Psycholog sportu online

psycholog sportu Avigon

 

Psycholog sportu - kim jest?

 

Celem psychologii sportu jest pomoc osobom uprawiającym zawodowo sport w radzeniu sobie ze stresem, rywalizacją, sukcesem i porażką. Psycholog sportu jest to specjalista w dziedzinie psychologii  zajmujący się treningiem mentalnym i rozwojem osobistym, wspierający rozwiązanie problemów psychologicznych osób wyczynowo uprawiających sport. Pomaga zrozumieć problemy, skupić się na ich rozwiązaniu w celu  poprawa wyników w efektywności.

 

Psycholog sportowy - jakiego udziela wsparcia?

 

Psycholog sportu udziela wsparcia zawodnikowi, aby podczas zawodów potrafił w pełni wykorzystać swój potencjał i możliwości. 

 

Wsparcie psychologa sportowego może mieć formę indywidualnych konsultacji dla poszczególnych zawodników, jak również sesji grupowych dla drużyny. 

 

Obszary pracy Psychologa sportu:

 

  • umiejętności koncentrowania się, radzenie sobie ze stresem,
  • wzmacnianie pewności siebie,
  • kontrola emocji i procesów myślowych,
  • motywacja, wyznaczanie sobie celów,
  • komunikacja pomiędzy zawodnikami i trenerami,
  • doradztwo dla trenerów i rodziców sportowców.

 

Trening mentalny w sporcie jest równie ważny jak fizyczny i techniczny. Wsparcie psychologa może poprawić osiągnięcia sportowców.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach, Terapeuta, Psycholog biznesu, Psycholog sportu, Mówca, Trener, Pakiet praca

Jestem psychologiem (psychologia stosowana UJ) pracującym w nurcie integracyjnym, w trakcie 4-letniego procesu kształcenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii im. J.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV