Adopcja

adopcja.jpg

 

Adopcja zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego to nawiązanie takiego stosunku między przysposabiającym (adoptującym) a przysposabianym (adoptowanym), jaki zachodzi pomiędzy rodzicami a dziećmi. W wyniku tego, osoba adoptująca nabywa prawa i obowiązki wobec osoby adoptowanej oraz jego krewnych.

 

Osoba która jest adoptowana otrzymuje nazwisko osoby ją adoptującej. Dziecko, które ma być adoptowane musi być osobą niepełnoletnią, natomiast osoba chcąca dokonać adopcji, musi posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych.

 

Adopcja jako naturalny proces zakładania rodziny

 

Wiele rodzin myślących o rozpoczęciu procedury adopcji, zmaga się z podobnym strachem dotyczącym przysposobienia dziecka.

 

Należy jednak pamiętać, że adopcja to naturalny proces na wielu płaszczyznach podobny do biologicznego rodzicielstwa, który opiera się na kształtowaniu więzi emocjonalnych pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Proces ten tak samo w przypadku dzieci biologicznych, jak i adopcyjnych niesie za sobą szereg radości, ale również trudności wynikających z wychowywania młodego człowieka.

 

Trudności natury psychologicznej związane z adopcją

 

Osoby starające się o adopcję, bądź takie, które już przysposobiły dziecko oprócz radości wynikającej z założenia rodziny, zmagają się z wieloma trudnościami.

 

Głównymi wątpliwościami z jakimi się borykają to te dotyczące reakcji społeczeństwa na ich decyzję. Zastanawiają się, jak do najbliższej rodziny zostanie przyjęte dziecko, ale również czy będzie dobrze traktowane przez kolegów czy sąsiadów.

Kolejnym aspektem z którym muszą zmagać się rodzice adoptujący dziecko jest powszechna, błędna opinia o tym, że dzieci adoptowane wywodzą się z patologicznych rodzin.

 

Codzienna walka z wszechobecnymi mitami na temat adopcji sprawia, że rodzice miewają trudności z poradzeniem sobie z nową sytuacją. Z pomocą w takich chwilach może przyjść specjalista, który otoczy rodzinę pomocą psychologiczną oraz zagwarantuje niezbędne wsparcie całej rodzinie.

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Mediator, Katowice

Jestem psychologiem z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi doznającymi kryzysu psychicznego. Prowadzę diagnozę i terapię pacjentów m.in. ze schizofrenią, Chorobą Afektywną Dwubiegunową, z zaburzeniami lękowymi, depresją czy zaburzeniami osobowości. Współpracowałem z Centrum Psychiatrii im.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV