Terapeuta uzależnień online

terapeuta uzależnień Avigon

 

Kim jest terapeuta od uzależnień?

 

Terapeuta uzależnień jest to osoba, która ukończyła studia medyczne, psychologiczne lub pedagogiczne oraz odbyła kurs leczenia uzależnień. Zajmuje się pomocom osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). 

 

Obszary pomocy online terapeuty uzależnień

 

Pomoc osobom uzależnionym

 

Terapeuta uzależnień pracuje z osobami uzależnionym od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, seks, gry komputerowe, zakupy). Stanowi wsparcie dla rodzin osób uzależnionych oraz prowadzi warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat uzależnień.

 

Pomoc osobom współuzależnionym

 

Do zadań terapeuty uzależnień należy również pomoc osobom współuzaleznionym, które w wyniku wieloletniego życia z osobą uzależnioną mogą utrwalać reakcje przystosowawcze do danej sytuacji. Osobą współuzależnioną może być małżonek lub partner, czyli osoby, które potencjalnie mogą wyjść z relacji. Termin współuzaleznienia nie odnosi się do dzieci i rodziców osoby uzależnionej.

 

Pomoc osobom z syndromem DDA

 

Terminem DDA określa się osoby dorosłe, które wychowywały się w rodzinach, gdzie nadużywano alkoholu. Jest to grupa osób, która ze względu na przebyte w dzieciństwie doświadczenia, charakteryzuje się pewnymi wspólnymi cechami takimi jak: trudności w założeniu rodziny, uczucie ciągłego lęku i napięcia, trudności z wyjściem z roli dziecka pomimo dorosłego wieku, uczucie bycia gorszym od innych. Pomocom osobom z syndromem DDA zajmuje się terapeuta uzależnień, który wpływa na zmianę schematów wyniesionych z dzieciństwa.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Pakiet wsparcie, Terapeuta, Mediator, Interwent kryzysowy

Jestem psychologiem z doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi doznającymi kryzysu psychicznego. Prowadzę diagnozę i terapię pacjentów m.in. ze schizofrenią, Chorobą Afektywną Dwubiegunową, z zaburzeniami lękowymi, depresją czy zaburzeniami osobowości. Współpracowałem z Centrum Psychiatrii im.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV