Hejt w Internecie – jak uchronić przed nim dziecko?

Avigon.pl
pon., 06/08/2020 - 09:30
Hejt w Internecie – Jak uchronić przed nim dziecko?

Świadomość tego zjawiska wśród rodziców i dzieci jest w stanie, przynajmniej częściowo, uchronić małoletnich przed jego skutkami. Przez hejt w Internecie rozumiemy wszelkie obraźliwe, agresywne, prowokacyjne lub skrajnie krytyczne komentarze, zamieszczane w Internecie.

 

Co robi hejter?

 

Wyraża swoje poglądy zdecydowanie, zamieszczając negatywne komentarze pod adresem innych użytkowników. Komentuje, aby ich znieważyć. Komentarze hejterów mogą być uznane za prześladowanie i cyberprzemoc, gdyż są zazwyczaj agresywne i obraźliwe. Hejter wszczyna kłótnie, obrzuca innych obelgami, próbuje wszystkich rozzłościć swoimi komentarzami i wpisami, „minusuje” filmy lub inne materiały zamieszczone przez kogoś innego w sieci. Najczęściej z hejtem spotykamy się na portalach społecznościowych.

 

Mowa nienawiści w Internecie – zjawisko równie powszechne

 

To ustne lub pisemne wypowiedzi, a także poniżanie, wyszydzanie i oskarżanie grupy lub jednostki z powodów po części od niej niezależnych. Może to być przynależność rasowa, etniczna czy religijna, a także płeć, orientacja seksualna, kalectwo, przynależność do grupy społecznej, terytorialnej, do określonego zawodu czy mówienie określonym językiem.

 

Przyczyny hejtu w Internecie

 

Wśród najczęstszych przyczyn hejtu i mowy nienawiści w Internecie należy wskazać:

 • zazdrość,
 • złośliwość,
 • poczucie nudy,
 • poczucie bezradności,
 • niską samoocenę,
 • próbę rozładowania swoich negatywnych emocji kosztem innych,
 • próbę zyskania popularności poprzez ośmieszenie kogoś.

Często hejter jest na tyle zdeterminowany, by umieścić negatywny komentarz, że zakłada wiele kont w serwisie, by jak najbardziej zaszkodzić autorowi treści lub innym internautom. Jednocześnie robi to tak, by nie dało się go łatwo zidentyfikować.

 

Jakie mogą być nasze reakcje na hejt w Internecie?

 

 • Pożądane: REAGUJĘ: zgłaszam sprawę do administratora; blokuję IP hejtera; zgłaszam posty jako hejty; proszę o pomoc inne osoby.
 • Niepożądane: dołączam się; obserwuję, ale nie reaguję; chcę zareagować, ale boję się, że zostanę zaatakowany; ignoruję to, bo to nie moja sprawa.

 

Skutki mowy nienawiści w Internecie

 

Emocjonalne skutki hejtu dla jej ofiary są długofalowe i wieloaspektowe. Najczęściej pojawiają się:

 • poczucie skrzywdzenia, 
 • obniżenie poczucia własnej wartości,
 • wycofanie z życia społecznego,
 • pogorszenie funkcjonowania w szkole/domu/grupie społecznej,
 • poczucie bezradności/bezsilności,
 • utrata zaufania do innych,
 • narażenie na stygmatyzację i ośmieszenie ze strony świadków,
 • depresja,
 • samobójstwo!,
 • chęć zemsty w świecie realnym.

 

Skutki hejtu w Internecie nie omijają także sprawcy, dotyczą płaszczyzny zarówno prawnej, jak i emocjonalno-społecznej:

 • konsekwencje prawne (zgłoszenie sprawy na policję/do prokuratury),
 • w szkole: nagana, obniżenie zachowania, nieprzychylne komentarze,
 • wykluczenie z grupy społecznej,
 • wyzwiska: hejter/agreso,
 • poczucie winy,
 • wzrost złości i chęć zemsty za ukaranie.

 

Rodzicu, przekaż swojemu dziecku, do kogo może zwrócić się o pomoc, jeśli doświadcza lub jest świadkiem hejtu w Internecie:

 • aufana osoba dorosła – nawet, jeżeli samo jest już pełnoletnie,
 • miejscowa policja,
 • pedagog/psycholog w szkole,
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111,
 • portale: www.helpline.org.pl; www.dyzurnet.pl; www.116111.pl.

 

Co powinien zrobić rodzic, aby uchronić dziecko przed hejtem w Internecie?

 • dbaj o bliskie relacje z dzieckiem, okazuj mu pozytywne uczucia,
 • buduj w domu przyjazną atmosfery, sprzyjającą otwartej komunikacji,
 • naucz je rozpoznawać swoje emocje,
 • naucz je panować nad trudnymi emocjami i problemami (m. in. poprzez warsztaty, spotkania z psychologiem),
 • uświadom dziecku jego mocne strony, zalety, doceniaj jego pozytywne zachowania, szczególnie w sytuacjach trudnych,
 • rozwijaj kompetencje społeczne dziecka umożliwiające radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych, w tym empatię, przyjmowanie perspektywy innej osoby, refleksyjność, hamowanie automatycznych reakcji emocjonalnych, samokontrolę, odpowiedzialne podejmowanie decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji (poprzez obserwację Twoich zachowań czy udział w warsztatach),
 • wskaż mu, aby zgłaszało się po pomoc do Ciebie, psychologa/pedagoga w sytuacjach emocjonalnie trudnych,
 • ucz go konstruktywnego reagowania na agresję,
 • wskaż dziecku różnicę pomiędzy hejtem (bezpodstawny), a krytyką (mającą na celu modyfikację zachowania),
 • poznaj dobrze zjawisko hejtu w internecie, jego przyczyny, a przede wszystkim skutki, jakie ze sobą ono niesie, szczególnie dla osoby hejtowanej i rozmawiaj z dzieckiem na ten temat,
 • przekaż dziecku, że jeżeli będzie ofiarą lub świadkiem mowy nienawiści w internecie powinno REAGOWAĆ!,
 • obejrzyj wraz z dzieckiem materiały np. z kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Nie hejtuję-reaguję” i podyskutuj z nim na temat hejtu w Internecie – być może jest ono w grupie ryzyka (jako ofiara lub sprawca), wówczas bądź czujny, rozmawiaj, obserwuj, szukaj pomocy u psychologa w szkole.

 

Hejt w internecie – podsumowanie

 

Hejt i mowa nienawiści w Internecie stają się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, aczkolwiek jak najbardziej społecznie nieakceptowanym. Warto pamiętać, że im szybciej na niego zareagujemy, tym mniejsze konsekwencje za sobą pociągnie, zarówno dla ofiary, jak i dla sprawcy.

 


Zapraszamy na profil autora na avigon.pl - wejdź i umów wizytę u mgr Monika Sroka-Ossowska


 

picture
picture
mgr Monika Sroka-Ossowska
line
Psycholog, Psychoterapeuta, Mediator, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Trener
Potrzebujesz wsparcia? Chcesz dla siebie czegoś lepszego? Znajdź w sobie odwagę, działaj. Skontaktuj się ze mną już dziś.

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV