Psycholog dla młodzieży i nastolatków online

psycholog młodzieży Avigon

 

Kim jest psycholog dla młodzieży i nastolatków?

Psycholog młodzieży to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju psychofizycznego adolescentów.

Jest osobą, która zna i rozumie dynamikę zmian, które zachodzą w psychice, postrzeganiu otaczającego świata i samego siebie, seksualności oraz burzliwych relacji interpersonalnych młodzieży.

 

Czym zajmuje się psycholog dla młodzieży?

Psycholog dla młodzieży często wchodzi w rolę interwenta kryzysowego i mediatora pomiędzy młodym człowiekiem a rodziną - nie ocenia, stanowi wsparcie i pomost w porozumieniu międzypokoleniowym.

Zobowiązany jest znać problemy i zagrożenia na jakie napotyka młodzież - środki psychoaktywne, agresja, wykluczenie z grupy rówieśniczej, samookaleczenia, depresja.

 

Oprócz terapii dla młodzieży psycholog młodzieży powinien oferować pomoc psychologiczną dla rodziców, którzy szukają kontaktu ze swoimi dorastającymi dziećmi.

 

Jeżeli jesteś niepełnoletni, a czujesz, że potrzebna Ci jest pomoc specjalisty – nie zwlekaj i poproś rodzica lub opiekuna prawnego o umówienie konsultacji. Po pierwszej konsultacji zdecydujecie, jakie działania mogą być kontynuowane.

 

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV