Psycholog dla młodzieży online

 

Psycholog młodzieżowy - dlaczego warto?

Psycholog młodzieży to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju psychofizycznego adolescentów.

Jest osobą, która zna i rozumie dynamikę zmian, które zachodzą w psychice, postrzeganiu otaczającego świata i samego siebie, seksualności oraz burzliwych relacji interpersonalnych młodzieży.

 

Pomoc terapeutyczna dla młodzieży

Psycholog dla młodzieży często wchodzi w rolę interwenta kryzysowego i mediatora pomiędzy młodym człowiekiem a rodziną - nie ocenia, stanowi wsparcie i pomost w porozumieniu międzypokoleniowym.

Zobowiązany jest znać problemy i zagrożenia na jakie napotyka młodzież - środki psychoaktywne, agresja, wykluczenie z grupy rówieśniczej, samookaleczenia, depresja.

 

Oprócz terapii dla młodzieży psycholog młodzieży powinien oferować pomoc psychologiczną dla rodziców, którzy szukają kontaktu ze swoimi dorastającymi dziećmi.

 

"Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć."

Walt Disney