Asystent zdrowienia

asystent_zdrowienia.jpg

Kim jest Asystent Zdrowienia?

Asystent zdrowienia (inaczej Ekspert przez Doświadczenie) jest to nowy zawód związany z opieką psychiatryczną. Asystent Zdrowienia to ekspert, który zyskał wyjątkową i unikatową wiedzę przez własne, przepracowane doświadczenie kryzysu psychicznego. Po ukończeniu specjalistycznego szkolenia, dzięki własnym doświadczeniom wspiera proces zdrowienia innych osób, które znajdują się lub znajdowały w sytuacji kryzysu psychicznego, zaburzonym lub chorującym psychicznie. Asystent zdrowienia stanowi POMOST pomiędzy pacjentem i jego światem w czasie kryzysu. Asystent Zdrowienia służy również pomocą rodzinie, bliskim a także profesjonalistom zaangażowanym w proces leczenia (lekarz, psycholog, terapeuta), i całym zespołom terapeutycznym, w lepszym rozumieniu sytuacji pacjenta - jego możliwości, ograniczeń i potrzeb. Dzięki własnym doświadczeniom daje przykład i nadzieję na wyjście z kryzysu, a także pomaga spojrzeć na proces leczenia z perspektywy korzystającego z systemu opieki psychiatrycznej.

Asystent Zdrowienia - dlaczego powstał taki zawód?

Asystent zdrowienia to zawód, który jest odpowiedzią na ogromną potrzebę wsparcia wśród samych beneficjentów opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Obecnie Eksperci przez Doświadczenie mogą pracować m.in. w:

  • Centrach Zdrowia Psychicznego,
  • Szpitalach,
  • Punktach konsultacyjno-doradczych np. Klub Pacjenta - jest to cotygodniowe spotkanie skierowane zarówno dla pacjentów aktualnie przebywających na oddziale dziennym, jak i dla osób po zakończonym leczeniu,
  • Innych placówkach służby zdrowia (oddziały całodobowe, oddziały dzienne,  środowiskowe, w tym wizyty mobilne).

Ekspert przez Doświadczenie należy do zespołów na równi m.in. z: lekarzami psychiatrami, psychologami, terapeutami, pielęgniarkami psychiatrycznymi. W praktyce stanowi część oraz ważne uzupełnienie tych zespołów.

Cele pracy Asystenta Zdrowienia - Eksperta przez Doświadczenie:

  • Wspieranie podopiecznych, by świadomie i intencjonalnie dbali o własne zdrowie,
  • Inspirowanie do działania wg starego chińskiego powiedzenia: „DAĆ WĘDKĘ, A NIE RYBĘ”,
  • Dzielenie się własną perspektywą, własnym doświadczeniem kryzysu psychicznego i procesu zdrowienia.

Najistotniejszą rolą Eksperta przez Doświadczenie jest towarzyszenie podopiecznemu bez wywierania przymusu działania, bez przyspieszania powrotu do zdrowia, ale jednocześnie motywowanie do aktywności, do działań na rzecz własnego zdrowia. Ważne jest empatyczne trwanie obok.

Celem działań Asystentów Zdrowienia jest rozwinięcie łatwo dostępnej opieki środowiskowej, poprawa opieki psychiatrycznej, profilaktyka chorób psychicznych i skuteczne ograniczanie rozwoju kryzysów psychicznych.

Na czym polega rola Asystenta Zdrowienia?

Akronim NATURE dobrze opisuje rolę Eksperta przez Doświadczenie.  Każda litera opisuje składową relacji, jaką Asystent Zdrowienia nawiązuje z podopiecznymi.

N = Nadzieja

A = Akceptacja

T = Towarzyszenie

U = Umacnianie

R = Reakcja

E = Empatia

Każda składowa jest równie ważna. Ekspert przez Doświadczenie swoją osobistą historią daje nadzieję na wyzdrowienie. Pokazuje, że choroba może być stanem przejściowym, niekiedy wręcz zaczątkiem do nowego, lepszego życia. Jeśli choroba uchodzi za nieuleczalną, Ekspert przez Doświadczenie daje nadzieję na udoskonalenie funkcjonowania w codziennym życiu. Asystent Zdrowienia akceptuje własne ograniczenia spowodowane chorobą, jak również osobę, którą wspiera, bez oceniania i obwiniania. Wspólnie szuka przestrzeni, w której życie z chorobą nabiera sensu. Akceptuje suwerenność drugiego, jego wybory i decyzje, szanuje, że na przykład w danym momencie  podopieczny nie jest otwarty na zmianę. Takie podejście kreuje emocjonalne porozumienie.

Rekomendowani Specjaliści

Specialist avatar

Terapeuta, Mentor, Pedagog, Mówca, Trener

REZERWACJA TERMINU WIZYTY: po kontakcie z Avigon.pl: 669 011 799 lub kontakt@avigon.pl UWAGA: DOSTĘPNE TERMINY w poniedziałki w godzinach dopołudniowych/ inne terminy po indywidualnym uzgodnieniu.

Specialist avatar

Mentor, Asystent zdrowienia

Jolanta Poźniak
EKSPERT przez DOŚWIADCZENIE w opiece psychiatrycznej


"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV