Coach kryzysowy

coach kryzysowy Avigon

 

Coaching Kryzysowy, to połączenie elementów interwencji kryzysowej i coachingu klasycznego, jest to forma wsparcia dla osób w lekkim lub średnim kryzysie, mająca na celu nie tylko to, by z kryzysem sobie poradzili, ale również, by wykorzystać kryzys do własnego rozwoju i wzmocnienia swojej wewnętrznej siły.

 

Coaching Kryzysowy, to metoda, która zakłada proces pracy, składający się dwóch głównych faz:

 

W pierwszej fazie duży nacisk kładziony jest na psychoedukację oraz aktywną pomoc w znalezieniu rozwiązań swoich problemów oraz poradzeniu sobie z trudnymi emocjami. Dzięki takiemu wsparciu możliwe jest stopniowe wracanie do równowagi, czyli do stanu funkcjonowania sprzed kryzysu.

 

Kolejnym etapem jest już praca metodami coachingowymi. Uruchamia ona nowe spojrzenie na doświadczenie kryzysowe, skupia się na czerpaniu siły z kryzysu. Ten etap pozwala w dużym stopniu poznać swoje słabe i mocne strony, popracować nad zwiększeniem konkretnych zasobów oraz wzmocnić się, aby w przyszłości łatwiej radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi. 

 

Polecani Specjaliści

Specialist avatar

Coach, Pakiet wsparcie, Coach kryzysowy, Life Coach, Warszawa

Pasjonują mnie rozmowy z ludźmi. Wierzę, że jesteśmy jedynymi osobami, które mogą wykorzystać swój potencjał - kwestia czasu, odpowiedniej pracy i co ważne - spotkania tego właściwego człowieka na swojej drodze.


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV