"Bo zwyciężać mogą Ci, którzy wierzą że mogą"

Wergiliusz