Rozwód

 

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd, w sytuacji gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli zerwane zostały wszelkie więzi duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. Rozwód znajduje się na drugim miejscu na liście najbardziej stresujących wydarzeń życiowych.

 

Psychologiczne etapy rozwodu

 

Etap pierwszy to uzmysłowienie sobie, że dalsze pozostanie w małżeństwie nie ma sensu. Wiąże się to z występowaniem wielu trudnych emocji takich jak: złość, rozżalenie, smutek, impulsywne zachowania, stany depresyjne. W tej fazie dochodzi najczęściej do wyprowadzki jednego z partnerów. Etap pierwszy trwa zazwyczaj od kilku miesięcy, do dwóch lat.

 

Etap drugi to uczenie się życia bez partnera, wchodzenie w nowe, wcześniej nieznane role. W fazie tej byli małżonkowie poznają nowych ludzi, zawierają znajomości i sprawdzają siebie w sytuacjach z którymi nie mieli wcześniej styczności. Etap ten trwa kilka lat.

 

Etap trzeci to czas, w którym byli partnerzy mają poczucie stabilizacji i uporania się z nową sytuacją. W tym okresie możliwe są już spotkania byłych małżonków, bez kłótni i wzajemnych pretensji.

 

W przypadku, gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa, ale jedna ze stron nie jest w stanie się z tym pogodzić pojawia się tzw. żałoba po stracie. Jest to proces, który trzeba przejść, aby dać sobie szansę na rozpoczęcie nowego etapu w życiu.

 

Bywa tak, że w przepracowaniu negatywnych uczuć i pomocy w zamknięciu etapu jakim było małżeństwo, niezbędna jest pomoc specjalisty psychologa.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney