Psycholog sportu online

 

Psycholog sportu - kim jest?

 

Celem psychologii sportu jest pomoc osobom uprawiającym zawodowo sport w radzeniu sobie ze stresem, rywalizacją, sukcesem i porażką.

Psycholog sportu jest to specjalista w dziedzinie psychologii  zajmujący się treningiem mentalnym i rozwojem osobistym, wspierający rozwiązanie problemów psychologicznych osób wyczynowo uprawiających sport.

Pomaga zrozumieć problemy, skupić się na ich rozwiązaniu w celu  poprawa wyników w efektywności.

 

Psycholog sportowy - jakiego udziela wsparcia?

 

Psycholog sportu udziela wsparcia zawodnikowi, aby podczas zawodów potrafił w pełni wykorzystać swój potencjał i możliwości.

 

Wsparcie psychologa sportowego może mieć formę indywidualnych konsultacji dla poszczególnych zawodników, jak również sesji grupowych dla drużyny. 

 

Obszary pracy Psychologa sportu:

  • umiejętności koncentrowania się, radzenie sobie ze stresem,
  • wzmacnianie pewności siebie,
  • kontrola emocji i procesów myślowych,
  • motywacja, wyznaczanie sobie celów,
  • komunikacja pomiędzy zawodnikami i trenerami,
  • doradztwo dla trenerów i rodziców sportowców.

 

Trening mentalny w sporcie jest równie ważny jak fizyczny i techniczny. Wsparcie psychologa może poprawić osiągnięcia sportowców.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney