Psychotraumatolog online

psychotraumatolog Avigon

 

Wsparcie psychotraumatologa

 

Psychotraumatolog jest to osoba o wykształceniu medycznym lub psychologicznym, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychotraumatologii.

 

Psychotraumatolog zajmuje się diagnozą zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych, w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna, fizyczna, gwałt). Do zadań psychotraumatologa należą również: wczesna interwencja po traumatycznych zdarzeniach oraz terapia osób z traumą.

 

Objawy świadczące o potrzebie wizyty u psychotraumatologa:

 

  • powracające, natrętne myśli związane z traumatycznym przeżyciem;
  • problemy z pamięcią doświadczenia traumatycznego;
  • rozdrażnienie, nadpobudliwość, zachowania agresywne;
  • pogorszenie nastroju, izolacja od otoczenia;
  • trudności ze snem.

 

Obszary pomocy psychotraumatologa

 

Interwencja kryzysowa

 

Psychotraumatolog w trakcie przeprowadzania interwencji kryzysowej prowadzi działania mające na celu wykorzystanie wszystkich możliwych zasobów osoby wymagającej pomocy (otoczenia społecznego, instytucji pomocowych), tak aby ułatwić uzyskanie równowagi wewnętrznej oraz poczucia kontroli nad własnym życiem. Jest to pierwszy etap pomocy osobie doświadczającej kryzysu.

 

Terapia osób po przeżytej traumie

 

Psychotraumatolog jest osobą posiadającą odpowiednie kompetencje pozwalające mu na pracę terapeutyczną z osobami, które doświadczyły traumy. Podczas konsultacji psychotraumatolog ocenia występujące objawy, ich częstotliwość oraz dobiera odpowiednią metodę terapii. Do najczęściej stosowanych zalicza się: terapię EMDR oraz procedurę przedłużonej ekspozycji.

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Terapeuta, Mentor, Psycholog biznesu, Psycholog kliniczny, Psychotraumatolog, Doradca zawodowy, Trener, Coach kryzysowy, Life Coach

Posiadam dwie ścieżki zawodowe. Pierwsza to obszar terapeutyczno-psychologiczny. Druga to obszar biznesowo-doradczo-coachingowy.

Specialist avatar

Terapeuta, Pedagog, Psychotraumatolog

Jestem psychotraumatologiem, pedagogiem z 25-letnim stażem pracy, jestem terapeutą pedagogicznym, jestem terapeutą dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oligofrenopedagogiem. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychotraumatologii na Collegium Humanum w Warszawie.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV