What is employee development?

rozwoj_pracownikow.jpg

Rozwój pracowników to bardzo szerokie pojęcie. Dbałość o pracowników jest szczególnie ważna w obecnych czasach, ponieważ wciąż mierzymy się z długookresowymi skutkami pandemii Covid-19. Statystyki pokazują, że dzisiejszy pracownik zmaga się ze stresem, często z depresją, wypaleniem zawodowym oraz obawą o finanse. Dla pracodawców wyzwania związane ze skutkami pandemii oznaczają konieczność poznania potrzeb pracowników, ich słabości, lęków, ale również oczekiwań od pracodawcy. Tworzenie programów mających na celu dbałość o rozwój pracowników powinno być konsekwencją poznania ich oczekiwań i potrzeb w tym zakresie. 

W firmach, w których pracodawca dba o dobrostan i rozwój pracowników można zaobserwować większą efektywność, lojalność oraz zaangażowanie personelu. Badania pokazują, że inwestycja w rozwój pracowników przynosi również wymierne korzyści dla organizacji. Należy przez to rozumieć wzrost produktywności personelu (nawet o 35%), spadek absencji (nawet o 50%) oraz mniejszą rotację pracowników nawet do 66%).[1]

 

Działania zapewniające rozwój pracowników 

Działania mające na celu rozwój pracowników należy traktować w kategoriach inwestycji w pracownika. Inwestycja ta przynosi bowiem korzyści zarówno dla organizacji, jak i osoby zatrudnionej. Rozwój pracownika obejmuje z jednej strony planowanie kariery, podnoszenie kwalifikacji i nowe umiejętności, a z drugiej strony wzrost satysfakcji z pracy oraz potencjału pracownika. Celem jest uzyskanie najlepszych wyników oraz zdolności organizacyjnych.

Inwestycja w rozwój pracowników obejmuje działania takie, jak m.in: 

 • pakiety wellbeingowe,
 • EAP,
 • webinary i szkolenia,
 • wykłady,
 • warsztaty,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • sesje mentoringowe,
 • sesje coachingowe,
 • trening mentalny.

 

Dlaczego warto inwestować w rozwój pracowników?

Dzięki systematycznej i świadomej dbałości o rozwój pracowników, między innymi takiej jak: profilaktyka zdrowia, badanie potrzeb, wsparcie psychologiczne, warsztaty i szkolenia, organizacja buduje odporność psychiczną swoich pracowników. 

Badania przeprowadzone przez Thomasa Wrighta i Russela Cropanzano dowodzą, że występuje zależność pomiędzy dobrostanem psychicznym pracownika a większą wydajnością. Badacze pokazali, że zdrowie psychiczne pracowników jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne.

Według raportu Wellbeing Mentalny Pracowników w Polsce [2] w Polsce ok. 65% pracowników zmaga się z wypaleniem zawodowym lub doświadcza jego symptomów. Ponadto aż 84,7% badanych twierdzi, że boją się oni zgłosić pracodawcy, że potrzebują wsparcia w leczeniu zdrowia psychicznego. a 81,3% badanych twierdzi, że pracownicy boją się zgłosić potrzebę wsparcia w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego i kondycji mentalnej.

Możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego chroni zatem pracowników przed stresem, wypaleniem zawodowym i innymi chorobami zawodowymi. Drugą istotną korzyścią jest poprawa komunikacji i eliminacja konfliktów występujących między współpracownikami. Poprzez programy szkoleń albo warsztatów pracownicy uczą się między innymi znaczenia lepszej współpracy, umiejętności przekazywania informacji zwrotnej czy unikania sytuacji konfliktowych. 

 

Motywowanie i rozwój pracowników w organizacji

Według James A.F. Stoner, Charles Wankel motywacja to coś, co wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje zachowanie człowieka (1997, J.A.F Stoner i Ch.W). Motywacja napędza do działania i pełni znaczącą funkcję w organizacji. To właśnie dzięki motywacji pracownicy wykonują powierzone im zadania. Motywacja sprawia, że pracownicy stają się bardziej kreatywni, podejmują nowe wyzwania, chcą się uczyć i nabywać nowe umiejętności

A. Maslow zaprezentował piramidę ludzkich potrzeb, zaliczaną do jednej z najbardziej popularnych teorii motywacyjnych. W hierarchii zamieścił:

 • Potrzebę fizjologiczną (potrzeba podstawowa, najniższy szczebel),
 • Potrzebę bezpieczeństwa,
 • Potrzebę przynależności,
 • Potrzebę szacunku,
 • Potrzebę samorealizacji (potrzeba najwyższego rzędu, szczyt piramidy).

hierarchia_potrzeb_maslowa.jpg

Natomiast badania przeprowadzone przez F. Herzberg’a dowodzą, że w procesie motywowania pracowników należy rozróżnić dwa etapy. W pierwszym etapie menadżerowie są zobowiązani wprowadzić stosowne działania przeciwdziałające niezadowoleniu pracowników i zapewniające im higienę psychiczną. W drugim powinni przejść do zaspokojenia potrzeb kwalifikujących się do motywujących. Wdrożenie takiego rodzaju czynności podnosi poziom satysfakcji oraz motywacji do pracy.

W przypadku wypalenia zawodowego, depresji lub innych zaburzeń funkcjonowania, u człowieka występuje spadek motywacji. Ma to przełożenie na jakość wykonywania zlecanych zadań oraz żywotność pracownika w firmie. Warto pamiętać, że rozwój wspiera poczucie bycia zmotywowanym. Jako ludzie, pragniemy bowiem od życia coraz więcej.

Kluczem do innowacyjnej przyszłości każdej firmy jest umożliwienie pracownikom poznania siebie. Skonfrontowanie ich z przeszkodami pozwala im na uświadomienie sobie, jak czerpać pełną przyjemność z pracy.  Świadomi pracodawcy wdrażają zatem rozwiązania wsparcia rozwoju pracowników, takie jak szkolenia, warsztaty lub sesje coachingowe, które pozwalają pracownikom pogłębiać wiedzę o ich samych, ale równocześnie budują ich odporność psychiczną i samoświadomość.  

 

Motywowanie pracowników poprzez informację zwrotną

Jedną z form motywowania pracowników może być ich docenianie w organizacji poprzez informację zwrotną, czyli tzw. feedback.

Docenianie pracowników przynosi bardzo dobre rezultaty, na co wskazują wyniki licznych badań naukowych. Zauważono, że pozytywne wzmocnienie motywuje pracowników do wydajniejszej i bardziej kreatywnej pracy. Pracownicy angażują się mocniej w powierzone im zadania, chętniej też ze sobą współpracują, zamiast rywalizować. Często dużo bardziej identyfikują się z sukcesem firmy. Mają też większe poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Dodatkowo doceniani pracownicy pozytywnie odbierają swoje miejsce pracy i przełożonych. Mają również głowy pełne ciekawych pomysłów. Są bardziej otwarci na zmiany, nieszablonowe myślenie i podejmowanie nowych wyzwań. Są też bardziej skłonni do wdrażania nowych rozwiązań, a nie jedynie do wykonywania wyuczonych zadań „od deski do deski”.

Pozytywna informacja zwrotna jest bardzo wdzięcznym sposobem motywowania pracowników. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad, które są niezwykle istotne przy przekazywaniu feedbacku:

 • każdy (włącznie z Tobą) ma prawo do wyrażania obaw, opinii, obrony swojego zdania, własnej opinii o sobie
 • zaakceptuj zdanie innych i swoje (niezależnie od formy)
 • stawiaj własne granice
 • przestrzegaj granic drugiej osoby.

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej piramidą Maslowa, ludzie mają potrzeby emocjonalne i oczekują, że praca je zaspokoi. Należy więc zadbać o to, aby również w pracy człowiek czuł się doceniany, zmotywowany i chętny do podejmowania nowych wyzwań. 

