Trener

Trener mentalny

 

Trener jest to wykwalifikowana w danej dziedzinie osoba, której zadaniem jest przekazywanie wiedzy, szkolenie, dawanie wskazówek oraz wpływanie na zmianę zachowania.

Osoba będąca trenerem posiada umiejętności dydaktyczne oraz ukończoną szkołę trenerów oraz kursy.

 

Trener podczas szkolenia przekazuje wiedzę uczestnikowi i wpływa na wykształcenie się konkretnej kompetencji. Wyznacza zadania i ćwiczenia, oraz określa sposób ich wykonania. Nie zawsze musi być praktykiem w dziedzinie, której uczy, natomiast musi posiadać odpowiednią wiedzę i przygotowanie merytoryczne.

 

Zadania trenera mentalnego:

 

  • przekazywanie konkretnej wiedzy;
  • uczenie określonych kompetencji, trenowanie umiejętności;
  • ponoszenie odpowiedzialności za efekt szkolenia;
  • uczenie i dawanie wskazówek popartych wyuczoną wiedzą;
  • wyznaczanie zadań i ćwiczeń oraz określenie sposobu ich wykonania;
  • korygowanie i kontrolowanie poprawności wykonywanych ćwiczeń;
  • udzielania informacji zwrotnych.

 

Obszary pracy trenera

 

Trener jest to osoba, która może prowadzić szkolenia z wielu różnych dziedzin. Mogą to być treningi asertywności, umiejętności psychospołecznych, porozumiewania bez przemocy, sztuki negocjacji, radzenia sobie ze stresem czy efektywnej komunikacji. Treningi przeznaczone są dla osób dorosłych jak i dla dzieci. Coraz większą popularnością cieszą się tzw. treningi umiejętności psychospołecznych dla dzieci zdrowych oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney