Dzięki platformie internetowej Avigon.pl czynnej 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, możesz wspierać swoich pracowników wtedy, gdy tego potrzebują.

Wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, coaching’owe czy dietetyczne to optymalne rozwiązanie dla osób pracujących stacjonarnie, ale szczególnie istotne dla pracowników pracujących w trybie pracy zdalnej. W tych trudnych czasach szczególnie ważne jest, aby zadbać o pracowników i ich zdrowie, ponieważ warunki pracy w dobie pandemii mogą powodować dodatkowy stres i nasilać poczucie lęku.

 


 

Stres? Przemęczenie? Praca zdalna? Czy wiesz, że to tylko niektóre z głównych czynników mających wpływ na efektywność pracy? Dodatkowo:

 • napięta atmosfera, konflikty wśród pracowników,
 • kryzysy lub problemy w życiu osobistym,
 • lęk albo rozchwianie emocjonalne itp.

Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na samopoczucie, a w konsekwencji na wydajność pracownika i zespołu, w którym pracuje.

Badania* wskazują, że wydajność pracy jest związana z dobrostanem psychicznym. Wyniki badań potwierdzają tezę, że „szczęśliwi” pracownicy często mają wyższą wydajność.

 


Bądź odpowiedzialnym pracodawcą.

Zadbaj o dobrą kondycję psychiczną swoich pracowników.

Zapewnij wsparcie psychologiczne dla pracowników.


 

Zdrowie psychiczne pracowników – statystyki:

 • Badania przeprowadzone w 2020 roku w Japonii i w Hiszpanii, analizujące wpływ pandemii Covid-19 na zdrowie psychiczne, wskazały, że izolacja społeczna, status zatrudnienia, a zwłaszcza praca zdalna prowadziły do zwiększonego ryzyka wystąpienia depresji.
 • WHO szacuje, że depresja jest przyczyną 20% nieobecności w pracy.
 • Niedawne badanie przeprowadzone przez WHO szacuje, że depresja i zaburzenia lękowe kosztują światową gospodarkę ok. 1 bilion dolarów rocznie, w postaci utraconej produktywności

 

Wsparcie psychologiczne lub psychoterapeutyczne dla pracowników skutkuje:

 • zwiększeniem wydajności pracowników, 
 • zwiększeniem radości życia,
 • poprawą motywacji,
 • poczuciem dbałości o pracownika i wzrostem jego zadowolenia,
 • zmniejszeniem poziomu stresu i lęku,
 • zmniejszeniem ryzyka wypalenia zawodowego oraz wystąpienia depresji,
 • zmniejszeniem liczby nieobecności w pracy,
 • mniejszą rotacją personelu,
 • tworzeniem prozdrowotnego środowiska pracy promującego zdrowy styl życia,
 • większą atrakcyjnością przedsiębiorstwa jako pracodawcy na rynku pracy.

 

Platforma Avigon.pl zapewnia kompleksową pomoc psychologiczną dla pracowników, przedsiębiorstw i korporacji poprzez dostęp online do szerokiego grona specjalistów, takich jak m.in.: psycholog, psychoterapeuta, coach, dietetyk, seksuolog, trener, mediator albo mentor. Pomogą oni pracownikom Twojej firmy uporać się z problemami, z którymi muszą się mierzyć w życiu zawodowym i osobistym

 

Gwarancja poufności!

Zapewniamy pełną anonimowość klientów!


Avigon.pl - pomoc psychologiczna dla pracowników to kompleksowe rozwiązanie


Pracodawca decyduje:
 • jaki rodzaj wsparcia chce zapewnić swoim pracownikom,
 • którzy specjaliści będą wspierali jego pracowników,
 • z ilu konsultacji mogą skorzystać pracownicy,
 • jaka będzie forma wsparcia pracowników: np. przez video lub chat,
 • jaki będzie sposób rozliczenia za odbyte konsultacje.
Pracownik:
 • samodzielnie wybiera odpowiedniego specjalistę, może również skorzystać z pomocy psychologa dyżurnego,
 • rezerwuje wizytę w dogodnym dla siebie czasie (24h/7),
 • korzysta z konsultacji w dowolnym czasie i miejscu, np. z domu, z biura czy na delegacji,
 • może swobodnie i w każdym czasie zmienić specjalistę,
 • może zmienić termin wizyty.

 

Rozwiązanie Avigon.pl to pomoc psychologiczna dla firm, w ramach której oferujemy pracownikom konsultacje online: psychologiczne,terapeutyczne i psychoterapeutyczne, coaching’owe,dietetyczne,seksuologiczne,z zakresu interwencji kryzysowej.

W trakcie konsultacji pracownicy mogą podzielić się z psychologiem lub innym specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego swoimi lękami związanymi z obecną sytuacją albo innymi gnębiącymi ich problemami natury psychicznej i psychologicznej.

Dodatkowo na wniosek pracodawcy specjaliści Avigon.pl mogą zapewnić wsparcie psychologiczne dla rodzin pracowników (w tym dla par, dzieci i młodzieży). Niezwykle cenne w obecnej sytuacji jest bowiem, aby wspomóc pracownika również w kryzysie osobistym, zapewniając mu pomoc wykwalifikowanego specjalisty.

 

Psycholog dla firm

 

Nasza oferta jest „szyta na miarę”, każdorazowo dostosowana do potrzeb Klienta. Każdy pakiet dla firm jest przygotowywany indywidualnie, tak aby spełnić oczekiwania pracodawcy i pracowników. Elastyczne podejście Avigon.pl zapewnia pracodawcy możliwość wyboru dowolnego pakietu, jak również zmiany wybranego rozwiązania w dowolnym czasie.

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać ofertę pomocy psychologicznej dla pracowników Twojej firmy.

 

W przypadku pytań związanych z ofertą oraz/lub chęci przetestowania platformy Avigon.pl serdecznie zapraszamy do kontaktu:

kontakt tel.: 601 227 044

kontakt email: kontakt@avigon.pl.

 


*(Psychological Well Being and Job Satisfaction as Predictors of Job Performance,Thomas A. Wright University of Nevada, Reno Russell Cropanzano Colorado State UniversityJournal of  Occupational Health Psychology,Copyright 2000 by the Educational Publishing Foundation 2000, Vol. 5, No. 1, 84-94)

 

 

"Serce pełne miłości i współczucia jest głównym źródłem wewnętrznej siły, siły woli, szczęścia i wyciszenia psychicznego"

Dalai Lama XIV