 

Potrzeby pracownika, które może spełnić świadomy pracodawca   

Badania pokazują, że świadomy pracodawca może skutecznie zadbać o rozwój kompetencji pracownika poprzez:

 • zapewnienie pracownikowi możliwości rozwoju zawodowego (Halbesleben et al., 2014);
 • zaoferowanie wsparcia mentora lub zespołu (Hobfoll, 1989, 2002);
 • zapewnienie pracownikowi autonomii (Hobfoll, 1989);
 • regularną pozytywną informację zwrotną (Maslach and Leiter, 2005);
 • jasność reguł wynagradzania;
 • włączanie wszystkich członków zespołu w komunikację;
 • organizację warsztatów szkoleniowych lub relaksacyjnych, podczas których pracownicy mogą doświadczać, uczyć się, wentylować swoje emocje, budować więzi międzyludzkie i poczuć siłę grupy.

Jakie korzyści płyną z inwestycji w zdrowie psychiczne pracownika?

Korzyści dla firmy inwestującej w rozwój i dobrostan pracowników obejmują m.in.:

 • zwiększenie wydajności, efektywności i zadowolenia z pracy,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego i innych chorób zawodowych,
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów natury psychicznej,
 • zmniejszenie dni absencji,
 • zmniejszenie rotacji pracowników,
 • złagodzenie lub zupełne wyeliminowanie objawów lęku,
 • wyposażenie pracownika w narzędzia zwiększające odporność psychiczną,
 • wzmocnienie poczucia, że firma troszczy się o dobrostan pracownika.

 

Rozwój personelu z Avigon.pl

W naszej ofercie posiadamy pakiety wsparcia psychologicznego adresowane do pracowników zarówno małych firm, jak i dużych międzynarodowych korporacji. W ramach programów wsparcia zapewniamy możliwość poszerzania wiedzy poprzez webinary, szkolenia oraz warsztaty. Wiedza zdobyta podczas psychoedukacji może być wykorzystywana przez pracowników zarówno w organizacji, jak i w życiu osobistym.

Dodatkowo osobom potrzebującym porady specjalisty zapewniamy indywidualne konsultacje online, video lub chat z psychologiem, psychoterapeutą, interwentem kryzysowym. Oferujemy również interwencję kryzysową oraz dedykowaną infolinię. Należy zwrócić uwagę, że psychoedukacja w formie cyklicznych spotkań to nie tylko prewencja, ale również budowanie nowych kompetencji psychologicznych pracowników.

Spotkania ze specjalistami Avigon.pl przebiegają w formie zdalnej o dogodnej porze dnia. Dzięki indywidualnemu podejściu do tworzenia planu działania, jesteśmy w stanie zagwarantować spełnienie wszelkich potrzeb klienta.
Służymy wsparciem: psychologicznym, coachingowym, dietetycznym, terapeutycznym oraz seksuologicznym. Na wniosek pracodawcy platforma Avigon zapewnia również wsparcie rodzinom pracowników.

W celu uzyskania pomocy psychologicznej lub informacji na jej temat pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 


[1] Źródlo: The ROI in Workplace Mental Health Programs: Good for People Good for Business, Deloitte

[2] Źródło: gojtowska.com/2021/12/07/wypalenie-zawodowe/

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Support package, Pedagogue, Psychotraumatolog, Career counselor, Libertów

Z wykształcenia jestem psychotraumatologiem, pedagogiem,doradcą zawodowym, instruktorem terapii zajęciowej.Obecnie w strakcie studiów z psychologii spec.psychologia kliniczna i osobowości. Prowadzę konsultacje pedagogiczne dla dzieci, rodziców, opiekunów (m.in.

Specialist avatar

Psychologist, Crisis intervention, Business psychologist, Warszawa

W mojej pracy z Klientem najważniejsza jest relacja-poznanie świata drugiego człowieka, zrozumienie jego potrzeb i udzielenie takiego wsparcia, jakiego Klient potrzebuje na danym etapie życia.

"A heart full of love and compassion is the main source of inner strength, willpower, happiness, and mental tranquility"

Dalai Lama XIV