Coach kryzysowy

coach kryzysowy Avigon

 

Coaching Kryzysowy, to połączenie elementów interwencji kryzysowej i coachingu klasycznego, jest to forma wsparcia dla osób w lekkim lub średnim kryzysie, mająca na celu nie tylko to, by z kryzysem sobie poradzili, ale również, by wykorzystać kryzys do własnego rozwoju i wzmocnienia swojej wewnętrznej siły.

 

Coaching Kryzysowy, to metoda, która zakłada proces pracy, składający się dwóch głównych faz:

 

W pierwszej fazie duży nacisk kładziony jest na psychoedukację oraz aktywną pomoc w znalezieniu rozwiązań swoich problemów oraz poradzeniu sobie z trudnymi emocjami. Dzięki takiemu wsparciu możliwe jest stopniowe wracanie do równowagi, czyli do stanu funkcjonowania sprzed kryzysu.

 

Kolejnym etapem jest już praca metodami coachingowymi. Uruchamia ona nowe spojrzenie na doświadczenie kryzysowe, skupia się na czerpaniu siły z kryzysu. Ten etap pozwala w dużym stopniu poznać swoje słabe i mocne strony, popracować nad zwiększeniem konkretnych zasobów oraz wzmocnić się, aby w przyszłości łatwiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi. 

 

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Psycholog, Coach, Terapeuta, Mentor, Psycholog biznesu, Psycholog kliniczny, Psychotraumatolog, Doradca zawodowy, Trener, Coach kryzysowy, Life Coach

Posiadam dwie ścieżki zawodowe. Pierwsza to obszar terapeutyczno-psychologiczny. Druga to obszar biznesowo-doradczo-coachingowy.

Specialist avatar

Coach, Terapeuta, Mediator, Mentor, Dietetyk, Interwent kryzysowy, Psychotraumatolog, Terapeuta uzależnień, Doradca zawodowy, Coach kryzysowy, Beauty Coach, Life Coach, Asystent zdrowienia, Dla Santander Bank Polska, Pakiet praca

Posiadam wyształcenie, wiedzę, doświadczenie, umiejętności i bezpieczną przestrzeń, w której dzieją się cuda - cuda zdrowienia środka, wnętrza ludzi i ich bliskich.
Zapraszam do pracy - pracy świadomej i pracy na pełen etat. Do procesu, gdzie ważna jest wiedza, świadomość i zmiana.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV