Postępowanie z dzieckiem z ADHD - jak skutecznie mu pomóc?

Avigon.pl
wt., 05/19/2020 - 08:03
Wychowywanie dziecka z ADHD

Postępowanie z dzieckiem z ADHD stanowi niemałe wyzwanie dla niego samego, rodziców i nauczycieli. Mając jednak odpowiednią wiedzę na temat specyfiki zaburzenia, dość łatwo jest wprowadzić zasady, które ułatwią codzienne funkcjonowanie zarówno dziecku, jak i dorosłym.

 

Pomoc dziecku z ADHD - metody terapeutyczne

 

 1. Edukacja na temat ADHD

Informacje przekazywane w czasie wizyty u psychologa, materiały edukacyjne dla dziecka, rodziców, nauczycieli, lista lektur do przeczytania.

 

 1. Opinia do szkoły

Przekazanie do szkoły opinii na temat dziecka, zawierającej krótki opis objawów ADHD i listy konkretnych zaleceń.

 

 1. Udział rodziców w Warsztatach dla Dobrych Rodziców

Według specjalistów to najważniejsze oddziaływanie terapeutyczne - rodzice uczą się, jak w odmienny sposób postępować z dzieckiem ADHD, jak zachęcać dziecko do pozytywnych zachowań oraz zmniejszyć ryzyko pojawienia się problemów z zachowaniem, a także jak chwalić dziecko.

 

 1. Terapia dziecka

Dobierana jest odpowiednio do problemów dziecka: trening zastępowania agresji, jeśli dziecko ma problemy z wyrażaniem złości, trening umiejętności społecznych, gdy dziecko nie potrafi nawiązać pozytywnych relacji z rówieśnikami, terapia poznawczo-behawioralna, jeśli nastolatek ma problemy z motywacją, samooceną, pojawia się obniżony nastrój.

 

Nie możemy żadnymi metodami wyleczyć ADHD, ale różnymi oddziaływaniami dążymy do tego, aby problemy z niego wynikające, w jak najmniejszym stopniu zaburzały życie dziecka z ADHD.

 

Postępowanie z dzieckiem z ADHD w różnych obszarach

 

Codzienna pomoc dziecku z ADHD w zaburzeniach uwagi

Dziecku z ADHD lepiej dać kilka krótszych zadań niż jedno dłuższe. Gdy chcemy, aby dziecko zrobiło kilka rzeczy, to naszykujmy mu listę. Pamiętajmy o usuwaniu zbędnych bodźców, gdy dziecko odrabia lekcje: budzik, telefon i inne przedmioty zabierajmy z biurka. Natomiast w czasie jedzenia telewizor powinien być wyłączony. Należy również pamiętać o przywoływaniu uwagi dziecka z ADHD, upewnianiu się, czy dziecko nas słucha - prośmy o powtórzenie polecenia. Pomocne okazać się może mówienie krótko, zwięźle i na temat. Gdy dziecko w czasie odrabiania lekcji zaczyna się rozpraszać, zrób mu krótką przerwę, podczas której wprowadź ciekawą, ale niezbyt angażującą aktywność ruchową, koniecznie ustal z dzieckiem, co i jak długo może robić w czasie przerwy.

 

Pomoc dziecku z ADHD w nadruchliwości

W tym przypadku bardzo ważne jest nauczenie się, jak postępować z dzieckiem z ADHD. Objawy nadruchliwości wymagają akceptacji i bezpiecznego ich rozładowania, warto podpowiadać dziecku, co może zrobić, jeśli nie może już pozostać w miejscu, zamiast zmuszać go do nieruchomego siedzenia. Ze względu na to, że objawów nadruchliwości jest zwykle dużo, warto zastosować strategię, zgodnie z którą bagatelizujemy te, które nikomu nie przeszkadzają np. ruchliwość przy oglądaniu telewizji. W trakcie nauki pozwólmy dziecku z ADHD machać nogami lub bawić się jakimś przedmiotem, wtedy szybciej skoncentruje się na tym, co do niego mówimy/co czyta. Zapewnijmy dziecku zajęcia sportowe, aby mogło konstruktywnie rozładować nadmiar energii.

 

Pomoc dziecku z ADHD w nadmiernej impulsywności

Przypominanie w odpowiednim momencie o istnieniu danej reguły, powtarzanie poleceń czy akceptowanie, że jest to objaw ADHD a nie „złośliwe zapominanie” jest bardzo ważnym krokiem postępowania z dzieckiem z ADHD.

 

Jak przypominać dziecku z ADHD zasady?

 1. Podejdź do dziecka i skoncentruj jego uwagę na sobie.
 2. Przypomnij mu zasadę w kilku słowach np. pokój sprzątamy w sobotę do obiadu.
 3. Poproś, by dziecko powtórzyło zasadę, jeśli potrzeba - powtórz ją jeden raz.
 4. Pochwal dziecko za zastosowanie się do zasady lub wyciągnij konsekwencje za jej złamanie.

 

Co jeszcze może okazać się przydatne w postępowaniu z dzieckiem z ADHD?

 • Omawiaj z dzieckiem sygnały „przypominajki”. Dla młodszych dzieci elementy graficzne np. znak STOP, dla starszych krótkie teksty np. pościel łóżko przed wyjściem okażą się dobrą pomocą.
 • Przewiduj niebezpieczne sytuacje i zmieniaj je w bezpieczne np. zdejmij ze stołu obrus, przymocuj regały do ściany, jeśli dziecko kilkukrotnie wybiegło podczas spaceru na ulicę, to ostrzeż je przed konsekwencjami, a kolejnym razem przed skrzyżowaniem przekaż mu komunikat „Teraz idziesz ze mną”.
 • Stwórz dziecku możliwość zapisania tego, czego oczekuje i porozmawiania o jego oczekiwaniach w późniejszym czasie
 • Wspólnie wymyślcie sygnał oznaczający „Nie przerywaj” np. poprzez podniesienie otwartej dłoni.

Dla dzieci z ADHD ważne jest budowanie planów działania: stworzyć „kołowy plan dnia”, wskazać, jakie czynności/wydarzenia się powtarzają, uczyć strategii „jedna rzecz na raz”, czyli nie zaczynam niczego, zanim nie skończę poprzedniego działania.

 

Instrukcja dla dziecka z ADHD do wykonania zadania z treścią

 1. Przeczytaj głośno cały tekst.
 2. Opowiedz mi go (jeśli to trudne opowiedz każde zdanie po kolei).
 3. Zakreśl na kolorowo wszystkie ważne informacje.
 4. Wypisz dane.
 5. Oblicz.
 6. Sprawdź.
 7. Napisz odpowiedź.

 

Warto tworzyć wraz z dzieckiem tego typu instrukcje do różnych czynności, zwłaszcza tych, które dziecko musi wykonywać często np. przy nauce, sprzątaniu pokoju, drodze do szkoły. Pozwoli to na wypracowanie pewnych procedur, jak postępować z dzieckiem z ADHD.

Ważne jest również to, aby rodzice utrzymywali stały kontakt z wychowawcą (szkołą), aby nauczyciel w zeszycie korespondencji wpisywał codziennie oceny, pochwały, zadane prace domowe, terminy i zakres sprawdzianów, inne ważne informacje np. terminy wycieczek, zmiany godzin zajęć.

 

Podsumowanie

 

Na koniec chciałam jeszcze raz podkreślić, że w przypadku postępowania z dzieckiem z ADHD najważniejsze jest to, aby czuło się ono akceptowane przez najbliższych.

 


Zapraszamy na profil autora na avigon.pl - wejdź i umów wizytę u mgr Monika Sroka-Ossowska


 

picture
picture
mgr Monika Sroka-Ossowska
line
Psycholog, Psychoterapeuta, Mediator, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Trener
Potrzebujesz wsparcia? Chcesz dla siebie czegoś lepszego? Znajdź w sobie odwagę, działaj. Skontaktuj się ze mną już dziś.

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV