na prawdziwą miłość,
- seks jest zagrożeniem,
- dotyk jest równoznaczny z lękiem i kojarzy się negatywnie,
- ich potrzeby nie są istotne.
I wiele innych.

Niestety, częstym skutkiem traumy jest tak zwana dysocjacja, czyli psychiczne odseparowanie się od własnego ciała. Dane zaburzenie prowadzi między innymi do luk w pamięci oraz odczucia niebycia w pełnym kontakcie ze sobą.

Konsekwencje molestowania seksualnego rzutują również na samoocenę pokrzywdzonej osoby. Według badań przeprowadzonych przez fundację „Dajemy dzieciom siłę” wśród ofiar nadużycia seksualnego, 26 osoby na 33, cierpi na zaburzenia samooceny. Niskie poczucie własnej wartości rzutuje na wiele aspektów życia, w tym na złe postrzeganie siebie jako człowieka oraz często również jako rodzica. Temu odczuciu towarzyszą także takie emocje jak: wstyd i poczucie winy.

 

Wskazówki jak unikać molestowania

 

Molestowanie w pracy:

 • Omów organizację szkolenia z przeciwdziałania molestowaniu w twoim miejscu pracy,
 • Wyznacz swoje granice ze współpracownikami,
 • Nie udostępniaj swoich danych osobowych,
 • Stosuj się do kodeksu formalnego stroju.

 

Molestowanie na randce:

 • Uważne wybieraj, z kim idziesz na randkę,
 • Umawiaj się na  randkę w miejscu publicznym,
 • Ustalaj swoje granice,
 • Uważaj na to, co pijesz.

 

Molestowanie na ulicy:

 • Zawsze bądź uważny,
 • Mądrze korzystaj z telefonu,
 • Unikaj niebezpiecznych stref,
 • Naucz się samoobrony.

 

Molestowanie w domu:

 • Nie podawaj obcym swojego adresu,
 • Nie otwieraj drzwi nieznajomym,
 • Zasłaniaj wieczorem okna,
 • Dbaj by twoje okna i drzwi były zamknięte.

 

molestowanie_jak_skutecznie_zapobiegac.jpg

 

Psychoterapia ofiar molestowania

Praca terapeutyczna z osobą, która doświadczyła molestowania seksualnego, koncentruje się na zbudowaniu bezpiecznej więzi z terapeutą. Specjalista pomaga pacjentowi rozpoznawać i wyrażać swoje stany emocjonalne, jednocześnie konfrontując go z utrwalonymi mechanizmami zapewniającymi mu niegdyś ochronę. Terapia uczy osobę nowego, życzliwego spojrzenia na siebie, uwalniania bólu oraz wielu innych, indywidualnych kwestii.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Coach, Psycholog

Wierzę, że harmonia jest stanem najbardziej sprzyjającym temu, co nazywamy szczęściem. Towarzyszę w osiąganiu jej poprzez coaching i szkolenia. Z wykształcenia jestem psychologiem, akredytowanym coachem.

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Terapeuta, Life Coach

Hej!


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV