Psycholog sportu online

psycholog sportu Avigon

 

Psycholog sportu - kim jest?

 

Celem psychologii sportu jest pomoc osobom uprawiającym zawodowo sport w radzeniu sobie ze stresem, rywalizacją, sukcesem i porażką. Psycholog sportu jest to specjalista w dziedzinie psychologii  zajmujący się treningiem mentalnym i rozwojem osobistym, wspierający rozwiązanie problemów psychologicznych osób wyczynowo uprawiających sport. Pomaga zrozumieć problemy, skupić się na ich rozwiązaniu w celu  poprawa wyników w efektywności.

 

Psycholog sportowy - jakiego udziela wsparcia?

 

Psycholog sportu udziela wsparcia zawodnikowi, aby podczas zawodów potrafił w pełni wykorzystać swój potencjał i możliwości. 

 

Wsparcie psychologa sportowego może mieć formę indywidualnych konsultacji dla poszczególnych zawodników, jak również sesji grupowych dla drużyny. 

 

Obszary pracy Psychologa sportu:

 

  • umiejętności koncentrowania się, radzenie sobie ze stresem,
  • wzmacnianie pewności siebie,
  • kontrola emocji i procesów myślowych,
  • motywacja, wyznaczanie sobie celów,
  • komunikacja pomiędzy zawodnikami i trenerami,
  • doradztwo dla trenerów i rodziców sportowców.

 

Trening mentalny w sporcie jest równie ważny jak fizyczny i techniczny. Wsparcie psychologa może poprawić osiągnięcia sportowców.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Psychoterapeuta, Coach, Terapeuta, Interwent kryzysowy, Psycholog biznesu, Psycholog dziecięcy, Psycholog młodzieży, Psycholog sportu, Mówca, Trener

Jestem psychologiem (psychologia stosowana UJ) pracującym w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), psychologiem sportu II klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowanym nauczycielem Mindfulness (Akademia Mindfulness w Warszawie).


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV