Sports psychologist

psycholog sportu Avigon

 

Psycholog sportu - kim jest?

 

Celem psychologii sportu jest pomoc osobom uprawiającym zawodowo sport w radzeniu sobie ze stresem, rywalizacją, sukcesem i porażką. Psycholog sportu jest to specjalista w dziedzinie psychologii  zajmujący się treningiem mentalnym i rozwojem osobistym, wspierający rozwiązanie problemów psychologicznych osób wyczynowo uprawiających sport. Pomaga zrozumieć problemy, skupić się na ich rozwiązaniu w celu  poprawa wyników w efektywności.

 

Psycholog sportowy - jakiego udziela wsparcia?

 

Psycholog sportu udziela wsparcia zawodnikowi, aby podczas zawodów potrafił w pełni wykorzystać swój potencjał i możliwości. 

 

Wsparcie psychologa sportowego może mieć formę indywidualnych konsultacji dla poszczególnych zawodników, jak również sesji grupowych dla drużyny. 

 

Obszary pracy Psychologa sportu:

 

  • umiejętności koncentrowania się, radzenie sobie ze stresem,
  • wzmacnianie pewności siebie,
  • kontrola emocji i procesów myślowych,
  • motywacja, wyznaczanie sobie celów,
  • komunikacja pomiędzy zawodnikami i trenerami,
  • doradztwo dla trenerów i rodziców sportowców.

 

Trening mentalny w sporcie jest równie ważny jak fizyczny i techniczny. Wsparcie psychologa może poprawić osiągnięcia sportowców.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psychologist, Psychotherapist, Coach, Therapist, Business psychologist, Child psychologist, Adolescent Psychologist, Sports psychologist, Speaker, Trainer, Kraków

Wykształcenie:
*studia magisterskie - Instytut Psychologii Stosowanej UJ
*AWF i UJ – Moduł specjalizacyjny – psychologia sportu
*Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I poziom, w trakcie II poziomu

"A heart full of love and compassion is the main source of inner strength, willpower, happiness, and mental tranquility"

Dalai Lama XIV