Choroba Alzheimera

 

Choroba Alzheimera należy do tzw. zaburzeń otępiennych występujących głównie u osób starszych, natomiast pierwsze objawy choroby mogą pojawiać dużo wcześniej (między 40 – tym a 50 – tym rokiem życia). Jest to choroba, która rozwija się powoli, stopniowo, bez wyraźnego do określenia początku wystąpienia symptomów chorobowych.

 

Zazwyczaj, aby zdiagnozować chorobę Alzheimera wykonuje się rezonans magnetyczny, który jest w stanie zobrazować stopień zaniku tkanki mózgu.

 

Przyczyną choroby Alzheimera jest degradacja komórek nerwowych w mózgu, szczególnie w obrębie hipokampa, który jest częścią mózgu odpowiedzialną za pamięć.

 

Objawy choroby Alzheimera

 

Do głównych objawów choroby Alzheimera należą:

 

  • pogorszenie się sprawności umysłowej, oraz umiejętności przystosowania do nowych sytuacji;
  • niechęć do nowych sytuacji, preferowanie rutynowych działań i czynności;
  • tzw. dziecięce zachowanie, fascynacja procesem jedzenia, trawienia, wydalania;
  • pogorszenie się pamięci ostatnich wydarzeń, wypowiedzi chorego stają się nieskładne, brak logiczności wypowiedzi;
  • zaprzestanie dbania o higienę osobistą;
  • pojawienie się zdenerwowania, zniecierpliwienia, zachowań agresywnych (obelgi w kierunku opiekunów).

 

Leczenie choroby Alzheimera

 

Leczenie osób z chorobą Alzheimera polega głównie na stosowaniu technik behawioralnych, które służą do wyeliminowania zachowań negatywnych przy jednoczesnym utrwalaniu zachowań pozytywnych u chorego.

Leki na Alzheimera

W leczeniu stosuje się również farmakoterapię, która ma za zadanie zwiększyć ilość substancji w mózgu, których w wyniku choroby jest deficyt.

 

Bardzo ważna jest również pomoc psychologiczna dla osób opiekujących się chorymi, ponieważ niejednokrotnie są oni narażeni na duży stres w związku z postępującą chorobą u bliskiej osoby.

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV