Search for another specialist

Specialist avatar

mgr Artur Pobłocki

Book consultation
Psychologist, Psychotherapist, Sexologist, Therapist, Clinical psychologist,
Psychologist describe

Work methods:

Cognitive-behavioral therapy, Cognitive therapy, Behavioral therapy,

Help Areas:

Alcoholism, Self-presentation, Insomnia, Borderline personality disorder, Affective disorder, Alcoholic disease, Depression, Phobias, FOMO (fear of missing out), Hypochondria, Anorexia nervous, Communication competence, Communication in life, Anxiety - neurosis, Mania, Migraine, Motivation, Mutism, Suicidal thoughts, Obsessions, Shyness, Low self-esteem, Personality, Workaholism, Problems with memory, Psychosis, Divorce, Personal development, Self-mutilation, Self-realization, Loneliness, Schizophrenia, Sexoholism, Stress, Tics, Addiction, Burnout, Eating disorders, Mental disorders, Sleep disturbance, Sanity, Panic syndrome, Post-traumatic stress disorder,

work ways:

Works with adults,

Patient age:

18+

Practice:

9 years

Languages:

Polish, English,
Price list
- Video visit (sessions ones a week) 50min   180,00 zł

Click a free slot in the calendar to book a consultation

2022

MondayMon
15 aug
TuesdayTue
16 aug
WednesdayWed
17 aug
ThursdayThu
18 aug
FridayFri
19 aug
SaturdaySat
20 aug
SundaySun
21 aug
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

There isn't any free slot in that week

Free cancellation or change of reservation 24h before the visit

Qualifications and experience

Qualifications: 
Psycholog
Seksuolog
Psychologia kliniczna
Psychologia transportu
Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna
Specjalizacja z psychologii klinicznej
School:
2011 Uniwersytet SWPS
2014 Uniwersytet SWPS
2014 Gdański Uniwersytet Medyczny
2015 Uniwersytet Gdański
2018 Uniwersytet SWPS
2019 Gdański Uniwersytet Medyczny

Company city

Wrocław - dolnośląskie

About me

About me (PL): 

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPiB nr 688), seksuolog, neuropsycholog.

Od 2013 roku pomagam pacjentom radzić sobie z trudnościami, jakie pojawiły się w ich życiu. Czasem jest to poczucie silnego lęku, obniżony nastrój, a niekiedy ciągłe zamartwianie się albo przejście traumatycznego wydarzenia. Takie doświadczenia mogą pozbawić Cię możliwości pełnego przeżywania radosnych chwil, hamować Twój rozwój osobisty, krzyżować plany lub negatywnie wpływać na relacje z innymi ludźmi. Możesz też odczuwać dyskomfort psychiczny bez wyraźnej przyczyny i chcesz się z nim uporać.

Jeżeli zastanawiasz się nad podjęciem psychoterapii, to poznajmy się – nazywam się Artur Pobłocki, jestem psychologiem i zapraszam Cię do spokojnej rozmowy online. Wspólnie zajmiemy się znalezieniem drogi do rozwiązania problemów, z którymi się borykasz. W czasie sesji słucham, nie oceniam, bo Twoja perspektywa jest kluczem do zrozumienia Ciebie i poznania Twojej historii. Dążę do stworzenia relacji opartej na partnerstwie, w której Ty będziesz ekspertem w dziedzinie swoich przeżyć, a moja wiedza i doświadczenie pomogą Tobie lepiej zrozumieć Twoje problemy oraz odkryć odmienne sposoby myślenia i zachowania.

Nasza współpraca nie będzie trwać w nieskończoność, lecz najczęściej kilka do kilkunastu spotkań. Powodzenie terapii będzie oznaczało, że już mnie nie potrzebujesz i wtedy się rozstaniemy – celem jest bowiem nabycie przez Ciebie umiejętności przezwyciężania problemów, by móc kształtować swój nastrój, realizować plany i korzystać z uroków życia.

Oprócz psychoterapii mogę też zaproponować badanie psychologiczne lub neuropsychologiczne (ocenę funkcji poznawczych), jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich tego potrzebuje.

Wykształcenie:

Po studiach magisterskich z politologii na Uniwersytecie Gdańskim i z psychologii na Uniwersytecie SWPS kontynuowałem edukację na studiach podyplomowych: seksuologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), psychologii klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny), psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Uniwersytet SWPS), psychologii transportu (Uniwersytet Gdański), jak również z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Specjalista HR.

Uzyskałem tytuł specjalisty psychologa klinicznego, a ścieżkę specjalizacyjną realizowałem pod auspicjami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w wielu ośrodkach w Polsce. Posiadam certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 688) wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, którego jestem członkiem.

Regularnie uczestniczę w konferencjach, sympozjach i szkoleniach, starając się nieustannie dążyć do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Opieram się na literaturze przedmiotu oraz doświadczeniach ośrodków badawczych i terapeutycznych w kraju i za granicą.

Jak pracuję?

Naturą procesu psychoterapeutycznego jest współpraca. Stanowi ona fundament, który pozwala osiągać zamierzone cele. W podejściu do osób, z którymi mam kontakt, cechuje mnie opanowanie i profesjonalizm, a także zaangażowanie, by sprostać stawianym przede mną wyzwaniom. Chcąc jak najlepiej pomóc pacjentom, oprócz klasycznego warsztatu pracy terapeutycznej, stosuję wiele metod i technik terapeutycznych opartych na dowodach (tzn. o skuteczności potwierdzonej badaniami), wykorzystywanych m. in. w mindfulness (praktyce uważności) i terapii dialektyczno-behawioralnej. Wierzę, że współpraca oparta na otwartości, autentyczności i poczuciu humoru tworzy przestrzeń wzajemnego porozumienia oraz przynosi najlepsze rezultaty. Uważam, że właściwe przygotowanie terapeuty ma krytyczne znaczenie dla jakości i skuteczności terapii.

Poza pracą kliniczną z pacjentami z określonymi zaburzeniami, staram się traktować psychoterapię jako mającą charakter oddziaływań prewencyjnych, podnoszących jakość życia i poprawiających relacje z innymi ludźmi.

Dodatkowym obszarem mojej pracy jest szeroko pojęta diagnostyka, która obejmuje również badania neuropsychologiczne – w celu oceny obecności otępień u osób starszych, zaburzeń powstałych wskutek urazów czaszkowo-mózgowych lub udarów, chorób neurozwyrodnieniowych, infekcji bądź zabiegów neurochirurgicznych. Stosuję wówczas katalog metod klasycznych, jak również prób autorskich – w zależności od potrzeb czy zakresu badania.

Ask a question

If you would like to ask any question mgr Artur Pobłocki, type your message and email in form below. Our specialist will answer your questions as soon as possible.

We will send a reply on your email.

Formularz na karcie psychologa

x

We have dubbed these services that the Psychologist will not be able to complete at the time you chose. If you want to use these services, choose a different time.

"A heart full of love and compassion is the main source of inner strength, willpower, happiness, and mental tranquility"

Dalai Lama XIV